Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Turizam i ekologija - Ispit 49
2 Njemački jezik 2 - Ispit 59
3 Studentska anketa - Obavještenje 65
4 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 33
5 Ekonomika turizma - Ispit 90
6 Obavještenje o ovjeri semestra 173
7 Obavještenje o prijavi ispita 213
8 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 128
9 Obavještenje o izmjeni predavanja 109
10 Ekonomija kulture - Predavanja 66
11 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 95
12 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 105
13 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 75
14 Ekonomika kulture - Predavanja 110
15 Obavještenje o prijavi ispita 249
16 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 112
17 Ekonomika kulture - Predavanja 121
18 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 372
19 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 203
20 Turistička geografija - Ispit 118
21 Ekonomika turizma - Ispit 188
22 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 206
23 Ekonomija kulture - Ispit 156
24 Obavještenje o aprilskom roku 227
25 Turističke destinacije - Obavještenje 143
26 Obavještenje o prijavi ispita 185
27 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 286
28 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 127
29 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 192
30 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 214
31 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 187
32 Promocija u turizmu - Ispit 166
33 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 143
34 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 146
35 Promocija u turizmu - Ispit 140
36 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 160
37 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 180
38 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 178
39 Obavještenje o prijavi ispita 277
40 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 166
41 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 223
42 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 237
43 Ekonomija kulture - Vježbe 209
44 Obavještenje o održavanju nastave 273
45 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 222
46 Ekonomija kulture - Predavanja 187
47 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 284
48 Ekonomika turizma - Vježbe 267
49 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 218
50 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 251
51 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 236
52 Promocija u turizmu - Ispit 206
53 Obavještenje o prijavi ispita 298
54 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 388
55 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 311
56 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 523
57 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 383
58 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 402
59 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 513
60 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 332
61 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 278
62 Promocija u turizmu - Ispit 305
63 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 236
64 Obavještenje o prijavi ispita 370
65 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 375
66 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 293
67 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 326
68 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 340
69 Osnovi ekonomije - Obavještenje 429
70 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 338
71 Promocija u turizmu - Ispit 335
72 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 531
73 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 419
74 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 810
75 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 779
76 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 400
77 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 425
78 Pravo u turizmu - Obavještenje 356
79 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 323
80 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 380
81 Promocija u turizmu - Ispit 313
82 Ekonomija kulture - Ispit 335
83 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 307
84 Promocija u turizmu - Ispit 311
85 Njemački poslovni jezik - Ispit 291
86 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 325
87 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 338
88 Engleski poslovni jezik - Ispit 284
89 Promocija u turizmu - Obavještenje 361
90 Pravo u turizmu - Obavještenje 348
91 Obavještenje o prijavi ispita 327
92 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 349
93 Obavještenje o preuzimanju indeksa 291
94 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 498
95 Obavještenje o preuzimanju indeksa 386
96 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 382
97 Pravo u turizmu - Obavještenje 394
98 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 388
99 Spisak tema za završne radove 462
100 Promocija u turizmu - Obavještenje 362
101 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 414
102 Engleski jezik 2 - Obavještenje 550
103 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 323
104 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 349
105 Engleski poslovni jezik - Ispit 466
106 Njemački poslovni jezik - Ispit 422
107 Ekonomija kulture - Ispit 370
108 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 324
109 Engleski jezik 3 - Predavanja 316
110 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 338
111 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 404
112 Obavještenje o prijavi ispita 438
113 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 390
114 Menadžment manifestacija - Predavanja 370
115 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 472
116 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 441
117 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 393
118 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 499
119 Pravo u turizmu - Ispit 353
120 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 350
121 Pravo u turizmu - Predavanja 415
122 Turizam i ekologija - Ispit 339
123 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 415
124 Osnove ekonomije - Obavještenje 432
125 Osnove statistike i demografija - Ispit 363
126 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 534
127 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 412
128 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 345
129 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 366
130 Finansijsko poslovanje - Vježbe 385
131 Turizam i ekologija - Predavanja 285
132 Menadžment manifestacija - Predavanja 397
133 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 351
134 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 374
135 Turizam i ekologija - Ispit 302
136 Njemački jezik 3 - Ispit 427
137 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 502
138 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 356
139 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 392
140 Raspored nastave - Zimski semestar 670
141 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 587
142 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 354
143 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 360
144 Turizam i ekologija - Ispit 340
145 Raspored nastave - Zimski semestar 722
146 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 353
147 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 406
148 Osnove ekonomije - Obavještenje 438
149 Obavještenje o prepisu studenata 384
150 Ekonomija kulture - Ispit 307
151 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 432
152 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 636
153 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 547
154 Osnove ekonomije - Obavještenje 372
155 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 689
