Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Pravo u turizmu - Vježbe 45
2 Obavještenje o prijavi ispita 98
3 Obavještenje o upisu kolizije 80
4 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 153
5 Pravo u turizmu - Obavještenje 84
6 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 189
7 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 150
8 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 153
9 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 148
10 Obavještenje o upisu kolizije 101
11 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 73
12 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 117
13 Pravo u turizmu - Obavještenje 100
14 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 132
15 Svjetska privreda i turizam - Ispit 92
16 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 94
17 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 65
18 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 83
19 Obavještenje o prijavi ispita 165
20 Menadžment manifestacija - Predavanja 82
21 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 112
22 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 80
23 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 184
24 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 178
25 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 199
26 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 249
27 Obavještenje o nadoknadi predavanja 278
28 Finasijsko poslovanje - Ispit 146
29 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 138
30 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 153
31 Osnove ekonomije - Ispit 247
32 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 159
33 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 154
34 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 164
35 Turističke destinacije - Ispit 259
36 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 295
37 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 198
38 Obavještenje o prijavi ispita 267
39 Engleski jezik 1 - Obavještenje 593
40 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 222
41 Obavještenje o održavanju vježbi 280
42 Raspored nastave - Zimski semestar 633
43 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 279
44 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 417
45 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 478
46 Obavještenje o prijavi ispita 264
47 Turistička geografija - Ispit 346
48 Njemački jezik 2 - Ispit 275
49 Turizam i ekologija - Ispit 242
50 Njemački jezik 3 - Ispit 230
51 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 255
52 Obavještenje o prijavi ispita 301
53 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 264
54 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 323
55 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 256
56 Njemački jezik I - Ispit 304
57 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 261
58 Obavještenje o prijavi ispita 392
59 Turizam i ekologija - Ispit 559
60 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 547
61 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 468
62 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 466
63 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 561
64 Pravo u turizmu - Obavještenje 518
65 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 481
66 Obavještenje o prijavi ispita 506
67 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 469
68 Turizam i ekologija - Ispit 514
69 Njemački jezik 2 - Ispit 507
70 Studentska anketa - Obavještenje 481
71 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 489
72 Ekonomika turizma - Ispit 490
73 Obavještenje o ovjeri semestra 597
74 Obavještenje o prijavi ispita 673
75 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 559
76 Obavještenje o izmjeni predavanja 515
77 Ekonomija kulture - Predavanja 479
78 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 490
79 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 564
80 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 513
81 Ekonomika kulture - Predavanja 543
82 Obavještenje o prijavi ispita 694
83 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 538
84 Ekonomika kulture - Predavanja 570
85 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 850
86 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 623
87 Turistička geografija - Ispit 569
88 Ekonomika turizma - Ispit 660
89 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 669
90 Ekonomija kulture - Ispit 632
91 Obavještenje o aprilskom roku 666
92 Turističke destinacije - Obavještenje 573
93 Obavještenje o prijavi ispita 608
94 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 734
95 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 557
96 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 608
97 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 673
98 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 623
99 Promocija u turizmu - Ispit 611
100 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 583
101 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 569
102 Promocija u turizmu - Ispit 592
103 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 606
104 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 623
105 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 588
106 Obavještenje o prijavi ispita 699
107 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 637
108 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 677
109 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 664
110 Ekonomija kulture - Vježbe 669
111 Obavještenje o održavanju nastave 679
112 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 666
113 Ekonomija kulture - Predavanja 620
114 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 713
115 Ekonomika turizma - Vježbe 847
116 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 669
117 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 684
118 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 702
119 Promocija u turizmu - Ispit 649
120 Obavještenje o prijavi ispita 732
121 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 912
122 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 759
123 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 990
124 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 794
125 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 870
126 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 936
127 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 736
128 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 734
129 Promocija u turizmu - Ispit 755
130 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 645
131 Obavještenje o prijavi ispita 809
132 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 782
133 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 675
134 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 788
135 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 746
136 Osnovi ekonomije - Obavještenje 866
137 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 789
138 Promocija u turizmu - Ispit 764
139 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 969
140 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 871
141 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1241
142 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1230
