Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Turistička geografija - Ispit 79
2 Njemački jezik 2 - Ispit 29
3 Turizam i ekologija - Ispit 44
4 Njemački jezik 3 - Ispit 33
5 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 40
6 Obavještenje o prijavi ispita 91
7 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 50
8 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 93
9 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 63
10 Njemački jezik I - Ispit 90
11 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 79
12 Obavještenje o prijavi ispita 176
13 Turizam i ekologija - Ispit 342
14 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 333
15 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 257
16 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 267
17 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 362
18 Pravo u turizmu - Obavještenje 286
19 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 275
20 Obavještenje o prijavi ispita 285
21 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 253
22 Turizam i ekologija - Ispit 330
23 Njemački jezik 2 - Ispit 302
24 Studentska anketa - Obavještenje 285
25 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 259
26 Ekonomika turizma - Ispit 296
27 Obavještenje o ovjeri semestra 385
28 Obavještenje o prijavi ispita 448
29 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 345
30 Obavještenje o izmjeni predavanja 309
31 Ekonomija kulture - Predavanja 265
32 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 300
33 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 346
34 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 286
35 Ekonomika kulture - Predavanja 332
36 Obavještenje o prijavi ispita 466
37 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 324
38 Ekonomika kulture - Predavanja 349
39 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 623
40 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 417
41 Turistička geografija - Ispit 355
42 Ekonomika turizma - Ispit 414
43 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 437
44 Ekonomija kulture - Ispit 382
45 Obavještenje o aprilskom roku 452
46 Turističke destinacije - Obavještenje 352
47 Obavještenje o prijavi ispita 392
48 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 511
49 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 341
50 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 405
51 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 431
52 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 406
53 Promocija u turizmu - Ispit 382
54 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 365
55 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 367
56 Promocija u turizmu - Ispit 371
57 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 376
58 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 389
59 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 389
60 Obavještenje o prijavi ispita 490
61 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 405
62 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 448
63 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 452
64 Ekonomija kulture - Vježbe 440
65 Obavještenje o održavanju nastave 480
66 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 461
67 Ekonomija kulture - Predavanja 408
68 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 498
69 Ekonomika turizma - Vježbe 550
70 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 446
71 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 455
72 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 478
73 Promocija u turizmu - Ispit 427
74 Obavještenje o prijavi ispita 530
75 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 639
76 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 544
77 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 749
78 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 595
79 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 635
80 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 730
81 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 536
82 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 506
83 Promocija u turizmu - Ispit 528
84 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 447
85 Obavještenje o prijavi ispita 587
86 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 581
87 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 488
88 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 571
89 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 545
90 Osnovi ekonomije - Obavještenje 649
91 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 572
92 Promocija u turizmu - Ispit 556
93 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 754
94 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 651
95 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1027
96 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1001
97 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 616
98 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 639
99 Pravo u turizmu - Obavještenje 579
100 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 527
101 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 602
102 Promocija u turizmu - Ispit 527
103 Ekonomija kulture - Ispit 563
104 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 517
105 Promocija u turizmu - Ispit 522
106 Njemački poslovni jezik - Ispit 517
107 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 539
108 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 554
109 Engleski poslovni jezik - Ispit 506
110 Promocija u turizmu - Obavještenje 550
111 Pravo u turizmu - Obavještenje 594
112 Obavještenje o prijavi ispita 549
113 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 549
114 Obavještenje o preuzimanju indeksa 487
115 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 714
116 Obavještenje o preuzimanju indeksa 594
117 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 599
118 Pravo u turizmu - Obavještenje 621
119 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 609
120 Spisak tema za završne radove 699
121 Promocija u turizmu - Obavještenje 570
122 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 612
123 Engleski jezik 2 - Obavještenje 782
124 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 527
125 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 578
126 Engleski poslovni jezik - Ispit 679
127 Njemački poslovni jezik - Ispit 627
128 Ekonomija kulture - Ispit 582
129 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 550
130 Engleski jezik 3 - Predavanja 509
131 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 529
132 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 602
133 Obavještenje o prijavi ispita 651
134 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 612
135 Menadžment manifestacija - Predavanja 583
136 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 689
137 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 654
138 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 605
139 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 720
140 Pravo u turizmu - Ispit 557
141 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 574
142 Pravo u turizmu - Predavanja 628
143 Turizam i ekologija - Ispit 547
144 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 630
145 Osnove ekonomije - Obavještenje 651
146 Osnove statistike i demografija - Ispit 564
147 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 772
148 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 630
149 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 545
150 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 567
151 Finansijsko poslovanje - Vježbe 588
152 Turizam i ekologija - Predavanja 485
153 Menadžment manifestacija - Predavanja 619
154 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 552
155 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 589
156 Turizam i ekologija - Ispit 529
157 Njemački jezik 3 - Ispit 620
158 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 719
159 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 558
160 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 597