156 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 383
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 494
158 Obavještenje o prijavi ispita 530
159 Pravo u turizmu - Ispit 377
160 Njemački jezik 1 - Obavještenje 498
161 Osnovi ekonomije - Obavještenje 529
162 Osnove matematike za ekonomiste 462
163 Turizam i ekologija - Ispit 535
164 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 448
165 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 410
166 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 680
167 Obavještenje o prijavi ispita 714
168 Pravo u turizmu - Obavještenje 1014
169 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 861
170 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 784
171 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 813
172 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 723
173 Osnovi ekonomije - Obavještenje 638
174 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 577
175 Finansijsko poslovanje - Ispit 592
176 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 664
177 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 625
178 Turističke destinacije - Ispit 602
179 Menadžment manifestacija - Ispit 657
180 Obavještenje o prijavi ispita 662
181 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 755
182 Njemački jezik 3 - Obavještenje 679
183 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 653
184 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 768
185 Pravo u turizmu - Obavještenje 704
186 Pravo u turizmu - Ispit 798
187 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 757
188 Osnove ekonomije - Obavještenje 829
189 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 820
190 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 720
191 Engleski jezik 3 - Obavještenje 679
192 Turistička geografija - Vježbe 711
193 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 702
194 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 701
195 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 711
196 Ekonomika turizma - Obavještenje 730
197 Obavještenje o prijavi ispita 598
198 Obavještenje o ovjeri semestra 704
199 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 683
200 Njemački jezik 3 - Predavanja 721
201 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 693
202 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 673
203 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 697
204 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 711
205 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 651
206 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 799
207 Obavještenje o prijavi ispita 1036
208 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 923
209 Osnove statistike i demografija - Vježbe 968
210 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 806
211 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 855
212 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 723
213 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 671
214 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 736
215 Turističke destinacije - Obavještenje 752
216 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 790
217 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 933
218 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 880
219 Osnove ekonomije - Ispit 836
220 Finansijsko poslovanje - Ispit 841
221 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 920
222 Osnove ekonomije - Obavješetenje 786
223 Ekonomika turizma - Obavještenje 922
224 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 844
225 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 946
226 Turistička geografija - Vježbe 826
227 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 899
228 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 890
229 Turističke destinacije - Obavještenje 891
230 Njemački jezik 4 - Ispit 847
231 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 872
232 Obavještenje o prijavi ispita 963
233 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1161
234 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1093
235 Turističke destinacije - Vježbe 884
236 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1027
237 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 899
238 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 980
239 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 927
240 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1036
241 Turistička geografija - Ispit 934
242 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 989
243 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1073
244 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1022
245 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 979
246 Obavještenje o prijavi ispita 1286
247 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1276
248 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1075
249 Ekonomika turizma - Ispit 1136
250 Finansijsko poslovanje - Ispit 1208
251 Osnove ekonomije - Ispit 1423
252 Raspored predavanja za ljetni semestar 1475
253 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1165
254 Osnove ekonomije - Obavještenje 1259
255 Obavještenje za studente 4. godine 1393
256 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1555
257 Obavještenje o prijavi ispita 1316
258 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1274
259 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1466
260 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1284
261 Promocija u turizmu - Ispit 1371
262 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1492
263 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1290
264 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1261
265 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1491
266 Obavještenje o prijavi ispita 1574
267 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1382
268 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1226
269 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1304
270 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1374
271 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1316
272 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1772
273 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1501
274 Promocija u turizmu - Obavještenje 1622
275 Pravo u turizmu - Obavještenje 1585
276 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1343
277 Engleski jezika 2 - Predavanja 1434
278 Engleski jezik 1 - Predavanja 1540
279 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1692
280 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1574
281 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1675
282 Osnove ekonomije - Obavještenje 1690
283 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1777
284 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1583
285 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1506
286 Obavještenje o prijavi ispita 1598
287 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1630
288 Osnove ekonomije - Vježbe 1587
289 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1674
290 Ekonomika turizma - Ispit 1537
291 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1743
292 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1599
293 Promocija u turizmu - Obavještenje 1970
294 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1706
295 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1516
296 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1652
297 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1703
298 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1654
299 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1667
300 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1393
301 Osnove ekonomije - Vježbe 1609
302 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1625
303 Obavještenje o odgađanju nastave 1650
304 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1605
305 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1696
