Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство
Огласна табла - Туризам и хотелијерство
Филтрирање наслова     Прикажи # 
1 Obavještenje o prijavi ispita 150
2 Osnove statistike i demografija - Ispit 75
3 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 115
4 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 103
5 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 75
6 Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita 175
7 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 89
8 Promocija u turizmu - Ispit 111
9 Obavještenje o prijavi ispita 197
10 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 131
11 Osnove ekonomije - Ispit 153
12 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 158
13 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 120
14 Sociologija kulture i religije - Ispit 120
15 Njemački jezik 3 - Obavještenje 179
16 Njemački poslovni jezik - Obavještenje 145
17 Obavještenje o prijavi ispita 298
18 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 212
19 Pravo u turizmu - Obavještenje 235
20 Njemački jezik 2 - Obavještenje 204
21 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 190
22 Obavještenje o poštovanju propisanih mjera 187
23 Njemački jezik 1 - Obavještenje 183
24 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 292
25 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 660
26 Обавјештење студентима који нису добили наставни материјал 629
27 Финасијско пословање - Испит 685
28 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 580
29 Обавјештење о пријави испита 582
30 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 550
31 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 455
32 Обавјештење о упису семестра 564
33 Распоред наставе - Лјетни семестар 2019/20 720
34 Проф. др Тихомир Спремо - Обавјештење 490
35 Основе математике за економисте - Обавјештење 420
36 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 521
37 Доц. др Зорица Голић - Испити 542
38 Пословање хотелских предузећа - Испит 498
39 Предузетништво у туризму - Испит 433
40 Основе математике за економисте - Испит 580
41 Обавјештење о пријави испита 592
42 Нјемачки језик 1, 2, 3, и Немачки пословни језик - Испит 474
43 Основе математике за економисте - Обавјештење 518
44 Проф. др Марко Ђого - Испити 512
45 Доц. др Зорица Голић - Испити 514
46 Проф. др Тихомир Спремо - Испити 587
47 Студијска посјета 42. Међународном сајму туризма у Београду 658
48 Основе економије - Вјежбе 583
49 Обавјештење за упис и овјеру семестра 918
50 Обавјештење о пријави испита 843
51 Испитни рокови јануар - април 2020. године 979
52 Теме за завршне (дипломске) радове у академској 2019/20. години 776
53 Право у туризму - Обавјештење 692
54 Доц. др Зорица Голић - Испити 602
55 Пословање трговинских предузећа - Обавјештење 614
56 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 578
57 Право у туризму - Вјежбе 591
58 Обавјештење о пријави испита 721
59 Обавјештење о упису колизије 958
60 Обавјештење о преласку на буджетско финасирање студија 789
61 Право у туризму - Обавјештење 647
62 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 876
63 Доц. др Зорица Голић - Испити 716
64 Основе математике за економисте - Обавјештење 796
65 Обавјештење о одгађању наставе и испита 772
66 Обавјештење о упису колизије 661
67 Обавјештење о начину преласка на буджетско финасирање студија 568
68 Проф. др Драган Војновић - Испити 671
69 Право у туризму - Обавјештење 632
70 Пословање трговинских предузећа - Обавјештење 718
71 Свјетска привреда и туризам - Испит 650
72 Предузетништво у туризму - Вјежбе 627
73 Предузетништво у туризму - Предавања 596
74 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 639
75 Обавјештење о пријави испита 697
76 Менаджмент манифестација - Предавања 640
77 Основе математике за економсите - Вјежбе 632
78 Основе математике за економсите - Предавања 637
79 Свјетска привреда и туризам - Предавања 778
80 Предузетништво у туризму - Вјежбе 757
81 Предузетништво у туризму - Вјежбе 756
82 Испитни апсолвентски рок новембар и децембар 2019 - Термини испита 892
83 Обавјештење о надокнади предавања 901
84 Финасијско пословање - Испит 727
85 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 16.10.2019. године 749
86 Основе математике за економисте - Испит 746
87 Основе економије - Испит 808
88 Предузетништво у туризму - Испит 733
89 Нјемачки језик 1,2,3 и Нјемачки пословни језик - Обавјештење 726
90 Проф. др Александар Стојановић - Испити 719
91 Туристичке дестинације - Испит 812
92 Обавјештење о накнади за пријаву испита ван рока 884
93 Доц. др Зорица Голић - Испити 780
94 Обавјештење о пријави испита 801
95 Енглески језик 1 - Обавјештење 1242
96 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 790
97 Обавјештење о одржавању вјежби 842
98 Распоред наставе - Зимски семестар 1396
99 Доц. др Зорица Голић - Испити 905
100 Испитни рок октобар и октобар по одлуци Сената 2019 - Термини испита 1017
101 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа, упис и обнову године 1147
102 Обавјештење о пријави испита 800
103 Туристичка географија - Испит 920
104 Нјемачки језик 2 - Испит 866
105 Туризам и екологија - Испит 775
106 Нјемачки језик 3 - Испит 764
107 Гастрономија и ресторатерство - Испит 869
108 Обавјештење о пријави испита 870
109 Предузетништво у туризму - Испит 858
110 Доц. др Зорица Голић - Испити 941
111 Економија спорта и разоноде - Испит 860
112 Нјемачки језик И - Испит 929
113 Гастрономија и ресторатерство - Испит 772
114 Обавјештење о пријави испита 949
115 Туризам и екологија - Испит 1170
116 Доц. др Зорица Голић - Испит 1135
117 Проф. др Никола Глуховић - Испити 1036
118 Економија спорта и разоноде - Обавјештење 1031
119 Нјемачки језик 1, 2, 3, и Немачки пословни језик - Испит 1115
120 Право у туризму - Обавјештење 1077
121 Економија спорта и разоноде - Обавјештење 1024
122 Обавјештење о пријави испита 1037
123 Гастрономија и ресторатерство - Испит 1009
124 Туризам и екологија - Испит 1066
125 Нјемачки језик 2 - Испит 1079
126 Студентска анкета - Обавјештење 1000
127 Доц. др Зорица Голић - Испити 1105
128 Економика туризма - Испит 1013
129 Обавјештење о овјери семестра 1180
130 Обавјештење о пријави испита 1306
131 Економија спорта и разоноде - Обавјештење 1151