143 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 832
144 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 861
145 Pravo u turizmu - Obavještenje 804
146 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 736
147 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 830
148 Promocija u turizmu - Ispit 751
149 Ekonomija kulture - Ispit 785
150 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 714
151 Promocija u turizmu - Ispit 759
152 Njemački poslovni jezik - Ispit 732
153 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 759
154 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 762
155 Engleski poslovni jezik - Ispit 707
156 Promocija u turizmu - Obavještenje 752
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 801
158 Obavještenje o prijavi ispita 792
159 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 747
160 Obavještenje o preuzimanju indeksa 685
161 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 942
162 Obavještenje o preuzimanju indeksa 802
163 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 811
164 Pravo u turizmu - Obavještenje 833
165 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 828
166 Spisak tema za završne radove 941
167 Promocija u turizmu - Obavještenje 746
168 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 830
169 Engleski jezik 2 - Obavještenje 999
170 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 736
171 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 791
172 Engleski poslovni jezik - Ispit 919
173 Njemački poslovni jezik - Ispit 816
174 Ekonomija kulture - Ispit 806
175 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 762
176 Engleski jezik 3 - Predavanja 714
177 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 736
178 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 803
179 Obavještenje o prijavi ispita 859
180 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 823
181 Menadžment manifestacija - Predavanja 801
182 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 915
183 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 885
184 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 803
185 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 926
186 Pravo u turizmu - Ispit 765
187 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 796
188 Pravo u turizmu - Predavanja 838
189 Turizam i ekologija - Ispit 750
190 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 859
191 Osnove ekonomije - Obavještenje 861
192 Osnove statistike i demografija - Ispit 754
193 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 983
194 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 838
195 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 762
196 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 776
197 Finansijsko poslovanje - Vježbe 794
198 Turizam i ekologija - Predavanja 686
199 Menadžment manifestacija - Predavanja 853
200 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 767
201 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 789
202 Turizam i ekologija - Ispit 741
203 Njemački jezik 3 - Ispit 799
204 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 935
205 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 765
206 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 810
207 Raspored nastave - Zimski semestar 1124
208 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1000
209 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 755
210 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 753
211 Turizam i ekologija - Ispit 788
212 Raspored nastave - Zimski semestar 1183
213 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 741
214 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 822
215 Osnove ekonomije - Obavještenje 841
216 Obavještenje o prepisu studenata 782
217 Ekonomija kulture - Ispit 723
218 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 857
219 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1042
220 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1006
221 Osnove ekonomije - Obavještenje 786
222 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1157
223 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 805
224 Pravo u turizmu - Obavještenje 920
225 Obavještenje o prijavi ispita 972
226 Pravo u turizmu - Ispit 893
227 Njemački jezik 1 - Obavještenje 973
228 Osnovi ekonomije - Obavještenje 987
229 Osnove matematike za ekonomiste 902
230 Turizam i ekologija - Ispit 969
231 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 879
232 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 833
233 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1138
234 Obavještenje o prijavi ispita 1123
235 Pravo u turizmu - Obavještenje 1461
236 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1342
237 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1210
238 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1231
239 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1145
240 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1053
241 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1013
242 Finansijsko poslovanje - Ispit 1035
243 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1109
244 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1041
245 Turističke destinacije - Ispit 1024
246 Menadžment manifestacija - Ispit 1094
247 Obavještenje o prijavi ispita 1119
248 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1231
249 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1135
250 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1100
251 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1164
252 Pravo u turizmu - Obavještenje 1151
253 Pravo u turizmu - Ispit 1240
254 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1244
255 Osnove ekonomije - Obavještenje 1263
256 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1275
257 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1158
258 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1140
259 Turistička geografija - Vježbe 1138
260 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1127
261 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1117
262 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1134
263 Ekonomika turizma - Obavještenje 1135
264 Obavještenje o prijavi ispita 1031
265 Obavještenje o ovjeri semestra 1048
266 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1132
267 Njemački jezik 3 - Predavanja 1185
268 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1097
269 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1089
270 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1110
271 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1159
272 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1092
273 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1243
274 Obavještenje o prijavi ispita 1413
275 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1356
276 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1384
277 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1284
278 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1282
279 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1112
280 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1037
281 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1140
282 Turističke destinacije - Obavještenje 1192
283 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1182