306 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1667
307 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1568
308 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1772
309 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1549
310 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1755
311 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1572
312 Obavještenje o prijavi ispita 1560
313 Njemački jezik - Obavještenje 1621
314 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1657
315 Menadžment manifestacija - Predavanja 1814
316 Osnove statistike i demografija - Ispit 1495
317 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1550
318 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1747
319 Osnove statistike i demografija - Ispit 1763
320 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1723
321 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1698
322 Osnove ekonomije - Obavještenje 1695
323 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1700
324 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1626
325 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1642
326 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1626
327 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1613
328 Pravo u turizmu - Vježbe 1696
329 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1709
330 Obavještenje o prijavi ispita 1678
331 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1805
332 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1649
333 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2064
334 Marketing menadžment - Ispit 1596
335 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1677
336 Osnove ekonomije - Obavještenje 1805
337 Ekonomika turizma - Ispit 1692
338 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1663
339 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1665
340 Pravo u turizmu - Vježbe 1702
341 Obavještenje o stručnoj praksi 1847
342 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1733
343 Engleski jezik 1 - Predavanja 1740
344 Njemački jezik 3 - Ispit 1691
345 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1654
346 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1720
347 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1775
348 Obavještenje o prijavi ispita 1788
349 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1788
350 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1663
351 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1677
352 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1764
353 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1777
354 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1787
355 Osnove ekonomije - Vježbe 1936
356 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1716
357 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1704
358 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1912
359 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1631
360 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1863
361 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1782
362 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1753
363 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2069
364 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1891
365 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2103
366 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1890
367 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2007
368 Njemački jezik 1 - Ispit 2026
369 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2016
370 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2258
371 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1832
372 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1869
373 Pravo u turizmu - Ispit 1924
374 Osnove ekonomije - Obavještenje 2115
375 Obavještenje o prijavi ispita 2128
376 Njemački jezik 1 - Ispit 2246
377 Osnovi matematike za ekonomiste 2322
378 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2061
379 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2116
380 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2169
381 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2125
382 Osnove ekonomije - Obavještenje 2168
383 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2071
384 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2077
385 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2239
386 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2295
387 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2118
388 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2058
389 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2074
390 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2385
391 Turistička geografija - Vježbe 2035
392 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2164
393 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1866
394 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2278
395 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2313
396 Turistička geografija - Vježbe 2180
397 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1947
398 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2121
399 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2116
400 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2227
401 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2196
402 Engleski jezik 3 - Predavanja 2167
403 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2195
404 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2101
405 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2268
406 Turistička geografija - Vježbe 2224
407 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2251
408 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2363
409 Obavještenje o prijavi ispita 2315
410 Osnove statistike i demografija - Ispit 2503
411 Turistička geografija - Vježbe 2065
412 Turistička geografija - Vježbe 2221
413 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2110
414 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2383
415 Turistička geografija - Vježbe 2137
416 Engleski jezik 4 - Predavanja 2074
417 Engleski jezik 3 - Predavanja 2339
418 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2209
419 Pravo u turizmu - Ispit 2179
420 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2091
421 Turistička geografija - Vježbe 2242
422 Turističke destinacije - Predavanja 2132
423 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2258
424 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2252
425 Sociologija kulture i religije - Ispit 2068
426 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2189
427 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2087
428 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2178
429 Pravo u turizmu - Ispit 2169
430 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2068
431 Nejmački jezik – Termini nastave 2291
432 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2251
433 Njemački jezik - Ispit 2255
434 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2165
435 Treća godina - Predavanja i vježbe 2262
436 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2217
437 Ekonomika turizma - Vježbe 2268
438 Obavještenje o prijavi ispita 2291
439 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2333
440 Ekonomika turizma - Predavanja 2402
441 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2450
442 Obavještenje o prijavi ispita 2497
443 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2511
444 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2268
445 Turističke destinacije - Vježbe 2444
446 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2456
447 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2557
448 Raspored nastave - Ljetni semestar 2895
449 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2408
450 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2660
451 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2385
452 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2566