132 Обавјештење о измјени предавања 1075
133 Економија културе - Предавања 1067
134 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1047
135 Проф. др Видан Говедарица - Обавјештење 1149
136 Доц. др Зорица Голић - Испити 1118
137 Економика културе - Предавања 1132
138 Обавјештење о пријави испита 1232
139 Основе математике за економисте - Испит 1121
140 Економика културе - Предавања 1174
141 Испитни рок мај, јун и септембар 2019. године 1433
142 Основе статистике и демографија - Обавјештење 1186
143 Туристичка географија - Испит 1191
144 Економика туризма - Испит 1302
145 Основе математике за економисте - Испит 1303
146 Економија културе - Испит 1277
147 Обавјештење о априлском року 1244
148 Туристичке дестинације - Обавјештење 1132
149 Обавјештење о пријави испита 1178
150 Испитни рок април 2019. године по одлуци Сената 1333
151 Доц. др Зорица Голић - Испити 1166
152 Туризам и локални економски развој - Испит 1246
153 Маркетинг менаджмент у туризму - Предавања 1321
154 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1165
155 Промоција у туризму - Испит 1230
156 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 1184
157 Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 1125
158 Промоција у туризму - Испит 1219
159 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1182
160 Позив за Јахорина економски форум 2019 1351
161 Отварање туристичке сезоне СП „Пећина Орловача“ 1130
162 Обавјештење о пријави испита 1236
163 Гастрономија и ресторатерство - Обавјештење 1287
164 Обавјештење о условима за упис наредне године 1290
165 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1236
166 Економија културе - Вјежбе 1329
167 Обавјештење о одржавању наставе 1268
168 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1273
169 Економија културе - Предавања 1204
170 Доц. др Зорица Голић - Испити 1316
171 Економика туризма - Вјежбе 1651
172 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 1259
173 Гастрономија и ресторатерство - Обавјештење 1291
174 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1351
175 Промоција у туризму - Испит 1283
176 Обавјештење о пријави испита 1327
177 Информациони системи и е-туризам - Предавања 1617
178 Обавјештење о продужењу апсолвентског стажа 1370
179 Распоред наставе - Лјетни семестар 2018/19 1600
180 Основе математике за економисте - Испит 1362
181 Пословање трговинских предузећа - Испит 1489
182 Пријава за студијску посјету 41. Међународном сајму туризма у Београду 1532
183 Обавјештење студентима који учествују на ,,ЕYОФ''-у 1336
184 Доц. др Зорица Голић - Испит 1363
185 Промоција у туризму - Испит 1399
186 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 1245
187 Обавјештење о пријави испита 1409
188 Основе математике за економисте - Испит 1351
189 Доц. др Зорица Голић - Испити 1221
190 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 1389
191 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1349
192 Основи економије - Обавјештење 1459
193 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 1422
194 Промоција у туризму - Испит 1353
195 Обавјештење о новим кодовима за уплату 1545
196 Основе математике за економисте - Обавјештење 1504
197 Обавјештење о овјери и упису семестра 1820
198 Испитни рокови јануар - април 2019. године 1850
199 Основе математике за економисте - Обавјештење 1395
200 Проф. Ања Мандић - Обавјештење 1441
201 Право у туризму - Обавјештење 1385
202 Доц. др Зорица Голић - Испити 1270
203 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1460
204 Промоција у туризму - Испит 1333
205 Економија културе - Испит 1448
206 Туризам и локални економски развој - Испит 1252
207 Промоција у туризму - Испит 1393
208 Нјемачки пословни језик - Испит 1327
209 Пословање трговинских предузећа - Предавања 1355
210 Економија спорта и разоноде - Испит 1370
211 Енглески пословни језик - Испит 1244
212 Промоција у туризму - Обавјештење 1411
213 Право у туризму - Обавјештење 1422
214 Обавјештење о пријави испита 1591
215 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1361
216 Обавјештење о преузимању индекса 1237
217 Основе математике за економисте - Обавјештење 1610
218 Обавјештење о преузимању индекса 1438
219 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1416
220 Право у туризму - Обавјештење 1428
221 Доц. др Зорица Голић - Испити 1407
222 Списак тема за завршне радове 1537
223 Промоција у туризму - Обавјештење 1281
224 Ранг листа студената (студирање на терет буджета) 1424
225 Енглески језик 2 - Обавјештење 1669
226 Истраживање туристичких тржишта - Вјежбе 1295
227 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 1419
228 Енглески пословни језик - Испит 1555
229 Нјемачки пословни језик - Испит 1378
230 Економија културе - Испит 1409
231 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 1393
232 Енглески језик 3 - Предавања 1262
233 Обавјештење о могућностима преласка студирања на терет буджета 1298
234 Предузетништво у туризму - Предавања 1404
235 Обавјештење о пријави испита 1449
236 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 1428
237 Менаджмент манифестација - Предавања 1366
238 Туризам и локални економски развој - Испит 1550
239 Основе математике за економисте - Обавјештење 1592
240 Основе математике за економисте - Обавјештење 1406
241 Обавјештење о упису колизије и финансирању на терет буджета 1535
242 Право у туризму - Испит 1338
243 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 16.10.2018. године 1371
244 Право у туризму - Предавања 1420
245 Туризам и екологија - Испит 1315
246 Основе математике за економисте - Обавјештење 1516
247 Основе економије - Обавјештење 1430
248 Основе статистике и демографија - Испит 1311
249 Надокнада предавања у зимском семестру 1587
250 Проф. др Тихомир Спремо - Испити 1389
251 Доц. др Зорица Голић - Испити 1387
252 Енглески језик 2 и 3 - Предавања 1358
253 Финансијско пословање - Вјежбе 1349
254 Туризам и екологија - Предавања 1237
255 Менаджмент манифестација - Предавања 1508
256 Ресурси културне и историјске баштине - Испит 1312
257 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 1311
258 Туризам и екологија - Испит 1296
259 Нјемачки језик 3 - Испит 1340
260 Основе математике за економисте - Предавања 1552