284 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1379
285 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1346
286 Osnove ekonomije - Ispit 1264
287 Finansijsko poslovanje - Ispit 1309
288 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1349
289 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1182
290 Ekonomika turizma - Obavještenje 1376
291 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1292
292 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1403
293 Turistička geografija - Vježbe 1246
294 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1293
295 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1332
296 Turističke destinacije - Obavještenje 1312
297 Njemački jezik 4 - Ispit 1297
298 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1283
299 Obavještenje o prijavi ispita 1343
300 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1641
301 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1555
302 Turističke destinacije - Vježbe 1296
303 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1432
304 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1317
305 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1413
306 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1385
307 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1467
308 Turistička geografija - Ispit 1377
309 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1431
310 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1506
311 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1395
312 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1403
313 Obavještenje o prijavi ispita 1701
314 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1755
315 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1474
316 Ekonomika turizma - Ispit 1594
317 Finansijsko poslovanje - Ispit 1641
318 Osnove ekonomije - Ispit 1880
319 Raspored predavanja za ljetni semestar 2006
320 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1623
321 Osnove ekonomije - Obavještenje 1718
322 Obavještenje za studente 4. godine 1829
323 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2005
324 Obavještenje o prijavi ispita 1745
325 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1675
326 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1913
327 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1738
328 Promocija u turizmu - Ispit 1810
329 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1944
330 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1714
331 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1651
332 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1900
333 Obavještenje o prijavi ispita 1995
334 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1790
335 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1660
336 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1726
337 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1811
338 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1745
339 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2229
340 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1919
341 Promocija u turizmu - Obavještenje 2099
342 Pravo u turizmu - Obavještenje 1988
343 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1822
344 Engleski jezika 2 - Predavanja 1856
345 Engleski jezik 1 - Predavanja 2010
346 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2117
347 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1984
348 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2124
349 Osnove ekonomije - Obavještenje 2125
350 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2206
351 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1943
352 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1947
353 Obavještenje o prijavi ispita 2026
354 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2070
355 Osnove ekonomije - Vježbe 2702
356 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2127
357 Ekonomika turizma - Ispit 2004
358 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2187
359 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2003
360 Promocija u turizmu - Obavještenje 2416
361 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2090
362 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1944
363 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2070
364 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2163
365 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2060
366 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2118
367 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1789
368 Osnove ekonomije - Vježbe 2053
369 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2033
370 Obavještenje o odgađanju nastave 2072
371 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2026
372 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2134
373 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2075
374 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2032
375 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2222
376 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1990
377 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2191
378 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1955
379 Obavještenje o prijavi ispita 1984
380 Njemački jezik - Obavještenje 2075
381 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2081
382 Menadžment manifestacija - Predavanja 2279
383 Osnove statistike i demografija - Ispit 1840
384 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1970
385 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2193
386 Osnove statistike i demografija - Ispit 2237
387 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2194
388 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2113
389 Osnove ekonomije - Obavještenje 2134
390 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2159
391 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2066
392 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2066
393 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2053
394 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2045
395 Pravo u turizmu - Vježbe 2136
396 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2173
397 Obavještenje o prijavi ispita 2112
398 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2234
399 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2057
400 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2528
401 Marketing menadžment - Ispit 2015
402 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2100
403 Osnove ekonomije - Obavještenje 2224
404 Ekonomika turizma - Ispit 2070
405 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2058
406 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2091
407 Pravo u turizmu - Vježbe 2139
408 Obavještenje o stručnoj praksi 2309
409 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2165
410 Engleski jezik 1 - Predavanja 2171
411 Njemački jezik 3 - Ispit 2098
412 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2053
413 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2147
414 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2206
415 Obavještenje o prijavi ispita 2235
416 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2238
417 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2114
418 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2104