453 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2382
454 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2538
455 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2608
456 Obavještenje o prijavi ispita 2490
457 Sociologija kulture i religije- Ispit 2647
458 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2533
459 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2445
460 Pravo u turizmu - Ispit 2674
461 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2540
462 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2512
463 Pravo u turizmu - Obavještenje 2548
464 Pravo u turizmu - Ispit 2381
465 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2524
466 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2596
467 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2493
468 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2468
469 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2406
470 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2489
471 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2600
472 Menadžment manifestacija - Vježbe 2398
473 Obavještenje o prijavi ispita 2770
474 Promocija u turizmu - Vježbe 2447
475 Promocija u turizmu - Obavještenje 2635
476 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2777
477 Pravo u turizmu - Obavještenje 2639
478 Pravo u turizmu - Predavanja 2707
479 Pravo u turizmu - Obavještenje 2428
480 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2612
481 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2642
482 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2538
483 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2588
484 Pravo u turizmu - Obavještenje 2751
485 Druga godina - Predavanja 2502
486 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2735
487 Obavještenje o prijavi ispita 2490
488 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2258
489 Pravo u turizmu - Obavještenje 2499
490 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2633
491 Parvo u turizmu - Ispit 2535
492 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2483
493 Pravo u turizmu - Predavanja 2584
494 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2533
495 Promocija u turizmu - Obavještenje 2546
496 Druga godina - Predavanja 2562
497 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2723
498 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2742
499 Paravo u turizmu - Obavještenje 2802
500 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2738
501 Obavještenje o odgađanju nastave 2567
502 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2418
503 Menadžment manifestacija - Predavanja 2540
504 Pravo u turizmu - Obavještenje 2518
505 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2762
506 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2372
507 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2719
508 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2582
509 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2587
510 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2704
511 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2735
512 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2815
513 Prijava za EIAT konferenciju 2562
514 Obavještenje o prijavi ispita 2785
515 Obavještenje - "Kolizija" 2632
516 Obavještenje o promociji diploma 2429
517 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2480
518 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2578
519 Pravo u turizmu - Obavještenje 2650
520 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2913
521 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2722
522 Obavještenje o upisu studenata 2588
523 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2670
524 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2604
525 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2495
526 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2327
527 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2457
528 Osnove ekonomije - Predavanje 2748
529 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2532
530 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2677
531 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2719
532 Promocija u turizmu - Predavanja 2580
533 Finansijsko poslovanje - Ispit 2628
534 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2511
535 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2415
536 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2569
537 Obavještenje o uslovima za upis godine 2571
538 Pravo u turizmu - Predavanja 2450
539 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2618
540 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2633
541 Pravo u turizmu - Ispit 2750
542 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2809
543 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2445
544 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2621
545 Pravo u turizmu -Ispit 2648
546 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2553
547 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2590
548 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2544
549 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2791
550 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2756
551 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2523
552 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2569
553 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2550
554 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2429
555 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2751
556 Parvo u turizmu - Ispit 2648
557 Ekonomika turizma - Obavještenje 2583
558 Njemački jezik - Obavještenje 2660
559 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2732
560 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2718
561 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2633
562 Brucoško jutro - Obavještenje 2589
563 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2578
564 Obavještenje o prijavi ispita 2613
565 Raspored nastave - Zimski semestar 3001
566 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2641
567 Osnove statistike i demografija - Ispit 2808
568 Pravo u turizmu - Obavještenje 2438
569 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3222
570 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2712
571 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2499
572 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2434
573 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2730
574 Obavještenje o prijavi ispita 2793
575 Finansijsko poslovanje - Ispit 2827
576 Pravo u turizmu - Obavještenje 2739
577 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2649
578 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2931
579 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2644
580 Obavještenje o prijavi ispita 2818
581 Njemački jezik - Obavještenje 2855
582 Ekonomika turizma - Obavještenje 3189
583 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2931
584 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2870
585 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2862
586 Obavještenje o prijavi ispita 2804
587 Sociologija kulture i religije - Ispit 2727
588 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2849
589 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2482
590 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3685
591 Obavještenje o regulisanju obaveza 2704
592 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2914
593 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2874
594 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2610
595 Ekonomika turizma - Vježbe 2822
596 Obavještenje o predavanjima 2789
597 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2688
598 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3259
599 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2784
600 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3184