261 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 1311
262 Основе математике за економисте - Обавјештење 1390
263 Распоред наставе - Зимски семестар 1693
264 Испитни рок октобар -2 /2018 - Термини испита 1548
265 Доц. др Зорица Голић - Испити 1340
266 Пословање хотелских предузећа - Испит 1303
267 Туризам и екологија - Испит 1431
268 Распоред наставе - Зимски семестар 1789
269 Предузетништво у туризму - Испит 1292
270 Туризам и локални економски развој - Испит 1376
271 Основе економије - Обавјештење 1463
272 Обавјештење о препису студената 1399
273 Економија културе - Испит 1273
274 Обавјештење о коришћењу октобарског рока за апсолвенте 1450
275 Испитни рок октобар-децембар 2018 - Термини испита 1612
276 Доц. др Зорица Голић - Испити 1600
277 Основе економије - Обавјештење 1378
278 Обавјештење о регулаисању статуса студената 1681
279 Основе математике за економисте - Испит 1369
280 Право у туризму - Обавјештење 1536
281 Обавјештење о пријави испита 1589
282 Право у туризму - Испит 1616
283 Нјемачки језик 1 - Обавјештење 1583
284 Основи економије - Обавјештење 1609
285 Основе математике за економисте 1498
286 Туризам и екологија - Испит 1574
287 Проф. др Александар Стојановић - Испити 1461
288 Доц. др Зорица Голић - Испит 1400
289 Додатно обавјештење о пријави испита 1774
290 Обавјештење о пријави испита 1665
291 Право у туризму - Обавјештење 2072
292 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 1953
293 Основе математике за економисте - Обавјештење 1795
294 Нјемачки језик 1, 2, 3 - Обавјештење 1840
295 Доц. др Марко Ђого - Испити 1712
296 Основи економије - Обавјештење 1669
297 Гастрономија и ресторатерство - Испит 1620
298 Финансијско пословање - Испит 1643
299 Основе математике за економисте - Обавјештење 1701
300 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1647
301 Туристичке дестинације - Испит 1606
302 Менаджмент манифестација - Испит 1664
303 Обавјештење о пријави испита 1746
304 Нјемачки језик 1,2 - Обавјештење 1881
305 Нјемачки језик 3 - Обавјештење 1715
306 Основе математике за економисте - Обавјештење 1714
307 Ресурси културне и историјске баштине - Испит 1654
308 Право у туризму - Обавјештење 1751
309 Право у туризму - Испит 1834
310 Енглески пословни језик - Обавјештење 1844
311 Основе економије - Обавјештење 1822
312 Доц. др Добрила Бегенишић - Обавјештење 1889
313 Доц. др Зорица Голић - Испити 1752
314 Енглески језик 3 - Обавјештење 1769
315 Туристичка географија - Вјежбе 1732
316 Енглески пословни језик - Обавјештење 1651
317 Основе статистике и демографија - Обавјештење 1697
318 Основе математика за економисте - Обавјештење 1682
319 Економика туризма - Обавјештење 1675
320 Обавјештење о пријави испита 1629
321 Обавјештење о овјери семестра 1507
322 Енглески језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 1706
323 Нјемачки језик 3 - Предавања 1821
324 Туризам и локални економски развој - Испит 1641
325 Основе математика за економисте - Обавјештење 1680
326 Основе математика за економисте - Обавјештење 1652
327 Туризам и локални економски развој - Испит 1772
328 Менаджмент манифестација, Туристичке дестинације - Испит 1712
329 Доц. др Зорица Голић - Испити 1830
330 Обавјештење о пријави испита 1887
331 Основе математике за економисте - Испит 1947
332 Основе статистике и демографија - Вјежбе 1910
333 Туризам и локални економски развој - Вјежбе 1885
334 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 1842
335 Доц. др Драган Војновић - Испити 1682
336 Проф. др Бранислав Машић - Испити 1510
337 Доц. др Драган Војновић - Испити 1685
338 Туристичке дестинације - Обавјештење 1798
339 Економија културе - Предавања и вјежбе 1736
340 Испитни рок јун-септембар 2018 - Термини испита 1965
341 Туризам и локални економски развој - Испит 1940
342 Основе економије - Испит 1854
343 Финансијско пословање - Испит 1936
344 Основе математике за економисте - Обавјештење 1920
345 Основе економије - Обавјешетење 1775
346 Економика туризма - Обавјештење 1969
347 Проф. др Ненад Лалић - Испити 1840
348 Основе математика за економисте - Обавјештење 1980
349 Туристичка географија - Вјежбе 1878
350 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 1914
351 Гастрономија и ресторатерство - Испит 1912
352 Туристичке дестинације - Обавјештење 1869
353 Нјемачки језик 4 - Испит 1891
354 Пословање саобраћајних предузећа - Обавјештење 1793
355 Обавјештење о пријави испита 1932
356 Економски језик 3, Енглески пословни језик - Обавјештење 2258
357 Доц. др Зорица Голић - Испит 2211
358 Туристичке дестинације - Вјежбе 1873
359 Обавјештење о одгађању наставе и испита 1978
360 Доц. др Марко Ђого - Испит 1901
361 Проф. др Младен Ребић - Испит 1978
362 Инормациони системи и е-туризам - Вјежбе 2025
363 Економија спорта и разоноде - Вјежбе 2021
364 Туристичка географија - Испит 1974
365 Туризам и екологија, Свјетска привреда и туризам - Испит 2014
366 Основе статистике и демографија - Вјежбе 2085
367 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 1959
368 Туризам и локални економски развој - Предавања 1977
369 Обавјештење о пријави испита 2299
370 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 2376
371 Пословање саобраћајних предузећа -Предавања 2019
372 Економика туризма - Испит 2214
373 Финансијско пословање - Испит 2233
374 Основе економије - Испит 2515
375 Распоред предавања за љетни семестар 2747
376 Основе математике за економисте - Обавјештење 2220
377 Основе економије - Обавјештење 2262
378 Обавјештење за студенте 4. године 2463
379 Предузетништво у туризму, Пословање хотелских предузећа - Испит 2661
380 Обавјештење о пријави испита 2355
381 Основе економије - Обавјешетење 2225
382 Обавјештење о поврату средстава студентима 2545
383 Основе математике за економисте - Обавјештење 2383
384 Промоција у туризму - Испит 2389
385 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 2592
386 Предузетништво у туризму - Обавјештење 2337
387 Доц. др Драган Војиновић - Испит 2218
388 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 2429
389 Обавјештење о пријави испита 2542
390 Обавјештење о упису и овјери семестра 2346
391 Основе математике за економисте - Обавјештење 2276
392 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2348
393 Рачуноводства са финансијском анализом - Обавјештење 2391