419 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2147
420 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2206
421 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2192
422 Osnove ekonomije - Vježbe 2383
423 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2153
424 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2192
425 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2347
426 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2072
427 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2284
428 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2232
429 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2166
430 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2502
431 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2318
432 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2541
433 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2324
434 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2453
435 Njemački jezik 1 - Ispit 2464
436 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2475
437 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2707
438 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2250
439 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2291
440 Pravo u turizmu - Ispit 2360
441 Osnove ekonomije - Obavještenje 2562
442 Obavještenje o prijavi ispita 2639
443 Njemački jezik 1 - Ispit 2688
444 Osnovi matematike za ekonomiste 2765
445 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2468
446 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2575
447 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2616
448 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2572
449 Osnove ekonomije - Obavještenje 2606
450 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2492
451 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2521
452 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2671
453 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2729
454 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2543
455 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2518
456 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2507
457 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2817
458 Turistička geografija - Vježbe 2474
459 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2578
460 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2263
461 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2684
462 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2757
463 Turistička geografija - Vježbe 2651
464 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2274
465 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2572
466 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2581
467 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2701
468 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2652
469 Engleski jezik 3 - Predavanja 2624
470 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2666
471 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2538
472 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2778
473 Turistička geografija - Vježbe 2699
474 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2609
475 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2798
476 Obavještenje o prijavi ispita 2810
477 Osnove statistike i demografija - Ispit 2944
478 Turistička geografija - Vježbe 2517
479 Turistička geografija - Vježbe 2660
480 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2546
481 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2822
482 Turistička geografija - Vježbe 2601
483 Engleski jezik 4 - Predavanja 2542
484 Engleski jezik 3 - Predavanja 2803
485 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2640
486 Pravo u turizmu - Ispit 2639
487 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2554
488 Turistička geografija - Vježbe 2658
489 Turističke destinacije - Predavanja 2538
490 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2665
491 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2710
492 Sociologija kulture i religije - Ispit 2485
493 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2643
494 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2483
495 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2602
496 Pravo u turizmu - Ispit 2618
497 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2513
498 Nejmački jezik – Termini nastave 2735
499 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2662
500 Njemački jezik - Ispit 2678
501 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2594
502 Treća godina - Predavanja i vježbe 2702
503 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2655
504 Ekonomika turizma - Vježbe 2684
505 Obavještenje o prijavi ispita 2748
506 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2717
507 Ekonomika turizma - Predavanja 2826
508 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2884
509 Obavještenje o prijavi ispita 2958
510 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3037
511 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2643
512 Turističke destinacije - Vježbe 2899
513 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2882
514 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3007
515 Raspored nastave - Ljetni semestar 3269
516 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2824
517 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3089
518 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2828
519 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2967
520 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2838
521 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3024
522 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3089
523 Obavještenje o prijavi ispita 2976
524 Sociologija kulture i religije- Ispit 3070
525 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3002
526 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2881
527 Pravo u turizmu - Ispit 3156
528 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2967
529 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2979
530 Pravo u turizmu - Obavještenje 3000
531 Pravo u turizmu - Ispit 2811
532 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2968
533 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3040
534 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2920
535 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2847
536 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2833
537 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2958
538 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3046
539 Menadžment manifestacija - Vježbe 2851
540 Obavještenje o prijavi ispita 3216
541 Promocija u turizmu - Vježbe 2885
542 Promocija u turizmu - Obavještenje 3082
543 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3194
544 Pravo u turizmu - Obavještenje 3069
545 Pravo u turizmu - Predavanja 3174
546 Pravo u turizmu - Obavještenje 2857
547 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3014
548 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3070
549 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2990
550 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3044
551 Pravo u turizmu - Obavještenje 3201
552 Druga godina - Predavanja 2889
553 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3150
554 Obavještenje o prijavi ispita 2924