161 Raspored nastave - Zimski semestar 901
162 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 802
163 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 550
164 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 554
165 Turizam i ekologija - Ispit 572
166 Raspored nastave - Zimski semestar 958
167 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 551
168 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 611
169 Osnove ekonomije - Obavještenje 634
170 Obavještenje o prepisu studenata 577
171 Ekonomija kulture - Ispit 507
172 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 649
173 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 845
174 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 792
175 Osnove ekonomije - Obavještenje 577
176 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 900
177 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 597
178 Pravo u turizmu - Obavještenje 716
179 Obavještenje o prijavi ispita 770
180 Pravo u turizmu - Ispit 634
181 Njemački jezik 1 - Obavještenje 747
182 Osnovi ekonomije - Obavještenje 763
183 Osnove matematike za ekonomiste 686
184 Turizam i ekologija - Ispit 762
185 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 671
186 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 622
187 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 920
188 Obavještenje o prijavi ispita 916
189 Pravo u turizmu - Obavještenje 1256
190 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1126
191 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1013
192 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1041
193 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 949
194 Osnovi ekonomije - Obavještenje 840
195 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 804
196 Finansijsko poslovanje - Ispit 829
197 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 894
198 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 840
199 Turističke destinacije - Ispit 821
200 Menadžment manifestacija - Ispit 878
201 Obavještenje o prijavi ispita 887
202 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1014
203 Njemački jezik 3 - Obavještenje 906
204 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 862
205 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 980
206 Pravo u turizmu - Obavještenje 928
207 Pravo u turizmu - Ispit 1027
208 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1008
209 Osnove ekonomije - Obavještenje 1070
210 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1058
211 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 938
212 Engleski jezik 3 - Obavještenje 917
213 Turistička geografija - Vježbe 916
214 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 925
215 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 911
216 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 940
217 Ekonomika turizma - Obavještenje 937
218 Obavještenje o prijavi ispita 821
219 Obavještenje o ovjeri semestra 875
220 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 911
221 Njemački jezik 3 - Predavanja 948
222 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 899
223 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 883
224 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 906
225 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 939
226 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 869
227 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1026
228 Obavještenje o prijavi ispita 1235
229 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1144
230 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1198
231 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1054
232 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1084
233 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 922
234 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 855
235 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 930
236 Turističke destinacije - Obavještenje 982
237 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 985
238 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1170
239 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1130
240 Osnove ekonomije - Ispit 1066
241 Finansijsko poslovanje - Ispit 1084
242 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1145
243 Osnove ekonomije - Obavješetenje 983
244 Ekonomika turizma - Obavještenje 1155
245 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1081
246 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1186
247 Turistička geografija - Vježbe 1033
248 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1099
249 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1131
250 Turističke destinacije - Obavještenje 1119
251 Njemački jezik 4 - Ispit 1079
252 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1082
253 Obavještenje o prijavi ispita 1155
254 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1419
255 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1340
256 Turističke destinacije - Vježbe 1093
257 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1230
258 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1109
259 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1194
260 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1158
261 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1262
262 Turistička geografija - Ispit 1169
263 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1215
264 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1296
265 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1221
266 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1202
267 Obavještenje o prijavi ispita 1500
268 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1531
269 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1279
270 Ekonomika turizma - Ispit 1384
271 Finansijsko poslovanje - Ispit 1435
272 Osnove ekonomije - Ispit 1675
273 Raspored predavanja za ljetni semestar 1744
274 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1398
275 Osnove ekonomije - Obavještenje 1506
276 Obavještenje za studente 4. godine 1616
277 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1792
278 Obavještenje o prijavi ispita 1525
279 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1486
280 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1692
281 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1511
282 Promocija u turizmu - Ispit 1595
283 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1724
284 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1486
285 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1459
286 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1713
287 Obavještenje o prijavi ispita 1787
288 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1590
289 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1443
290 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1523
291 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1592
292 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1542
293 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2002
294 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1720
295 Promocija u turizmu - Obavještenje 1882
296 Pravo u turizmu - Obavještenje 1801
297 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1582
298 Engleski jezika 2 - Predavanja 1650
299 Engleski jezik 1 - Predavanja 1786
300 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1921
301 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1785
302 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1903
303 Osnove ekonomije - Obavještenje 1919
304 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2023
305 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1767
306 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1741
307 Obavještenje o prijavi ispita 1815
308 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1870
309 Osnove ekonomije - Vježbe 1822
310 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1899
311 Ekonomika turizma - Ispit 1767
312 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1964
313 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1818
314 Promocija u turizmu - Obavještenje 2223