394 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 2353
395 Испитни рок јануар-април 2018 - Термини испита 2812
396 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 2479
397 Промоција у туризму - Обавјештење 2681
398 Право у туризму - Обавјештење 2537
399 Финансијско пословање - Вјежбе 2513
400 Енглески језика 2 - Предавања 2433
401 Енглески језик 1 - Предавања 2640
402 Свејетска привреда и туризам - Обавјештење 2714
403 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2529
404 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 2718
405 Основе економије - Обавјештење 2716
406 Стручна пракса у ОЦ ''Јахорина'' 2747
407 Финансијско пословање - Обавјештење 2411
408 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2516
409 Обавјештење о пријави испита 2569
410 Социологија културе и религије - Предавања 2613
411 Основе економије - Вјежбе 3283
412 Енглески језик 1, 2 - Предавања 2739
413 Економика туризма - Испит 2639
414 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2791
415 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе 2552
416 Промоција у туризму - Обавјештење 2989
417 Промјена начина финансирања - Ранг листа 2661
418 Енглески језик 3 и Енглески пословни језик - Испит 2566
419 Социологија културе и религије - Предавања 2610
420 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 2715
421 Енглески језик 1, 2 - Предавања 2598
422 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2718
423 Доц. др Драган Војиновић - Испит (измјена) 2381
424 Основе економије - Вјежбе 2636
425 Гастрономија и ресторатерсво - Предавања 2584
426 Обавјештење о одгађању наставе 2681
427 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2596
428 Енглески језик 2 - Обавјештење 2714
429 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2633
430 Предузетништво у туризму - Предавања 2636
431 Обавјештење о регулисању статуса, упису колизије и промјени начина финансирања 2775
432 Основе математике за економисте - Вјежбе 2611
433 Право у туризму - Обавјешетење 2796
434 Основе математике за економисте - Испит 2507
435 Обавјештење о пријави испита 2572
436 Нјемачки језик - Обавјештење 2683
437 Финансијско пословање - Вјежбе 2651
438 Менаджмент манифестација - Предавања 2835
439 Основе статистике и демографија - Испит 2362
440 Предузетништво у туризму - Предавања 2557
441 Социологија културе и религије - Предавања 2771
442 Основе статистике и демографија - Испит 2816
443 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2757
444 Истраживање туристичког тржишта - Предавања 2722
445 Основе економије - Обавјештење 2723
446 Право у туризму - Обавјешетење 2738
447 Основе математике за економисте - Испит 2626
448 Финансијско пословање - Вјежбе 2611
449 Свјетска привреда и туризам - Предавања (измјена) 2623
450 Испитни рок новембар 2017 - Термини испита 2636
451 Право у туризму - Вјежбе 2705
452 Предузетништво у туризму - Вјежбе 2869
453 Обавјештење о пријави испита 2730
454 Обавјестење за студенте који су дипломирали до 25.10.2017.године 2755
455 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2630
456 Гастрономија и ресторатерсво - Испит 3130
457 Маркетинг менаджмент - Испит 2588
458 Основи математике за економисте - Испит 2731
459 Основе економије - Обавјештење 2772
460 Економика туризма - Испит 2632
461 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 2615
462 Финансијско пословање - Вјежбе 2672
463 Право у туризму - Вјежбе 2683
464 Обавјештење о стручној пракси 2903
465 Финансијско пословање - Предавања 2711
466 Енглески језик 1 - Предавања 2744
467 Нјемачки језик 3 - Испит 2648
468 Свјетска привреда и туризам - Предавања 2640
469 Право у туризму - Обавјешетење 2703
470 Пословање трговинских предузећа - Предавања 2769
471 Обавјештење о пријави испита 2819
472 Финансијско пословање - Предавања и вјежбе 2826
473 Пријава за ЕИАТ2017 конференцију 2782
474 Доц. др Драган Војиновић - Испит 2684
475 Основе математике за економисте - Испит 2731
476 Испитни рок октобар 2 / 2017 - Термини испита 2760
477 Основе математике за економисте - Вјежбе 2771
478 Основе економије - Вјежбе 2934
479 Рачуноводства са финансијском анализом - Вјежбе 2727
480 Рачуноводства са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 2865
481 Нјемачки језик 1, 2, 3 и Нјемачки послови језик - Обавјештење 2925
482 Проф. др Тихомир Спремо - Испит 2635
483 Основе економије - Обавјешетење 2910
484 Обавјештење о пријави испита за октобарски рок 2820
485 Рачуноводства са финансијском анализом - Испит 2759
486 Распоред предавања за зимски семестар академске 2017/18 године 3039
487 Основе економије - Обавјешетење 2915
488 Испитни рок октобар-децембар 2017 - Термини испита 3105
489 Право у туризму - Обавјешетење 2884
490 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3011
491 Нјемачки језик 1 - Испит 3053
492 Право у туризму - Обавјешетење 3124
493 Обавјештење о пријави испита и упису године 3292
494 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 2801
495 Туризам и локални економски развој - Испит 2825
496 Право у туризму - Испит 2934
497 Основе економије - Обавјештење 3147
498 Обавјештење о пријави испита 3213
499 Нјемачки језик 1 - Испит 3266
500 Основи математике за економисте 3356
501 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2992
502 Свјетска привреда и туризам, Анимација у туристичким дестинацијама - Испит 3151
503 Право у туризму - Испит (измјена) 3228
504 Гастрономија и ресторатерство, Туризам и екологија - Испит 3150
505 Основе економије - Обавјештење 3176
506 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 3036
507 Обавјештење о пријави испита за јунско-јулски рок 3091
508 Основе математике за економисте - Испит 3249
509 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 3317
510 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 3125
511 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 3158
512 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3046
513 Основе математике за економисте - Испит 3365
514 Туристичка географија - Вјежбе 3062
515 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3158
516 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 2786
517 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3270