555 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2687
556 Pravo u turizmu - Obavještenje 2933
557 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3082
558 Parvo u turizmu - Ispit 2962
559 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2925
560 Pravo u turizmu - Predavanja 3016
561 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2939
562 Promocija u turizmu - Obavještenje 2971
563 Druga godina - Predavanja 2987
564 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3168
565 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3121
566 Paravo u turizmu - Obavještenje 3222
567 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3135
568 Obavještenje o odgađanju nastave 2975
569 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2849
570 Menadžment manifestacija - Predavanja 2947
571 Pravo u turizmu - Obavještenje 2915
572 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3155
573 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2824
574 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3145
575 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3044
576 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2991
577 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3163
578 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3159
579 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3258
580 Prijava za EIAT konferenciju 3009
581 Obavještenje o prijavi ispita 3143
582 Obavještenje - "Kolizija" 3063
583 Obavještenje o promociji diploma 2876
584 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2935
585 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3005
586 Pravo u turizmu - Obavještenje 3088
587 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3385
588 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3157
589 Obavještenje o upisu studenata 3034
590 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3080
591 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3008
592 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2942
593 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2750
594 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2870
595 Osnove ekonomije - Predavanje 3188
596 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2921
597 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3079
598 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3158
599 Promocija u turizmu - Predavanja 3041
600 Finansijsko poslovanje - Ispit 3083
601 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2911
602 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2853
603 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3042
604 Obavještenje o uslovima za upis godine 3010
605 Pravo u turizmu - Predavanja 2885
606 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3084
607 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3037
608 Pravo u turizmu - Ispit 3180
609 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3246
610 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2855
611 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3050
612 Pravo u turizmu -Ispit 3116
613 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2936
614 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2978
615 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2935
616 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3196
617 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3193
618 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2902
619 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3014
620 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2951
621 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2835
622 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3149
623 Parvo u turizmu - Ispit 3073
624 Ekonomika turizma - Obavještenje 2984
625 Njemački jezik - Obavještenje 3102
626 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3185
627 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3153
628 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3082
629 Brucoško jutro - Obavještenje 2929
630 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3032
631 Obavještenje o prijavi ispita 3024
632 Raspored nastave - Zimski semestar 3437
633 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3075
634 Osnove statistike i demografija - Ispit 3180
635 Pravo u turizmu - Obavještenje 2865
636 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3674
637 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3137
638 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2898
639 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2864
640 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3145
641 Obavještenje o prijavi ispita 3226
642 Finansijsko poslovanje - Ispit 3242
643 Pravo u turizmu - Obavještenje 3171
644 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3044
645 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3387
646 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3048
647 Obavještenje o prijavi ispita 3262
648 Njemački jezik - Obavještenje 3248
649 Ekonomika turizma - Obavještenje 3598
650 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3368
651 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3338
652 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3280
653 Obavještenje o prijavi ispita 3236
654 Sociologija kulture i religije - Ispit 3182
655 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3306
656 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2936
657 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4134
658 Obavještenje o regulisanju obaveza 3127
659 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3331
660 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3303
661 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3027
662 Ekonomika turizma - Vježbe 3271
663 Obavještenje o predavanjima 3234
664 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3090
665 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3662
666 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3251
667 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3640
668 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3319
669 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3316
670 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3187
671 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3575
672 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3047
673 Pravo u turizmu - Obavještenje 3386
674 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3390
675 Turizam i ekologija - Ispit 3326
676 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3492
677 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3452
678 Ekonomika turizma - Predavanja 3118
679 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3423
680 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3242
681 Njemački jezik 2 - Predavanja 3200
682 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3599
683 Ekonomika turizma - Predavanja 3107
684 Ekonomika turizma - Predavanja 3347
685 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3093
686 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3510
687 Ekonomika turizma - Vježbe 3324
688 Pravo u turizmu - Obavještenje 3558
689 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3603
690 Raspored nastave - Ljetni semestar 4038