315 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1899
316 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1725
317 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1873
318 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1950
319 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1864
320 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1900
321 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1590
322 Osnove ekonomije - Vježbe 1848
323 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1828
324 Obavještenje o odgađanju nastave 1876
325 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1829
326 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1936
327 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1874
328 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1798
329 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1999
330 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1775
331 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1981
332 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1754
333 Obavještenje o prijavi ispita 1776
334 Njemački jezik - Obavještenje 1852
335 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1876
336 Menadžment manifestacija - Predavanja 2055
337 Osnove statistike i demografija - Ispit 1666
338 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1772
339 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1988
340 Osnove statistike i demografija - Ispit 2022
341 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1966
342 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1919
343 Osnove ekonomije - Obavještenje 1920
344 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1931
345 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1866
346 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1854
347 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1851
348 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1821
349 Pravo u turizmu - Vježbe 1926
350 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1945
351 Obavještenje o prijavi ispita 1900
352 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2033
353 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1862
354 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2298
355 Marketing menadžment - Ispit 1798
356 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1882
357 Osnove ekonomije - Obavještenje 2011
358 Ekonomika turizma - Ispit 1892
359 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1854
360 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1890
361 Pravo u turizmu - Vježbe 1938
362 Obavještenje o stručnoj praksi 2107
363 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1953
364 Engleski jezik 1 - Predavanja 1967
365 Njemački jezik 3 - Ispit 1907
366 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1842
367 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1936
368 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1999
369 Obavještenje o prijavi ispita 2024
370 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2019
371 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1885
372 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1880
373 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1955
374 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1997
375 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1996
376 Osnove ekonomije - Vježbe 2171
377 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1936
378 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1948
379 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2151
380 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1854
381 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2080
382 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2002
383 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1963
384 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2298
385 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2110
386 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2320
387 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2111
388 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2237
389 Njemački jezik 1 - Ispit 2257
390 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2241
391 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2495
392 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2044
393 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2073
394 Pravo u turizmu - Ispit 2136
395 Osnove ekonomije - Obavještenje 2351
396 Obavještenje o prijavi ispita 2402
397 Njemački jezik 1 - Ispit 2481
398 Osnovi matematike za ekonomiste 2558
399 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2274
400 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2368
401 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2390
402 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2362
403 Osnove ekonomije - Obavještenje 2387
404 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2283
405 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2298
406 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2454
407 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2511
408 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2326
409 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2281
410 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2295
411 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2620
412 Turistička geografija - Vježbe 2256
413 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2376
414 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2073
415 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2479
416 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2548
417 Turistička geografija - Vježbe 2423
418 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2112
419 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2353
420 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2369
421 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2471
422 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2456
423 Engleski jezik 3 - Predavanja 2401
424 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2437
425 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2339
426 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2530
427 Turistička geografija - Vježbe 2475
428 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2431
429 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2575
430 Obavještenje o prijavi ispita 2574
431 Osnove statistike i demografija - Ispit 2734
432 Turistička geografija - Vježbe 2303
433 Turistička geografija - Vježbe 2450
434 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2335
435 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2597
436 Turistička geografija - Vježbe 2382
437 Engleski jezik 4 - Predavanja 2318
438 Engleski jezik 3 - Predavanja 2583
439 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2418
440 Pravo u turizmu - Ispit 2404
441 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2323
442 Turistička geografija - Vježbe 2462
443 Turističke destinacije - Predavanja 2337
444 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2456
445 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2468
446 Sociologija kulture i religije - Ispit 2279
447 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2420
448 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2287
449 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2387
450 Pravo u turizmu - Ispit 2390
451 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2304
452 Nejmački jezik – Termini nastave 2517
453 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2455
454 Njemački jezik - Ispit 2465
455 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2398
456 Treća godina - Predavanja i vježbe 2499
457 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2439
458 Ekonomika turizma - Vježbe 2481
459 Obavještenje o prijavi ispita 2519
460 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2528
461 Ekonomika turizma - Predavanja 2632
462 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2678
463 Obavještenje o prijavi ispita 2738