518 Обавјештење о овјери љетног семестра и пријави испита за јунско јулски рок 3363
519 Туристичка географија - Вјежбе 3264
520 Економија спорта и разоноде - Испит 2706
521 Проф. др Јово Атељевић - Испит 3221
522 Туризам и локални економски развој - Предавања 3159
523 Основе статистике и демографија - Обавјештење 3283
524 Доц. др Марко Ђого - Испити 3204
525 Енглески језик 3 - Предавања 3191
526 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 3229
527 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3063
528 Ресурси културне и историјске баштине - Обавјештење 3400
529 Туристичка географија - Вјежбе 3263
530 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3080
531 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3411
532 Обавјештење о пријави испита 3448
533 Основе статистике и демографија - Испит 3512
534 Туристичка географија - Вјежбе 3094
535 Туристичка географија - Вјежбе 3240
536 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3104
537 Испитни рок јун-септембар 2017 - Термини испита 3427
538 Туристичка географија - Вјежбе 3194
539 Енглески језик 4 - Предавања 3134
540 Енглески језик 3 - Предавања 3416
541 Економија спорта и разоноде - Прдавања 3193
542 Право у туризму - Испит 3201
543 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3143
544 Туристичка географија - Вјежбе 3221
545 Туристичке дестинације - Предавања 3126
546 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3225
547 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3286
548 Социологија културе и религије - Испит 3076
549 Туризам и локални економски развој - Обавјештење 3260
550 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 3031
551 Обавјештење о пријави испита за априлски рок 3149
552 Право у туризму - Испит 3241
553 Економија спорта и разоноде - Предавања 3095
554 Нејмачки језик – Термини наставе 3328
555 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 3236
556 Нјемачки језик - Испит 3274
557 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 3151
558 Трећа година - Предавања и вјежбе 3324
559 Измјена термина испита у априлском року 3262
560 Економика туризма - Вјежбе 3218
561 Обавјештење о пријави испита 3382
562 Обавјештење о измјени распореда наставе 3236
563 Економика туризма - Предавања 3366
564 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 3485
565 Обавјештење о пријави испита 3544
566 Анимација у туристичким дестинацијама - Предавања 3640
567 Информациони системи и е-туризам - Вјежбе 3136
568 Туристичке дестинације - Вјежбе 3528
569 Проф. др Александар Стојановић - Предавања 3471
570 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3589
571 Распоред наставе - Лјетни семестар 3744
572 Доц. др Драган Војиновић - Испити 3364
573 Предузетништво у туризму - Испит 3685
574 Пословање хотелских предузећа - Испит 3421
575 Свјетска привреда и туризам - Испит 3469
576 Основе математике за економисте - Испит 3431
577 Проф. др Горан Јовић - Испити 3618
578 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3675
579 Обавјештење о пријави испита 3596
580 Социологија културе и религије- Испит 3652
581 Проф. др Горан Јовић - Испити 3638
582 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 3461
583 Право у туризму - Испит 3805
584 Основе математике за економисте - Испит 3547
585 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испит 3612
586 Право у туризму - Обавјештење 3596
587 Право у туризму - Испит 3396
588 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 3570
589 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Вјежбе 3682
590 Пословање хотелских предузећа - Испит 3535
591 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3411
592 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 3375
593 Пословање трговинских предузећа - Вјежбе 3610
594 Истраживање туристичког тржишта - Вјежбе 3619
595 Менаджмент манифестација - Вјежбе 3466
596 Обавјештење о пријави испита 3809
597 Промоција у туризму - Вјежбе 3458
598 Промоција у туризму - Обавјештење 3637
599 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3750
600 Право у туризму - Обавјештење 3631
601 Право у туризму - Предавања 3738
602 Право у туризму - Обавјештење 3409
603 Свјетска привреда и туризам - Предавања 3566
604 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 3657
605 Свјетска привреда и туризам - Обавјештење 3564
606 Право у туризму - Испит (измјена) 3652
607 Право у туризму - Обавјештење 3771
608 Друга година - Предавања 3460
609 Испитни рок јануар-април 2017 - Термини испита 3807
610 Обавјештење о пријави испита 3491
611 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3300
612 Право у туризму - Обавјештење 3550
613 Енглески језик 1 - Обавјештење 3662
614 Парво у туризму - Испит 3587
615 Рачуноводство са финасијском анализом - Предавања 3541
616 Право у туризму - Предавања 3540
617 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 3487
618 Промоција у туризму - Обавјештење 3551
619 Друга година - Предавања 3592
620 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 3786
621 Предузетништво у туризму - Обавјештење 3663
622 Параво у туризму - Обавјештење 3771
623 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 3674
624 Обавјештење о одгађању наставе 3526
625 Гастрономија и ресторатерство - Предавања 3433
626 Менаджмент манифестација - Предавања 3492
627 Право у туризму - Обавјештење 3428
628 Свјетска привреда и туризам - Вјежбе (измјена) 3674
629 Проф. др Александар Стојановић - Испити 3424
630 Обавјештење о стручној пракси хотел ''Термаг'' Јахорина 3716
631 Отварање Научно истраживачких радионица 3600
632 Обавјештење о промјени начина финасирања 3510
633 Пословање трговинских предузећа - Предавања 3851
634 Финансијско пословање - Предавања 3744
635 Предузетништво у туризму - Вјежбе 3837
636 Пријава за ЕИАТ конференцију 3659
637 Обавјештење о пријави испита 3638
638 Обавјештење - "Колизија" 3610
639 Обавјештење о промоцији диплома 3470
640 Обавјештење - ИНФО КИОСК - финансијска картица 3496
641 Апсолвентски испитни рок (новембар и децембар 2016) - Термини испита 3537
642 Право у туризму - Обавјештење 3667
643 Обавјештење о стручној пракси Апартхотел ''Вучко'' Јахорина 3948
644 Новембарски испитни рок - Термини испита 3756
645 Обавјештење о упису студената 3627
646 Новембарски испитни рок - Обавјештење 3587