691 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3440
692 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3342
693 Pravo u turizmu - Obavještenje 3405
694 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3170
695 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3356
696 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3456
697 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3290
698 Ekonomika turizma - Ispit 3101
699 Sociologija kulture i religije - Ispit 3323
700 Privredno pravo - Obavještenje 3480
701 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3341
702 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3458
703 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3571
704 Turistička geografija - Ispit 3389
705 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3508
706 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3501
707 Pravo u turizmu - Obavještenje 3539
708 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3738
709 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3448
710 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3580
711 Obavještenje o podjeli indeksa 3437
712 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3620
713 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3626
714 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3536
715 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3581
716 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3457
717 Obavještenje o regulisanju statusa 3421
718 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3614
719 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3388
720 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3753
721 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3635
722 Pravo u turizmu - Obavještenje 3483
723 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3450
724 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3488
725 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3529
726 Obavještenje za studente strane državljane 3516
727 Promocija u turizmu - Obavještenje 3589
728 Pravo u turizmu - Ispit 3494
729 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3351
730 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3316
731 Pravo u turizmu - Vježbe 3382
732 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3443
733 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3156
734 Pravo u turizmu - Obavještenje 3449
735 Obavještenje o stručnoj praksi 3623
736 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3427
737 Engleski jezik 1 - Predavanja 3804
738 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3528
739 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4615
740 Sociologija kulture i religije - Ispit 3509
741 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3577
742 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3266
743 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3346
744 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3433
745 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3384
746 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3516
747 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3241
748 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3671
749 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3529
750 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3560
751 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3467
752 Raspored nastave - Zimski semestar 3678
753 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3530
754 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3629
755 Obavještenje o održavanju vježbi 3410
756 Studentska služba - Obavještenje 3780
757 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3382
758 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3648
759 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3604
760 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3543
761 Brucoško jutro - Obavještenje 3676
762 Finansijsko poslovanje - Ispit 3535
763 Raspored nastave - Zimski semestar 3647
764 Obavještenje o prijavi ispita 3668
765 Finansijsko poslovanje - Ispit 3427
766 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3568
767 Obavještenje o prijavi ispita 4162
768 Finansijsko poslovanje - Ispit 3733
769 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3784
770 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4123
771 Turizam i ekologija - Ispit 3773
772 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3821
773 Pravo u turizmu - Ispit 3865
774 Finansijsko poslovanje - Ispit 3803
775 Obavještenje o prijavi ispita 3777
776 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3993
777 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3768
778 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3773
779 Turističke destinacije - Ispit 3785
780 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3602
781 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3701
782 Turističke destinacije - Predavanja 4700
783 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3777
784 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3773
785 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4165
786 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3809
787 Ekonomika turizma - Predavanja 4144
788 Ekonomika turizma - Predavanja 3863
789 Finansijsko poslovanje - Ispit 4079
790 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4116
791 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4181
792 Turističke destinacije - Predavanja 3677
793 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4000
794 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3790
795 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3995
796 Osnove statistike i demografija - Ispit 4004
797 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3853
798 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3924
799 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4192
800 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4056
801 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4014
802 Sociologija kulture i religije - Ispit 4137
803 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4019
804 Obavještenje o prijavi ispita 3754
805 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3730
806 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3747
807 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3876
808 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3860
809 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4032
810 Njemački jezik 2 - Predavanja 4107
811 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3990
812 Pravo u turizmu - Ispit 4098
813 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4385
814 Osnovi ekonomije - Ispit 3978
815 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4276
816 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4133
817 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4016
818 Pravo u turizmu - Obavještenje 4060
819 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3873
820 Obavještenje o prijavi ispita 4021
821 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3866
822 Osnove ekonomije - Obavještenje 3845
823 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4109
824 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4094
825 Osnove ekonomije - Vježbe 3767