464 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2804
465 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2452
466 Turističke destinacije - Vježbe 2675
467 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2668
468 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2789
469 Raspored nastave - Ljetni semestar 3096
470 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2624
471 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2874
472 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2615
473 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2778
474 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2615
475 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2781
476 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2858
477 Obavještenje o prijavi ispita 2741
478 Sociologija kulture i religije- Ispit 2874
479 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2792
480 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2664
481 Pravo u turizmu - Ispit 2920
482 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2755
483 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2750
484 Pravo u turizmu - Obavještenje 2790
485 Pravo u turizmu - Ispit 2605
486 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2742
487 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2832
488 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2721
489 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2655
490 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2618
491 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2729
492 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2834
493 Menadžment manifestacija - Vježbe 2635
494 Obavještenje o prijavi ispita 3005
495 Promocija u turizmu - Vježbe 2678
496 Promocija u turizmu - Obavještenje 2864
497 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2997
498 Pravo u turizmu - Obavještenje 2857
499 Pravo u turizmu - Predavanja 2971
500 Pravo u turizmu - Obavještenje 2650
501 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2812
502 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2855
503 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2774
504 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2825
505 Pravo u turizmu - Obavještenje 2989
506 Druga godina - Predavanja 2686
507 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2941
508 Obavještenje o prijavi ispita 2705
509 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2489
510 Pravo u turizmu - Obavještenje 2713
511 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2875
512 Parvo u turizmu - Ispit 2753
513 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2711
514 Pravo u turizmu - Predavanja 2818
515 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2744
516 Promocija u turizmu - Obavještenje 2757
517 Druga godina - Predavanja 2777
518 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2947
519 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2945
520 Paravo u turizmu - Obavještenje 3032
521 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2928
522 Obavještenje o odgađanju nastave 2774
523 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2644
524 Menadžment manifestacija - Predavanja 2737
525 Pravo u turizmu - Obavještenje 2716
526 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2961
527 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2613
528 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2947
529 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2818
530 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2800
531 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2939
532 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2944
533 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3047
534 Prijava za EIAT konferenciju 2808
535 Obavještenje o prijavi ispita 2968
536 Obavještenje - "Kolizija" 2859
537 Obavještenje o promociji diploma 2668
538 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2707
539 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2805
540 Pravo u turizmu - Obavještenje 2879
541 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3159
542 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2934
543 Obavještenje o upisu studenata 2811
544 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2885
545 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2805
546 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2738
547 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2540
548 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2664
549 Osnove ekonomije - Predavanje 2974
550 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2728
551 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2877
552 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2942
553 Promocija u turizmu - Predavanja 2824
554 Finansijsko poslovanje - Ispit 2866
555 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2722
556 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2636
557 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2808
558 Obavještenje o uslovima za upis godine 2785
559 Pravo u turizmu - Predavanja 2671
560 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2861
561 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2835
562 Pravo u turizmu - Ispit 2973
563 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3041
564 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2642
565 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2835
566 Pravo u turizmu -Ispit 2888
567 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2738
568 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2783
569 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2741
570 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3005
571 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2979
572 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2724
573 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2802
574 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2758
575 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2640
576 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2962
577 Parvo u turizmu - Ispit 2867
578 Ekonomika turizma - Obavještenje 2793
579 Njemački jezik - Obavještenje 2873
580 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2971
581 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2931
582 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2876
583 Brucoško jutro - Obavještenje 2762
584 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2826
585 Obavještenje o prijavi ispita 2818
586 Raspored nastave - Zimski semestar 3238
587 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2866
588 Osnove statistike i demografija - Ispit 2993
589 Pravo u turizmu - Obavještenje 2645
590 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3456
591 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2923
592 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2694
593 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2654
594 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2951
595 Obavještenje o prijavi ispita 3006
596 Finansijsko poslovanje - Ispit 3040
597 Pravo u turizmu - Obavještenje 2974
598 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2840
599 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3167
600 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2852
601 Obavještenje o prijavi ispita 3052
602 Njemački jezik - Obavještenje 3062
603 Ekonomika turizma - Obavještenje 3415
604 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3157
605 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3098
606 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3069
607 Obavještenje o prijavi ispita 3022
608 Sociologija kulture i religije - Ispit 2962
609 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3080
610 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2715
611 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3925
612 Obavještenje o regulisanju obaveza 2924
613 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3128
614 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3099
615 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2821
