Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Turizam i ekologija - Ispit 27
2 Njemački jezik 2 - Ispit 42
3 Studentska anketa - Obavještenje 59
4 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 25
5 Ekonomika turizma - Ispit 86
6 Obavještenje o ovjeri semestra 173
7 Obavještenje o prijavi ispita 211
8 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 126
9 Obavještenje o izmjeni predavanja 108
10 Ekonomija kulture - Predavanja 66
11 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 94
12 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 104
13 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 73
14 Ekonomika kulture - Predavanja 109
15 Obavještenje o prijavi ispita 248
16 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 111
17 Ekonomika kulture - Predavanja 119
18 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 371
19 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 202
20 Turistička geografija - Ispit 116
21 Ekonomika turizma - Ispit 185
22 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 203
23 Ekonomija kulture - Ispit 154
24 Obavještenje o aprilskom roku 225
25 Turističke destinacije - Obavještenje 141
26 Obavještenje o prijavi ispita 183
27 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 284
28 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 123
29 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 191
30 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 214
31 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 184
32 Promocija u turizmu - Ispit 164
33 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 139
34 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 143
35 Promocija u turizmu - Ispit 137
36 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 157
37 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 177
38 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 177
39 Obavještenje o prijavi ispita 276
40 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 163
41 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 221
42 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 236
43 Ekonomija kulture - Vježbe 207
44 Obavještenje o održavanju nastave 273
45 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 221
46 Ekonomija kulture - Predavanja 183
47 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 282
48 Ekonomika turizma - Vježbe 265
49 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 218
50 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 248
51 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 233
52 Promocija u turizmu - Ispit 205
53 Obavještenje o prijavi ispita 292
54 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 384
55 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 309
56 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 518
57 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 380
58 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 401
59 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 508
60 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 330
61 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 276
62 Promocija u turizmu - Ispit 305
63 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 234
64 Obavještenje o prijavi ispita 366
65 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 373
66 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 291
67 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 323
68 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 339
69 Osnovi ekonomije - Obavještenje 428
70 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 335
71 Promocija u turizmu - Ispit 333
72 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 528
73 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 418
74 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 807
75 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 778
76 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 397
77 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 424
78 Pravo u turizmu - Obavještenje 352
79 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 321
80 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 377
81 Promocija u turizmu - Ispit 311
82 Ekonomija kulture - Ispit 332
83 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 305
84 Promocija u turizmu - Ispit 311
85 Njemački poslovni jezik - Ispit 288
86 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 323
87 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 338
88 Engleski poslovni jezik - Ispit 282
89 Promocija u turizmu - Obavještenje 359
90 Pravo u turizmu - Obavještenje 344
91 Obavještenje o prijavi ispita 322
92 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 346
93 Obavještenje o preuzimanju indeksa 290
94 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 497
95 Obavještenje o preuzimanju indeksa 381
96 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 380
97 Pravo u turizmu - Obavještenje 393
98 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 387
99 Spisak tema za završne radove 459
100 Promocija u turizmu - Obavještenje 358
101 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 413
102 Engleski jezik 2 - Obavještenje 547
103 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 317
104 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 345
105 Engleski poslovni jezik - Ispit 465
106 Njemački poslovni jezik - Ispit 421
107 Ekonomija kulture - Ispit 368
108 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 320
109 Engleski jezik 3 - Predavanja 315
110 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 337
111 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 402
112 Obavještenje o prijavi ispita 432
113 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 385
114 Menadžment manifestacija - Predavanja 366
115 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 471
116 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 439
117 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 391
118 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 496
119 Pravo u turizmu - Ispit 351
120 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 346
121 Pravo u turizmu - Predavanja 413
122 Turizam i ekologija - Ispit 337
123 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 411
124 Osnove ekonomije - Obavještenje 432
125 Osnove statistike i demografija - Ispit 362
126 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 533
127 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 408
128 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 345
129 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 362
130 Finansijsko poslovanje - Vježbe 383
131 Turizam i ekologija - Predavanja 284
132 Menadžment manifestacija - Predavanja 395
133 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 348
134 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 371
135 Turizam i ekologija - Ispit 298
136 Njemački jezik 3 - Ispit 427
137 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 499
138 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 356
139 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 389
140 Raspored nastave - Zimski semestar 669
141 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 584
142 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 350
143 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 359
144 Turizam i ekologija - Ispit 338
145 Raspored nastave - Zimski semestar 721
146 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 351
147 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 405
148 Osnove ekonomije - Obavještenje 436
149 Obavještenje o prepisu studenata 382
150 Ekonomija kulture - Ispit 305
151 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 429
152 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 636
153 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 544
154 Osnove ekonomije - Obavještenje 369
155 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 685