647 Обавјештење за представнике студената свих година 3543
648 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3476
649 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3259
650 Проф. др Александар Стојановић - Испити 3372
651 Основе економије - Предавање 3721
652 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3416
653 Основе математике за економисте - Предавања 3640
654 Доц. др Драган Војиновић - Испити 3728
655 Промоција у туризму - Предавања 3610
656 Финансијско пословање - Испит 3680
657 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 3439
658 Предузетништво у туризму - Предавања и вјежбе 3422
659 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3606
660 Обавјештење о условима за упис године 3609
661 Право у туризму - Предавања 3421
662 Проф. др Александар Стојановић - Испити 3611
663 Обавјештење о могућности признавања испита 3558
664 Право у туризму - Испит 3725
665 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Предавања и испит 3746
666 Свјетска привреда и туризам - Предавања 3401
667 Свјетска привреда и туризам - Предавања 3588
668 Право у туризму -Испит 3721
669 Социологија културе и религије - Предавања 3464
670 Обавјештење о преузимању индекса 3459
671 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 3442
672 Нјемачки језик 1,2,3 - Испит 3703
673 Испитни рок октобар 2016 / два - Термини испита 3776
674 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања и вјежбе 3408
675 Економија спорта и разоноде - Испит 3587
676 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3459
677 Предузетништво у туризму и Пословање саобраћајних предузећа - Испит 3370
678 Предузетништво у туризму и Пословање хотелских предузећа - Испит 3661
679 Парво у туризму - Испит 3599
680 Економика туризма - Обавјештење 3517
681 Нјемачки језик - Обавјештење 3726
682 Пословање саобраћајних предузећа - Испит 3735
683 Туризам и локални економски развој - Испит 3708
684 Основе математике за економисте - Испит 3599
685 Бруцошко јутро - Обавјештење 3351
686 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3598
687 Обавјештење о пријави испита 3536
688 Распоред наставе - Зимски семестар 4008
689 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит (измјена) 3605
690 Основе статистике и демографија - Испит 3648
691 Право у туризму - Обавјештење 3423
692 Обавјештење за упис апсолвентског стажа, обнову апсолвентског стажа и упис и обнову године 4195
693 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3710
694 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3421
695 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3407
696 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3662
697 Обавјештење о пријави испита 3799
698 Финансијско пословање - Испит 3792
699 Право у туризму - Обавјештење 3737
700 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3559
701 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3991
702 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 3596
703 Обавјештење о пријави испита 3799
704 Нјемачки језик - Обавјештење 3750
705 Економика туризма - Обавјештење 4136
706 Проф. др Ненад Лалић - Испити 3953
707 Доц. др Драган Војиновић - Испити 3888
708 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 3829
709 Обавјештење о пријави испита 3797
710 Социологија културе и религије - Испит 3797
711 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3913
712 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 3517
713 Туристичке дестинације, Менаджмент манифестација - Испит 4696
714 Обавјештење о регулисању обавеза 3667
715 Проф. др Ненад Лалић - Обавјештење 3877
716 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 3806
717 Нјемачки језик 2,3,4 - Обавјештење 3550
718 Економика туризма - Вјежбе 3835
719 Обавјештење о предавањима 3768
720 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 3644
721 Испитни рокови јун-октобар 2016 - Термини испита 4196
722 Економија спорта и разоноде - Предавања 3796
723 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испитизп 4233
724 Основе статистике и демографија - Вјежбе (измјена) 3889
725 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3879
726 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 3718
727 Информација о електронској пријави испита и коришћењу апликације „Инфо киоск“ 4146
728 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Вјежбе 3612
729 Право у туризму - Обавјештење 3922
730 Обавјештење о ораганизацији априлског испитног рока 3939
731 Туризам и екологија - Испит 3870
732 Гастрономија и ресторатерство - Испит 4079
733 Испитни рок април-мај 2016 - Термини испита 3998
734 Економика туризма - Предавања 3700
735 Основе статистике и демографија - Вјежбе 3939
736 Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 3816
737 Нјемачки језик 2 - Предавања 3714
738 Енглески пословни језик - Предавања 4115
739 Економика туризма - Предавања 3676
740 Економика туризма - Предавања 3882
741 Економија спорта и разоноде - Предавања 3626
742 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 4063
743 Економика туризма - Вјежбе 3876
744 Право у туризму - Обавјештење 4124
745 Маркетинг менаджмент у туризму, Промоција у туризму - Испит 4198
746 Распоред наставе - Лјетни семестар 4568
747 Предузетништво у туризму - Испит 4005
748 Туризам и локални економски развој - Испит 3959
749 Право у туризму - Обавјештење 3955
750 Пословање хотелских предузећа - Испит 3718
751 Предузетништво у туризму - Испит 3884
752 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Обавјештење 4021
753 Обавјештење о пријави испита и овјери семестра 3940
754 Економика туризма - Испит 3545
755 Социологија културе и религије - Испит 3868
756 Привредно право - Обавјештење 3997
757 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 3916
758 Славица Јевтовић Анђелић, проф. - Испити обавјештење 3997
759 Обавјештење за упис и обнову семестра 4049
760 Туристичка географија - Испит 3956
761 Пословање хотелских предузећа - Обавјештење 4099
762 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4063
763 Право у туризму - Обавјештење 4089
764 Испитни рок јануар-март 2016 - Термини испита 4289
765 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 4097
766 Рачуноводство са фиинансијском анализом - Обавјештење 4166