616 Ekonomika turizma - Vježbe 3061
617 Obavještenje o predavanjima 3038
618 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2891
619 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3467
620 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3029
621 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3423
622 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3122
623 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3090
624 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2982
625 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3368
626 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2852
627 Pravo u turizmu - Obavještenje 3170
628 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3180
629 Turizam i ekologija - Ispit 3133
630 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3283
631 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3237
632 Ekonomika turizma - Predavanja 2893
633 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3209
634 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3041
635 Njemački jezik 2 - Predavanja 3005
636 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3376
637 Ekonomika turizma - Predavanja 2912
638 Ekonomika turizma - Predavanja 3127
639 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2881
640 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3305
641 Ekonomika turizma - Vježbe 3108
642 Pravo u turizmu - Obavještenje 3330
643 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3387
644 Raspored nastave - Ljetni semestar 3840
645 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3235
646 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3119
647 Pravo u turizmu - Obavještenje 3184
648 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2962
649 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3142
650 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3245
651 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3098
652 Ekonomika turizma - Ispit 2936
653 Sociologija kulture i religije - Ispit 3123
654 Privredno pravo - Obavještenje 3271
655 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3139
656 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3240
657 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3385
658 Turistička geografija - Ispit 3157
659 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3285
660 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3308
661 Pravo u turizmu - Obavještenje 3331
662 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3539
663 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3210
664 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3327
665 Obavještenje o podjeli indeksa 3223
666 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3398
667 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3419
668 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3339
669 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3371
670 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3250
671 Obavještenje o regulisanju statusa 3221
672 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3410
673 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3211
674 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3536
675 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3424
676 Pravo u turizmu - Obavještenje 3264
677 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3230
678 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3284
679 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3304
680 Obavještenje za studente strane državljane 3270
681 Promocija u turizmu - Obavještenje 3370
682 Pravo u turizmu - Ispit 3272
683 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3115
684 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3119
685 Pravo u turizmu - Vježbe 3170
686 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3240
687 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2933
688 Pravo u turizmu - Obavještenje 3236
689 Obavještenje o stručnoj praksi 3404
690 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3212
691 Engleski jezik 1 - Predavanja 3614
692 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3322
693 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4406
694 Sociologija kulture i religije - Ispit 3297
695 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3365
696 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3065
697 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3147
698 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3241
699 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3177
700 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3317
701 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3036
702 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3442
703 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3327
704 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3369
705 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3262
706 Raspored nastave - Zimski semestar 3463
707 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3332
708 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3417
709 Obavještenje o održavanju vježbi 3196
710 Studentska služba - Obavještenje 3537
711 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3188
712 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3433
713 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3400
714 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3331
715 Brucoško jutro - Obavještenje 3439
716 Finansijsko poslovanje - Ispit 3334
717 Raspored nastave - Zimski semestar 3449
718 Obavještenje o prijavi ispita 3460
719 Finansijsko poslovanje - Ispit 3221
720 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3355
721 Obavještenje o prijavi ispita 3940
722 Finansijsko poslovanje - Ispit 3516
723 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3548
724 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3904
725 Turizam i ekologija - Ispit 3563
726 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3634
727 Pravo u turizmu - Ispit 3659
728 Finansijsko poslovanje - Ispit 3572
729 Obavještenje o prijavi ispita 3577
730 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3774
731 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3584
732 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3558
733 Turističke destinacije - Ispit 3572
734 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3392
735 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3495
736 Turističke destinacije - Predavanja 4474
737 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3554
738 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3544
739 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3944
740 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3609
741 Ekonomika turizma - Predavanja 3929
742 Ekonomika turizma - Predavanja 3643
743 Finansijsko poslovanje - Ispit 3860
744 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3895
745 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3973
746 Turističke destinacije - Predavanja 3482
747 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3795
748 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3570
749 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3792
750 Osnove statistike i demografija - Ispit 3797
751 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3618
752 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3709
753 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3945
754 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3828
755 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3801
756 Sociologija kulture i religije - Ispit 3915
757 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3801
758 Obavještenje o prijavi ispita 3519
759 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3527
760 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3532
761 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3672
762 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3630
763 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3827
764 Njemački jezik 2 - Predavanja 3888