156 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 382
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 490
158 Obavještenje o prijavi ispita 526
159 Pravo u turizmu - Ispit 376
160 Njemački jezik 1 - Obavještenje 497
161 Osnovi ekonomije - Obavještenje 527
162 Osnove matematike za ekonomiste 461
163 Turizam i ekologija - Ispit 534
164 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 448
165 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 406
166 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 677
167 Obavještenje o prijavi ispita 714
168 Pravo u turizmu - Obavještenje 1009
169 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 859
170 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 778
171 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 811
172 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 715
173 Osnovi ekonomije - Obavještenje 636
174 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 576
175 Finansijsko poslovanje - Ispit 589
176 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 660
177 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 621
178 Turističke destinacije - Ispit 599
179 Menadžment manifestacija - Ispit 655
180 Obavještenje o prijavi ispita 659
181 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 748
182 Njemački jezik 3 - Obavještenje 673
183 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 651
184 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 765
185 Pravo u turizmu - Obavještenje 699
186 Pravo u turizmu - Ispit 794
187 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 751
188 Osnove ekonomije - Obavještenje 825
189 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 815
190 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 718
191 Engleski jezik 3 - Obavještenje 676
192 Turistička geografija - Vježbe 709
193 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 699
194 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 699
195 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 708
196 Ekonomika turizma - Obavještenje 727
197 Obavještenje o prijavi ispita 596
198 Obavještenje o ovjeri semestra 703
199 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 679
200 Njemački jezik 3 - Predavanja 716
201 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 692
202 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 669
203 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 695
204 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 705
205 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 647
206 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 799
207 Obavještenje o prijavi ispita 1032
208 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 918
209 Osnove statistike i demografija - Vježbe 968
210 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 804
211 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 851
212 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 719
213 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 669
214 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 733
215 Turističke destinacije - Obavještenje 748
216 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 789
217 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 930
218 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 877
219 Osnove ekonomije - Ispit 834
220 Finansijsko poslovanje - Ispit 839
221 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 916
222 Osnove ekonomije - Obavješetenje 783
223 Ekonomika turizma - Obavještenje 919
224 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 843
225 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 943
226 Turistička geografija - Vježbe 825
227 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 899
228 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 886
229 Turističke destinacije - Obavještenje 888
230 Njemački jezik 4 - Ispit 842
231 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 868
232 Obavještenje o prijavi ispita 961
233 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1158
234 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1087
235 Turističke destinacije - Vježbe 882
236 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1024
237 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 896
238 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 977
239 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 924
240 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1032
241 Turistička geografija - Ispit 931
242 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 989
243 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1070
244 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1014
245 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 978
246 Obavještenje o prijavi ispita 1286
247 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1275
248 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1071
249 Ekonomika turizma - Ispit 1133
250 Finansijsko poslovanje - Ispit 1208
251 Osnove ekonomije - Ispit 1421
252 Raspored predavanja za ljetni semestar 1473
253 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1163
254 Osnove ekonomije - Obavještenje 1257
255 Obavještenje za studente 4. godine 1390
256 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1554
257 Obavještenje o prijavi ispita 1314
258 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1274
259 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1462
260 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1283
261 Promocija u turizmu - Ispit 1370
262 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1484
263 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1288
264 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1257
265 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1488
266 Obavještenje o prijavi ispita 1572
267 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1380
268 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1221
269 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1300
270 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1374
271 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1315
272 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1770
273 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1499
274 Promocija u turizmu - Obavještenje 1621
275 Pravo u turizmu - Obavještenje 1582
276 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1342
277 Engleski jezika 2 - Predavanja 1432
278 Engleski jezik 1 - Predavanja 1539
279 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1692
280 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1573
281 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1671
282 Osnove ekonomije - Obavještenje 1688
283 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1776
284 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1581
285 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1503
286 Obavještenje o prijavi ispita 1595
287 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1629
288 Osnove ekonomije - Vježbe 1585
289 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1673
290 Ekonomika turizma - Ispit 1532
291 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1741
292 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1596
293 Promocija u turizmu - Obavještenje 1964
294 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1703
295 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1514
296 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1650
297 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1700
298 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1649
299 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1664
300 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1389
301 Osnove ekonomije - Vježbe 1608
302 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1623
303 Obavještenje o odgađanju nastave 1648
304 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1603
305 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1694