601 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2894
602 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2834
603 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2775
604 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3150
605 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2639
606 Pravo u turizmu - Obavještenje 2930
607 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2936
608 Turizam i ekologija - Ispit 2929
609 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3064
610 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3026
611 Ekonomika turizma - Predavanja 2675
612 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2991
613 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2834
614 Njemački jezik 2 - Predavanja 2792
615 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3114
616 Ekonomika turizma - Predavanja 2687
617 Ekonomika turizma - Predavanja 2888
618 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2672
619 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3092
620 Ekonomika turizma - Vježbe 2870
621 Pravo u turizmu - Obavještenje 3068
622 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3175
623 Raspored nastave - Ljetni semestar 3593
624 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3012
625 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2886
626 Pravo u turizmu - Obavještenje 2957
627 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2738
628 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2901
629 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3000
630 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2885
631 Ekonomika turizma - Ispit 2782
632 Sociologija kulture i religije - Ispit 2918
633 Privredno pravo - Obavještenje 3046
634 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2910
635 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3013
636 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3186
637 Turistička geografija - Ispit 2909
638 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3058
639 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3095
640 Pravo u turizmu - Obavještenje 3098
641 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3310
642 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2941
643 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3050
644 Obavještenje o podjeli indeksa 2994
645 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3168
646 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3189
647 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3102
648 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3129
649 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3037
650 Obavještenje o regulisanju statusa 3007
651 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3202
652 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3010
653 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3280
654 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3179
655 Pravo u turizmu - Obavještenje 3044
656 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3019
657 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3067
658 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3075
659 Obavještenje za studente strane državljane 3046
660 Promocija u turizmu - Obavještenje 3127
661 Pravo u turizmu - Ispit 3057
662 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2893
663 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2916
664 Pravo u turizmu - Vježbe 2956
665 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3050
666 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2721
667 Pravo u turizmu - Obavještenje 3019
668 Obavještenje o stručnoj praksi 3200
669 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2989
670 Engleski jezik 1 - Predavanja 3377
671 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3111
672 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4179
673 Sociologija kulture i religije - Ispit 3042
674 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3139
675 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2843
676 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2934
677 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3035
678 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2971
679 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3135
680 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2834
681 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3238
682 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3099
683 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3160
684 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3037
685 Raspored nastave - Zimski semestar 3219
686 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3122
687 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3230
688 Obavještenje o održavanju vježbi 2999
689 Studentska služba - Obavještenje 3313
690 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2998
691 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3206
692 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3165
693 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3096
694 Brucoško jutro - Obavještenje 3211
695 Finansijsko poslovanje - Ispit 3118
696 Raspored nastave - Zimski semestar 3232
697 Obavještenje o prijavi ispita 3246
698 Finansijsko poslovanje - Ispit 3009
699 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3146
700 Obavještenje o prijavi ispita 3723
701 Finansijsko poslovanje - Ispit 3297
702 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3314
703 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3677
704 Turizam i ekologija - Ispit 3354
705 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3431
706 Pravo u turizmu - Ispit 3456
707 Finansijsko poslovanje - Ispit 3367
708 Obavještenje o prijavi ispita 3373
709 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3544
710 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3379
711 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3342
712 Turističke destinacije - Ispit 3323
713 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3188
714 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3271
715 Turističke destinacije - Predavanja 4232
716 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3339
717 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3312
718 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3712
719 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3383
720 Ekonomika turizma - Predavanja 3693
721 Ekonomika turizma - Predavanja 3407
722 Finansijsko poslovanje - Ispit 3622
723 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3670
724 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3745
725 Turističke destinacije - Predavanja 3267
726 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3574
727 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3355
728 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3567
729 Osnove statistike i demografija - Ispit 3572
730 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3412
731 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3493
732 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3703
733 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3605
734 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3571
735 Sociologija kulture i religije - Ispit 3707
736 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3586
737 Obavještenje o prijavi ispita 3290
738 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3320
739 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3318
740 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3449
741 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3398
742 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3613
743 Njemački jezik 2 - Predavanja 3624
744 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3573
745 Pravo u turizmu - Ispit 3667
746 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3920
747 Osnovi ekonomije - Ispit 3565