767 Обавјештење о подјели индекса 3940
768 Основе математике за економисте - Обавјештење 4158
769 Обавјештење о попуњавању индекса 4137
770 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 4017
771 Социологија културе и религије - Предавања 4128
772 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3988
773 Обавјештење о регулисању статуса 3970
774 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4168
775 Обавјештење о одлагању свих активности 3892
776 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 4312
777 Обавјештење за суфинасирајуће студенте 4216
778 Право у туризму - Обавјештење 4024
779 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3978
780 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4004
781 Социологија културе и религије - Предавања 4079
782 Обавјештење за студенте стране држављане 4066
783 Промоција у туризму - Обавјештење 4113
784 Право у туризму - Испит 4065
785 Обавјештење о регулисању статуса и упису колизије 3937
786 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3834
787 Право у туризму - Вјежбе 3885
788 Финансијско пословање - Предавања 3945
789 Туризам и окални економски развој - Испит 3730
790 Право у туризму - Обавјештење 4018
791 Обавјештење о стручној пракси 4208
792 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 3960
793 Енглески језик 1 - Предавања 4300
794 Новембарски испитни рок (ванредни) - Термини испита 4084
795 Основе математике за економисте - Вјежбе 5163
796 Социологија културе и религије - Испит 4065
797 Социологија културе и религије - Предавања 4146
798 Проф. др Александар Стојановић - Испити обавјештење 3805
799 Предузетништво у туризму - Испит 3864
800 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3941
801 Социологија културе и религије - Обавјештење 3895
802 Доц. др Момир Лазаревић - Испити обавјештење 4042
803 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 3778
804 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа, упис и обнову године 4190
805 Нјемачки језик 2 и 3 - Испит 4060
806 Проф. др Александар Стојановић - Обавјештење 4107
807 Енглески језик 1 и 2 - Предавања 3985
808 Распоред наставе - Зимски семестар 4234
809 Информациони системи и е-туризам - Испит 4061
810 Испитни рок октобар 2015 / два - Термини испита 4159
811 Обавјештење о одржавању вјежби 3922
812 Студентска служба - Обавјештење 4318
813 Проф. др Спасоје Тушевљак - Испити 3861
814 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 4167
815 Нјемачки језик 1 и 3 - Испит 4127
816 Испитни рок октобар 2015 - Термини испита 4103
817 Бруцошко јутро - Обавјештење 4212
818 Финансијско пословање - Испит 4053
819 Распоред наставе - Зимски семестар 4177
820 Обавјештење о пријави испита 4212
821 Финансијско пословање - Испит 3950
822 Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит 4151
823 Обавјештење о пријави испита 4687
824 Финансијско пословање - Испит 4316
825 Предузетништво у туризму - Испит 4399
826 Нјемачки језик 1 и 2 - Испит 4707
827 Туризам и екологија - Испит 4293
828 Информациони системи и е-туризам - Испит 4313
829 Право у туризму - Испит 4393
830 Финансијско пословање - Испит 4342
831 Обавјештење о пријави испита 4276
832 Информациони системи и е-туризам - Обавјештење 4580
833 Информациони системи и е-туризам - Испит 4339
834 Обавјештење о овјери љетног семестра 4332
835 Туристичке дестинације - Испит 4346
836 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4142
837 Туризам и окални економски развој - Предавања 4252
838 Туристичке дестинације - Предавања 5264
839 Туризам и локални економски развој - Предавања 4337
840 Маркетинг менаджмент у туризму - Вјежбе 4348
841 Испитни рок јун-јул и септембар 2015 - Термини испита 4698
842 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4325
843 Економика туризма - Предавања 4736
844 Економика туризма - Предавања 4460
845 Финансијско пословање - Испит 4596
846 Енглески језик 1, 2 - Предавања 4670
847 Молба за одгађање предиспитних обавеза у периоду 8-13.5.2015. године 4683
848 Туристичке дестинације - Предавања 4229
849 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4524
850 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит (измјена) 4361
851 Информациони системи и е-туризам - Предавања 4541
852 Основе статистике и демографија - Испит 4513
853 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 4435
854 Туризам и локални економски развој - Предавања 4492
855 Априлски испитни рок - Термини испита 4874
856 Туризам и локални економски развој - Предавања 4646
857 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4525
858 Социологија културе и религије - Испит 4644
859 Промјена термина испита у априлском року 4563
860 Обавјештење о пријави испита 4366
861 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4255
862 Основе статистике и демографија - Вјежбе 4307
863 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4425
864 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 4437
865 Основе статистике и демографија - Вјежбе 4555
866 Нјемачки језик 2 - Предавања 4643
867 Енглески језик 1, 2, 3 - Предавања 4499
868 Право у туризму - Испит 4727
869 Распоред предавања за љетни семестар академске 2014/15 године 5035
870 Основи економије - Испит 4525
871 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 4814
872 Обавјештење о плаћању школарине и уписнине 4655
873 Рачуноводство са финансијском анализом - Испит 4563
874 Право у туризму - Обавјештење 4571
875 Рачуноводство са финансијском анализом - Обавјештење 4414
876 Обавјештење о пријави испита 4579
877 Основи статистике и демографија - Испит 4402
878 Основе економије - Обавјештење 4436
879 Обавјештење за упис и овјеру семестра 4624
880 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4654
881 Основе економије - Вјежбе 4280
882 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4322
883 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Предавања 4513
884 Право у туризму - Обавјештење 4655
885 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 5036
886 Обавјештење о пријави испита 4516
887 Предузетништво у туризму - Предавања 4452
888 Основе економије - Вјежбе 4465
889 Финансијско пословање - Предавања 4832
890 Право у туризму - Предавања 4682
891 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5410