306 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1664
307 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1565
308 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1770
309 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1545
310 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1751
311 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1569
312 Obavještenje o prijavi ispita 1557
313 Njemački jezik - Obavještenje 1617
314 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1657
315 Menadžment manifestacija - Predavanja 1809
316 Osnove statistike i demografija - Ispit 1493
317 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1548
318 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1745
319 Osnove statistike i demografija - Ispit 1760
320 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1722
321 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1695
322 Osnove ekonomije - Obavještenje 1693
323 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1696
324 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1624
325 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1641
326 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1624
327 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1609
328 Pravo u turizmu - Vježbe 1693
329 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1706
330 Obavještenje o prijavi ispita 1675
331 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1801
332 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1646
333 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2063
334 Marketing menadžment - Ispit 1591
335 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1673
336 Osnove ekonomije - Obavještenje 1801
337 Ekonomika turizma - Ispit 1690
338 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1661
339 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1661
340 Pravo u turizmu - Vježbe 1700
341 Obavještenje o stručnoj praksi 1846
342 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1728
343 Engleski jezik 1 - Predavanja 1736
344 Njemački jezik 3 - Ispit 1688
345 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1654
346 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1714
347 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1772
348 Obavještenje o prijavi ispita 1786
349 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1785
350 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1661
351 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1675
352 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1757
353 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1773
354 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1785
355 Osnove ekonomije - Vježbe 1935
356 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1713
357 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1703
358 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1908
359 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1627
360 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1861
361 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1779
362 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1751
363 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2066
364 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1890
365 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2100
366 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1887
367 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2006
368 Njemački jezik 1 - Ispit 2025
369 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2013
370 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2257
371 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1832
372 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1867
373 Pravo u turizmu - Ispit 1919
374 Osnove ekonomije - Obavještenje 2113
375 Obavještenje o prijavi ispita 2127
376 Njemački jezik 1 - Ispit 2245
377 Osnovi matematike za ekonomiste 2318
378 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2060
379 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2109
380 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2166
381 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2120
382 Osnove ekonomije - Obavještenje 2166
383 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2068
384 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2074
385 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2238
386 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2292
387 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2115
388 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2056
389 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2072
390 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2382
391 Turistička geografija - Vježbe 2031
392 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2161
393 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1863
394 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2275
395 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2312
396 Turistička geografija - Vježbe 2179
397 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1943
398 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2119
399 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2112
400 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2224
401 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2195
402 Engleski jezik 3 - Predavanja 2166
403 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2193
404 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2097
405 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2263
406 Turistička geografija - Vježbe 2221
407 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2247
408 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2362
409 Obavještenje o prijavi ispita 2311
410 Osnove statistike i demografija - Ispit 2501
411 Turistička geografija - Vježbe 2064
412 Turistička geografija - Vježbe 2219
413 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2107
414 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2383
415 Turistička geografija - Vježbe 2134
416 Engleski jezik 4 - Predavanja 2072
417 Engleski jezik 3 - Predavanja 2336
418 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2206
419 Pravo u turizmu - Ispit 2175
420 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2090
421 Turistička geografija - Vježbe 2238
422 Turističke destinacije - Predavanja 2131
423 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2258
424 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2250
425 Sociologija kulture i religije - Ispit 2067
426 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2186
427 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2086
428 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2174
429 Pravo u turizmu - Ispit 2167
430 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2064
431 Nejmački jezik – Termini nastave 2289
432 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2248
433 Njemački jezik - Ispit 2255
434 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2160
435 Treća godina - Predavanja i vježbe 2259
436 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2214
437 Ekonomika turizma - Vježbe 2266
438 Obavještenje o prijavi ispita 2289
439 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2331
440 Ekonomika turizma - Predavanja 2397
441 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2447
442 Obavještenje o prijavi ispita 2493
443 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2509
444 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2268
445 Turističke destinacije - Vježbe 2441
446 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2452
447 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2555
448 Raspored nastave - Ljetni semestar 2892
449 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2403
450 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2659
451 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2385
452 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2564