748 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3854
749 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3690
750 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3597
751 Pravo u turizmu - Obavještenje 3615
752 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3419
753 Obavještenje o prijavi ispita 3564
754 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3448
755 Osnove ekonomije - Obavještenje 3413
756 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3676
757 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3654
758 Osnove ekonomije - Vježbe 3354
759 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3390
760 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3593
761 Pravo u turizmu - Obavještenje 3600
762 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4047
763 Obavještenje o prijavi ispita 3552
764 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3491
765 Osnove ekonomije - Vježbe 3554
766 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3793
767 Pravo u turizmu - Predavanja 3694
768 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4383
769 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3933
770 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3818
771 Pravo u turizmu - Vježbe 3604
772 Osnove ekonomije - Predavanja 3474
773 Pravo u turizmu - Obavještenje 3582
774 Obavještenje o regulisanju statusa 3663
775 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3608
776 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3515
777 Obavještenje o odlaganju predavanja 3498
778 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3753
779 Osnove ekonomije - Vježbe 3722
780 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3734
781 Osnove ekonomije - Predavanja 3685
782 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3583
783 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3737
784 Pravo u turizmu - Predavanje 3632
785 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3846
786 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3640
787 Osnovi ekonomije - Vježbe 3720
788 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3666
789 Osnovi ekonomije - Predavanja 3847
790 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3705
791 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3971
792 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3731
793 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3506
794 Obavještenje o pravilima studiranja 3767
795 Osnovi ekonomije - Vježbe 3807
796 Obavješetenje o upisu studenata 3669
797 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3655
798 Obavješetenje o terminima ispita 3712
799 Brucoško jutro - Obavještenje 3739
800 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3901
801 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3680
802 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4267
803 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3870
804 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3852
805 Osnovi ekonomije - Ispit 3868
806 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3649
807 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4474
808 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4055
809 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3806
810 Ekonomika turizma - Ispit 3838
811 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3586
812 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3838
813 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3936
814 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4622
815 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4367
816 Pravo u turizmu - Predavanje 3902
817 Engleski jezik - Predavanja 4087
818 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4032
819 Marketing menadžment - Obavještenje 4187
820 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4157
821 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4216
822 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4008
823 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4552
824 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4063
825 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4028
826 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4159
827 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4512
828 Osnove ekonomije - Vježbe 4161
829 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3907
830 Osnove ekonomije - Vježbe 3941
831 Osnove ekonomije - Predavanja 3968
832 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3626
833 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3855
834 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4169
835 Osnove ekonomije - Predavanja 4171
836 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4011
837 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3973
838 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4053
839 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4052
840 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4211
841 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4389
842 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4895
843 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3928
844 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4422
845 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4194
846 Osnovi ekonomije - Vježbe 3992
847 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4116
848 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4232
849 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4172
850 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4086
851 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4501
852 Brucoško jutro - Obavještenje 4025
853 Obavještenje o početku nastave 3993
854 Njemački jezik 1 - Ispit 3973
855 Osnove statistike i demografija - Ispit 3973
856 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4524
857 Sociologija kulture i religije - Ispit 4083
858 Turistička geografija - Ispit 4207
859 Ekonomika turizma - Ispit 4391
860 Engleski jezik 1 - Ispit 4096
861 Obavještenje o ovjeri semestra 4166
862 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4455
863 Ekonomika turizma - Predavanja 4139
864 Ekonomika turizma - Predavanja 4148
865 Ekonomika turizma - Predavanja 4387
866 Turistička geografija - Ispit 4294
867 Sociologija kulture i religije - Ispit 4353
868 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4856
869 Ekonomika turizma - Predavanja 4408
870 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4744
871 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4468
872 Turistička geografija - Ispit 4475
873 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4507
874 Turistička geografija - Ispit 4396
875 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4383
876 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4386
877 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4304
878 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4544
879 Turistička geografija - Predavanja 4556
880 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4309
881 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4554
882 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4321
883 Raspored predavanja - Peta sedmica 4507
884 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4309
885 Raspored predavanja - Treća sedmica 4578
886 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4565
887 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4517
888 Raspored predavanja - Druga sedmica 4512
889 Raspored predavanja - Prva sedmica 4551
890 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4979
891 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4443
892 Upis 2012/13 - Obavještenje 5088
893 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4901
894 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4870
895 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4891
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 101 gostiju na mreži