826 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3802
827 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4013
828 Pravo u turizmu - Obavještenje 4065
829 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4499
830 Obavještenje o prijavi ispita 3983
831 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3904
832 Osnove ekonomije - Vježbe 3963
833 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4236
834 Pravo u turizmu - Predavanja 4120
835 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4837
836 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4383
837 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4245
838 Pravo u turizmu - Vježbe 4016
839 Osnove ekonomije - Predavanja 3919
840 Pravo u turizmu - Obavještenje 4025
841 Obavještenje o regulisanju statusa 4132
842 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4005
843 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3916
844 Obavještenje o odlaganju predavanja 3910
845 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4193
846 Osnove ekonomije - Vježbe 4140
847 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4145
848 Osnove ekonomije - Predavanja 4128
849 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3976
850 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4155
851 Pravo u turizmu - Predavanje 4071
852 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4289
853 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4112
854 Osnovi ekonomije - Vježbe 4109
855 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4118
856 Osnovi ekonomije - Predavanja 4275
857 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4100
858 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4403
859 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4205
860 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3857
861 Obavještenje o pravilima studiranja 4194
862 Osnovi ekonomije - Vježbe 4245
863 Obavješetenje o upisu studenata 4095
864 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4079
865 Obavješetenje o terminima ispita 4147
866 Brucoško jutro - Obavještenje 4157
867 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4274
868 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4109
869 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4732
870 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4306
871 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4297
872 Osnovi ekonomije - Ispit 4285
873 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4084
874 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4888
875 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4480
876 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4234
877 Ekonomika turizma - Ispit 4235
878 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4016
879 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4269
880 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4369
881 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5056
882 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4810
883 Pravo u turizmu - Predavanje 4334
884 Engleski jezik - Predavanja 4510
885 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4451
886 Marketing menadžment - Obavještenje 4592
887 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4599
888 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4612
889 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4419
890 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4989
891 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4481
892 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4456
893 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4494
894 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4981
895 Osnove ekonomije - Vježbe 4606
896 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4377
897 Osnove ekonomije - Vježbe 4305
898 Osnove ekonomije - Predavanja 4420
899 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4065
900 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4293
901 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4597
902 Osnove ekonomije - Predavanja 4602
903 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4444
904 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4432
905 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4528
906 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4509
907 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4687
908 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4785
909 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5332
910 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4373
911 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4870
912 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4574
913 Osnovi ekonomije - Vježbe 4309
914 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4544
915 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4678
916 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4578
917 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4525
918 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4914
919 Brucoško jutro - Obavještenje 4488
920 Obavještenje o početku nastave 4411
921 Njemački jezik 1 - Ispit 4395
922 Osnove statistike i demografija - Ispit 4387
923 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4938
924 Sociologija kulture i religije - Ispit 4480
925 Turistička geografija - Ispit 4662
926 Ekonomika turizma - Ispit 4820
927 Engleski jezik 1 - Ispit 4502
928 Obavještenje o ovjeri semestra 4568
929 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4876
930 Ekonomika turizma - Predavanja 4583
931 Ekonomika turizma - Predavanja 4581
932 Ekonomika turizma - Predavanja 4842
933 Turistička geografija - Ispit 4759
934 Sociologija kulture i religije - Ispit 4822
935 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5269
936 Ekonomika turizma - Predavanja 4793
937 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5189
938 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4902
939 Turistička geografija - Ispit 4886
940 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4883
941 Turistička geografija - Ispit 4788
942 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4823
943 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4826
944 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4742
945 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4953
946 Turistička geografija - Predavanja 4995
947 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4746
948 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5007
949 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4746
950 Raspored predavanja - Peta sedmica 4971
951 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4755
952 Raspored predavanja - Treća sedmica 5022
953 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4985
954 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4975
955 Raspored predavanja - Druga sedmica 4960
956 Raspored predavanja - Prva sedmica 4970
957 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5412
958 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4848
959 Upis 2012/13 - Obavještenje 5539
960 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5262
961 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5326
962 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5357
 

Online:

Imamo 97 gostiju na mreži


..........