892 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4911
893 Обавјештење о подјели картица ''Нове банке'' 4738
894 Право у туризму - Вјежбе 4563
895 Основе економије - Предавања 4484
896 Право у туризму - Обавјештење 4573
897 Обавјештење о регулисању статуса 4689
898 Предузетништво у туризму - Вјежбе 4566
899 Основе економије - Обавјештење (измјена) 4439
900 Обавјештење о одлагању предавања 4436
901 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4780
902 Основе економије - Вјежбе 4673
903 Рачуноводство са финансијском анализом - Вјежбе 4702
904 Основе економије - Предавања 4664
905 Социологија културе и религије - Предавања 4506
906 Финансијско пословање - Предавања 4694
907 Право у туризму - Предавање 4593
908 Проф. др Мира Пешић - Андријић - Испит 4846
909 Финансијско пословање - Предавања 4666
910 Основи економије - Вјежбе 4642
911 Предузетништво у туризму - Испит 4654
912 Основи економије - Предавања 4788
913 Основе математике за економисте - Обавјештење 4607
914 Октобарски испитни рок - Термини испита 4952
915 Предузетништво у туризму - Обавјештење 4762
916 Рачуноводство са финансијском анализом - Предавања 4321
917 Обавјештење о правилима студирања 4703
918 Основи економије - Вјежбе 4793
919 Обавјешетење о упису студената 4638
920 Социологија културе и религије - Предавања 4655
921 Обавјешетење о терминима испита 4715
922 Бруцошко јутро - Обавјештење 4687
923 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 4758
924 Основе математике за економисте - Обавјештење 4644
925 Распоред предавања за зимски семестар академске 2014/15 године 5284
926 Октобарски испитни рок - Обавјештење 4842
927 Основе математике за економисте - Обавјештење 4875
928 Основи економије - Испит 4814
929 Обавјестење студентима уписаним у првом уписном року 4613
930 Септембарски испитни рок - Термини испита 5384
931 Проф. др Мира Пешић Андријић - Обавјештење 5047
932 Предузетништво у туризму - Испит 4779
933 Економика туризма - Испит 4759
934 Основе математике за економисте - Обавјештење 4559
935 Туристичка географија и Ресурси културне и историјске баштине - Испит 4874
936 Маркетинг менаджмент у туризму - Обавјештење 4925
937 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 5599
938 Маркетинг менаджмент у туризму - Испит 5352
939 Право у туризму - Предавање 4895
940 Енглески језик - Предавања 4991
941 Основе статистике и демографија - Обавјештење 5018
942 Маркетинг менаджмент - Обавјештење 5162
943 Енглески језик 1, 2 - Обавјештење 5287
944 Априлски испитни рок - Термини испита 5129
945 Енглески језик 1 - Обавјештење 4940
946 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године 5614
947 Распоред предавања за љетњи семестар академске 2013/14 године (прва седмица) 5044
948 Предузетништво у туризму - Испит 5036
949 Основе математике за економисте - Испит 4919
950 Јануарско-фебруарски испитни рок - Термини испита 5676
951 Основе економије - Вјежбе 5161
952 Предузетништво у туризму - Вјежбе 4953
953 Основе економије - Вјежбе 4811
954 Основе економије - Предавања 4978
955 Рачуноводство са финасијеском анализом - Вјежбе 4619
956 Распоред предавања - Термини надокнаде 4877
957 Основе математике за економисте - Вјежбе 5106
958 Основе економије - Предавања 5145
959 Предузетништво у туризму - Обавјештење 5036
960 Основе математике за економисте - Обавјештење 4993
961 Распоред предавања за децембар (академска 2013/14 година) 5207
962 Новембарски испитни рок - Термини испита 5078
963 Основе математике за економисте - Вјежбе 5252
964 Распоред предавања (академска 2013/14 година) 5277
965 Основе математике за економисте - Вјежбе 5885
966 Предузетништво у туризму - Предавања 4944
967 Распоред предавања за пету и шесту седмицу (академска 2013/14 година) 5465
968 Распоред предавања за четврту седмицу (академска 2013/14 година) 5059
969 Основи економије - Вјежбе 4709
970 Распоред предавања за трећу седмицу (академска 2013/14 година) 5108
971 Обавјештење за упис и обнову апсолвентског стажа и године 5223
972 Информациони системи и е-туризам - Предавања 5114
973 Октобарски испитни рок - Термини испита 5159
974 Распоред предавања за прву и другу седмицу (академска 2013/14 година) 5409
975 Бруцошко јутро - Обавјештење 5078
976 Обавјештење о почетку наставе 4941
977 Нјемачки језик 1 - Испит 4948
978 Основе статистике и демографија - Испит 4921
979 Септембарски испитни рок - Термини испита 5527
980 Социологија културе и религије - Испит 5018
981 Туристичка географија - Испит 5235
982 Економика туризма - Испит 5355
983 Енглески језик 1 - Испит 5039
984 Обавјештење о овјери семестра 5112
985 Јунско-јулски испитни рок - Термини испита 5424
986 Економика туризма - Предавања 5146
987 Економика туризма - Предавања 5139
988 Економика туризма - Предавања 5361
989 Туристичка географија - Испит 5317
990 Социологија културе и религије - Испит 5415
991 Распоред предавања - Лјетни семестар (измјењени) 5783
992 Економика туризма - Предавања 5271
993 Распоред предавања - Лјетни семестар 5742
994 Распоред предавања - Лјетни семестар (прва седмица) 5464
995 Туристичка географија - Испит 5448
996 Основе математике за економисте - Обавјештење 5377
997 Туристичка географија - Испит 5351
998 Основе математике за економисте - Испит 5375
999 Обавјештење о преузимању индекса 5363
1000 Основе математике за економисте - Вјежбе 5272
1001 Социологија културе и религије - Предавања 5470
1002 Туристичка географија - Предавања 5511
1003 Основе математике за економисте - Предавања 5287
1004 Распоред предавања (до краја семестра) 5570
1005 Распоред предавања - Шеста седмица 5284
1006 Распоред предавања - Пета седмица 5586
1007 Распоред предавања - Четврта седмица 5322
1008 Распоред предавања - Трећа седмица 5563
1009 Математика за економисте - Вјежбе 5509
1010 Социологија културе и религије - Предавања 5547
1011 Распоред предавања - Друга седмица 5541
1012 Распоред предавања - Прва седмица 5505
1013 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 5981
1014 СП Туризам и хотелијерство - Други уписни рок 5359
1015 Упис 2012/13 - Обавјештење 6083
1016 СП Туризам и хотелијерство - Ранг листа 5761
1017 СП Туризам и хотелијерство - Конкурс 5844
1018 Рјешење за СП Туризам и хотелијерство 5895
 

Онлине:

Имамо 99 гостију на мрежи


..........