453 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2382
454 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2535
455 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2605
456 Obavještenje o prijavi ispita 2487
457 Sociologija kulture i religije- Ispit 2645
458 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2532
459 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2442
460 Pravo u turizmu - Ispit 2672
461 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2538
462 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2510
463 Pravo u turizmu - Obavještenje 2546
464 Pravo u turizmu - Ispit 2378
465 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2521
466 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2591
467 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2492
468 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2467
469 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2405
470 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2488
471 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2600
472 Menadžment manifestacija - Vježbe 2392
473 Obavještenje o prijavi ispita 2768
474 Promocija u turizmu - Vježbe 2444
475 Promocija u turizmu - Obavještenje 2634
476 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2777
477 Pravo u turizmu - Obavještenje 2637
478 Pravo u turizmu - Predavanja 2703
479 Pravo u turizmu - Obavještenje 2426
480 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2608
481 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2640
482 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2535
483 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2586
484 Pravo u turizmu - Obavještenje 2750
485 Druga godina - Predavanja 2501
486 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2734
487 Obavještenje o prijavi ispita 2487
488 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2255
489 Pravo u turizmu - Obavještenje 2495
490 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2630
491 Parvo u turizmu - Ispit 2531
492 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2480
493 Pravo u turizmu - Predavanja 2578
494 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2530
495 Promocija u turizmu - Obavještenje 2544
496 Druga godina - Predavanja 2560
497 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2720
498 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2740
499 Paravo u turizmu - Obavještenje 2800
500 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2736
501 Obavještenje o odgađanju nastave 2566
502 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2414
503 Menadžment manifestacija - Predavanja 2537
504 Pravo u turizmu - Obavještenje 2517
505 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2758
506 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2371
507 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2718
508 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2580
509 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2584
510 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2703
511 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2735
512 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2814
513 Prijava za EIAT konferenciju 2557
514 Obavještenje o prijavi ispita 2780
515 Obavještenje - "Kolizija" 2630
516 Obavještenje o promociji diploma 2427
517 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2478
518 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2575
519 Pravo u turizmu - Obavještenje 2647
520 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2911
521 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2721
522 Obavještenje o upisu studenata 2588
523 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2666
524 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2603
525 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2491
526 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2325
527 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2455
528 Osnove ekonomije - Predavanje 2746
529 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2530
530 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2675
531 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2713
532 Promocija u turizmu - Predavanja 2578
533 Finansijsko poslovanje - Ispit 2624
534 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2511
535 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2412
536 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2566
537 Obavještenje o uslovima za upis godine 2569
538 Pravo u turizmu - Predavanja 2449
539 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2615
540 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2630
541 Pravo u turizmu - Ispit 2746
542 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2805
543 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2444
544 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2619
545 Pravo u turizmu -Ispit 2647
546 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2552
547 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2589
548 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2540
549 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2789
550 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2752
551 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2522
552 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2568
553 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2546
554 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2427
555 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2751
556 Parvo u turizmu - Ispit 2644
557 Ekonomika turizma - Obavještenje 2582
558 Njemački jezik - Obavještenje 2659
559 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2729
560 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2716
561 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2632
562 Brucoško jutro - Obavještenje 2589
563 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2574
564 Obavještenje o prijavi ispita 2611
565 Raspored nastave - Zimski semestar 2999
566 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2638
567 Osnove statistike i demografija - Ispit 2806
568 Pravo u turizmu - Obavještenje 2436
569 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3221
570 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2708
571 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2495
572 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2431
573 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2725
574 Obavještenje o prijavi ispita 2792
575 Finansijsko poslovanje - Ispit 2825
576 Pravo u turizmu - Obavještenje 2735
577 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2647
578 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2928
579 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2642
580 Obavještenje o prijavi ispita 2812
581 Njemački jezik - Obavještenje 2851
582 Ekonomika turizma - Obavještenje 3188
583 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2926
584 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2866
585 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2859
586 Obavještenje o prijavi ispita 2801
587 Sociologija kulture i religije - Ispit 2727
588 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2847
589 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2481
590 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3682
591 Obavještenje o regulisanju obaveza 2701
592 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2909
593 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2872
594 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2606
595 Ekonomika turizma - Vježbe 2819
596 Obavještenje o predavanjima 2784
597 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2687
598 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3257
599 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2780
600 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3184