765 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3779
766 Pravo u turizmu - Ispit 3889
767 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4169
768 Osnovi ekonomije - Ispit 3772
769 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4065
770 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3915
771 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3809
772 Pravo u turizmu - Obavještenje 3843
773 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3655
774 Obavještenje o prijavi ispita 3796
775 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3657
776 Osnove ekonomije - Obavještenje 3625
777 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3899
778 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3865
779 Osnove ekonomije - Vježbe 3567
780 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3599
781 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3819
782 Pravo u turizmu - Obavještenje 3833
783 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4288
784 Obavještenje o prijavi ispita 3783
785 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3696
786 Osnove ekonomije - Vježbe 3760
787 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4018
788 Pravo u turizmu - Predavanja 3911
789 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4618
790 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4184
791 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4035
792 Pravo u turizmu - Vježbe 3806
793 Osnove ekonomije - Predavanja 3705
794 Pravo u turizmu - Obavještenje 3806
795 Obavještenje o regulisanju statusa 3904
796 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3807
797 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3716
798 Obavještenje o odlaganju predavanja 3705
799 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3976
800 Osnove ekonomije - Vježbe 3935
801 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3946
802 Osnove ekonomije - Predavanja 3915
803 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3781
804 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3951
805 Pravo u turizmu - Predavanje 3858
806 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4077
807 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3885
808 Osnovi ekonomije - Vježbe 3919
809 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3900
810 Osnovi ekonomije - Predavanja 4065
811 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3906
812 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4187
813 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3970
814 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3682
815 Obavještenje o pravilima studiranja 4005
816 Osnovi ekonomije - Vježbe 4032
817 Obavješetenje o upisu studenata 3888
818 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3869
819 Obavješetenje o terminima ispita 3938
820 Brucoško jutro - Obavještenje 3954
821 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4105
822 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3898
823 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4513
824 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4098
825 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4083
826 Osnovi ekonomije - Ispit 4079
827 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3865
828 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4708
829 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4269
830 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4022
831 Ekonomika turizma - Ispit 4046
832 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3804
833 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4060
834 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4165
835 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4858
836 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4600
837 Pravo u turizmu - Predavanje 4113
838 Engleski jezik - Predavanja 4313
839 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4244
840 Marketing menadžment - Obavještenje 4386
841 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4376
842 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4426
843 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4217
844 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4769
845 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4285
846 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4252
847 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4336
848 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4759
849 Osnove ekonomije - Vježbe 4393
850 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4147
851 Osnove ekonomije - Vježbe 4124
852 Osnove ekonomije - Predavanja 4203
853 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3850
854 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4077
855 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4394
856 Osnove ekonomije - Predavanja 4381
857 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4237
858 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4215
859 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4291
860 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4292
861 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4466
862 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4588
863 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5123
864 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4159
865 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4654
866 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4385
867 Osnovi ekonomije - Vježbe 4166
868 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4339
869 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4481
870 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4384
871 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4306
872 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4718
873 Brucoško jutro - Obavještenje 4267
874 Obavještenje o početku nastave 4196
875 Njemački jezik 1 - Ispit 4188
876 Osnove statistike i demografija - Ispit 4181
877 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4734
878 Sociologija kulture i religije - Ispit 4286
879 Turistička geografija - Ispit 4441
880 Ekonomika turizma - Ispit 4627
881 Engleski jezik 1 - Ispit 4306
882 Obavještenje o ovjeri semestra 4370
883 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4674
884 Ekonomika turizma - Predavanja 4371
885 Ekonomika turizma - Predavanja 4372
886 Ekonomika turizma - Predavanja 4628
887 Turistička geografija - Ispit 4529
888 Sociologija kulture i religije - Ispit 4588
889 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5064
890 Ekonomika turizma - Predavanja 4617
891 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4977
892 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4686
893 Turistička geografija - Ispit 4688
894 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4701
895 Turistička geografija - Ispit 4595
896 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4608
897 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4617
898 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4529
899 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4752
900 Turistička geografija - Predavanja 4788
901 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4533
902 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4773
903 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4537
904 Raspored predavanja - Peta sedmica 4742
905 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4525
906 Raspored predavanja - Treća sedmica 4806
907 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4781
908 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4760
909 Raspored predavanja - Druga sedmica 4736
910 Raspored predavanja - Prva sedmica 4762
911 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5199
912 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4648
913 Upis 2012/13 - Obavještenje 5323
914 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5086
915 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5120
916 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5126
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 142 gostiju na mreži