601 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2891
602 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2828
603 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2772
604 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3147
605 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2636
606 Pravo u turizmu - Obavještenje 2927
607 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2933
608 Turizam i ekologija - Ispit 2927
609 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3062
610 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3025
611 Ekonomika turizma - Predavanja 2672
612 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2987
613 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2832
614 Njemački jezik 2 - Predavanja 2788
615 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3110
616 Ekonomika turizma - Predavanja 2682
617 Ekonomika turizma - Predavanja 2887
618 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2668
619 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3088
620 Ekonomika turizma - Vježbe 2867
621 Pravo u turizmu - Obavještenje 3064
622 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3172
623 Raspored nastave - Ljetni semestar 3590
624 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3010
625 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2885
626 Pravo u turizmu - Obavještenje 2954
627 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2736
628 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2897
629 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 2997
630 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2882
631 Ekonomika turizma - Ispit 2779
632 Sociologija kulture i religije - Ispit 2918
633 Privredno pravo - Obavještenje 3043
634 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2904
635 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3013
636 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3185
637 Turistička geografija - Ispit 2908
638 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3057
639 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3089
640 Pravo u turizmu - Obavještenje 3096
641 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3309
642 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2937
643 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3047
644 Obavještenje o podjeli indeksa 2994
645 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3161
646 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3185
647 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3100
648 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3126
649 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3037
650 Obavještenje o regulisanju statusa 3006
651 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3201
652 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3006
653 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3275
654 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3178
655 Pravo u turizmu - Obavještenje 3043
656 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3014
657 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3061
658 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3072
659 Obavještenje za studente strane državljane 3046
660 Promocija u turizmu - Obavještenje 3125
661 Pravo u turizmu - Ispit 3051
662 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2890
663 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2915
664 Pravo u turizmu - Vježbe 2955
665 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3050
666 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2717
667 Pravo u turizmu - Obavještenje 3016
668 Obavještenje o stručnoj praksi 3199
669 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2988
670 Engleski jezik 1 - Predavanja 3373
671 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3107
672 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4177
673 Sociologija kulture i religije - Ispit 3041
674 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3135
675 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2841
676 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2931
677 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3035
678 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2969
679 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3134
680 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2834
681 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3236
682 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3099
683 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3157
684 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3036
685 Raspored nastave - Zimski semestar 3214
686 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3120
687 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3228
688 Obavještenje o održavanju vježbi 2996
689 Studentska služba - Obavještenje 3310
690 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2996
691 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3204
692 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3164
693 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3094
694 Brucoško jutro - Obavještenje 3210
695 Finansijsko poslovanje - Ispit 3114
696 Raspored nastave - Zimski semestar 3228
697 Obavještenje o prijavi ispita 3242
698 Finansijsko poslovanje - Ispit 3006
699 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3145
700 Obavještenje o prijavi ispita 3720
701 Finansijsko poslovanje - Ispit 3296
702 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3310
703 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3672
704 Turizam i ekologija - Ispit 3353
705 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3428
706 Pravo u turizmu - Ispit 3454
707 Finansijsko poslovanje - Ispit 3366
708 Obavještenje o prijavi ispita 3370
709 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3541
710 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3378
711 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3341
712 Turističke destinacije - Ispit 3319
713 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3187
714 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3269
715 Turističke destinacije - Predavanja 4230
716 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3338
717 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3310
718 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3711
719 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3380
720 Ekonomika turizma - Predavanja 3690
721 Ekonomika turizma - Predavanja 3404
722 Finansijsko poslovanje - Ispit 3621
723 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3666
724 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3743
725 Turističke destinacije - Predavanja 3266
726 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3571
727 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3353
728 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3563
729 Osnove statistike i demografija - Ispit 3571
730 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3410
731 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3490
732 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3701
733 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3604
734 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3570
735 Sociologija kulture i religije - Ispit 3704
736 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3583
737 Obavještenje o prijavi ispita 3289
738 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3317
739 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3317
740 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3447
741 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3393
742 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3612
743 Njemački jezik 2 - Predavanja 3620
744 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3568
745 Pravo u turizmu - Ispit 3663
746 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3916
747 Osnovi ekonomije - Ispit 3563
748 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3850
749 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3690
750 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3595
751 Pravo u turizmu - Obavještenje 3615
752 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3417
753 Obavještenje o prijavi ispita 3562
754 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3447
755 Osnove ekonomije - Obavještenje 3411
756 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3675
757 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3651
758 Osnove ekonomije - Vježbe 3352
759 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3389
760 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3590
761 Pravo u turizmu - Obavještenje 3600
762 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4045
763 Obavještenje o prijavi ispita 3551
764 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3488
765 Osnove ekonomije - Vježbe 3552
766 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3788
767 Pravo u turizmu - Predavanja 3689
768 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4378
769 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3928
770 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3816
771 Pravo u turizmu - Vježbe 3604
772 Osnove ekonomije - Predavanja 3470
773 Pravo u turizmu - Obavještenje 3578
774 Obavještenje o regulisanju statusa 3658
775 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3605
776 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3515
777 Obavještenje o odlaganju predavanja 3493
778 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3750
779 Osnove ekonomije - Vježbe 3719
780 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3732
781 Osnove ekonomije - Predavanja 3684
782 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3580
783 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3736
784 Pravo u turizmu - Predavanje 3628
785 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3846
786 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3638
787 Osnovi ekonomije - Vježbe 3720
788 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3665
789 Osnovi ekonomije - Predavanja 3846
790 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3702
791 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3969
792 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3729
793 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3505
794 Obavještenje o pravilima studiranja 3765
795 Osnovi ekonomije - Vježbe 3803
796 Obavješetenje o upisu studenata 3668
797 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3652
798 Obavješetenje o terminima ispita 3709
799 Brucoško jutro - Obavještenje 3737
800 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3899
801 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3677
802 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4261
803 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3867
804 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3850
805 Osnovi ekonomije - Ispit 3863
806 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3649
807 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4471
808 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4055
809 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3804
810 Ekonomika turizma - Ispit 3837
811 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3584
812 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3837
813 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3934
814 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4616
815 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4364
816 Pravo u turizmu - Predavanje 3902
817 Engleski jezik - Predavanja 4084
818 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4028
819 Marketing menadžment - Obavještenje 4186
820 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4156
821 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4212
822 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4006
823 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4551
824 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4059
825 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4025
826 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4153
827 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4506
828 Osnove ekonomije - Vježbe 4156
829 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3904
830 Osnove ekonomije - Vježbe 3940
831 Osnove ekonomije - Predavanja 3964
832 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3623
833 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3854
834 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4166
835 Osnove ekonomije - Predavanja 4167
836 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4009
837 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3971
838 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4051
839 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4049
840 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4209
841 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4386
842 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4894
843 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3926
844 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4420
845 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4191
846 Osnovi ekonomije - Vježbe 3991
847 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4114
848 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4228
849 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4171
850 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4084
851 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4500
852 Brucoško jutro - Obavještenje 4021
853 Obavještenje o početku nastave 3990
854 Njemački jezik 1 - Ispit 3970
855 Osnove statistike i demografija - Ispit 3973
856 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4523
857 Sociologija kulture i religije - Ispit 4081
858 Turistička geografija - Ispit 4206
859 Ekonomika turizma - Ispit 4388
860 Engleski jezik 1 - Ispit 4093
861 Obavještenje o ovjeri semestra 4165
862 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4455
863 Ekonomika turizma - Predavanja 4138
864 Ekonomika turizma - Predavanja 4143
865 Ekonomika turizma - Predavanja 4384
866 Turistička geografija - Ispit 4293
867 Sociologija kulture i religije - Ispit 4351
868 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4852
869 Ekonomika turizma - Predavanja 4405
870 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4743
871 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4465
872 Turistička geografija - Ispit 4474
873 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4505
874 Turistička geografija - Ispit 4394
875 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4381
876 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4382
877 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4303
878 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4540
879 Turistička geografija - Predavanja 4553
880 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4307
881 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4551
882 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4317
883 Raspored predavanja - Peta sedmica 4503
884 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4305
885 Raspored predavanja - Treća sedmica 4573
886 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4562
887 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4515
888 Raspored predavanja - Druga sedmica 4512
889 Raspored predavanja - Prva sedmica 4549
890 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4977
891 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4441
892 Upis 2012/13 - Obavještenje 5088
893 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4897
894 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4867
895 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4891
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 111 gostiju na mreži