Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2
2 Turističke destinacije - Ispit 97
3 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 168
4 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 76
5 Obavještenje o prijavi ispita 135
6 Engleski jezik 1 - Obavještenje 448
7 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 74
8 Obavještenje o održavanju vježbi 163
9 Raspored nastave - Zimski semestar 447
10 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 122
11 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 259
12 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 300
13 Obavještenje o prijavi ispita 144
14 Turistička geografija - Ispit 223
15 Njemački jezik 2 - Ispit 131
16 Turizam i ekologija - Ispit 120
17 Njemački jezik 3 - Ispit 102
18 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 117
19 Obavještenje o prijavi ispita 157
20 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 116
21 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 170
22 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 134
23 Njemački jezik I - Ispit 162
24 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 145
25 Obavještenje o prijavi ispita 259
26 Turizam i ekologija - Ispit 411
27 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 412
28 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 331
29 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 343
30 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 439
31 Pravo u turizmu - Obavještenje 367
32 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 354
33 Obavještenje o prijavi ispita 371
34 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 332
35 Turizam i ekologija - Ispit 402
36 Njemački jezik 2 - Ispit 377
37 Studentska anketa - Obavještenje 364
38 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 333
39 Ekonomika turizma - Ispit 374
40 Obavještenje o ovjeri semestra 459
41 Obavještenje o prijavi ispita 535
42 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 423
43 Obavještenje o izmjeni predavanja 384
44 Ekonomija kulture - Predavanja 342
45 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 373
46 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 420
47 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 366
48 Ekonomika kulture - Predavanja 405
49 Obavještenje o prijavi ispita 545
50 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 397
51 Ekonomika kulture - Predavanja 423
52 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 710
53 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 490
54 Turistička geografija - Ispit 428
55 Ekonomika turizma - Ispit 500
56 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 518
57 Ekonomija kulture - Ispit 473
58 Obavještenje o aprilskom roku 531
59 Turističke destinacije - Obavještenje 446
60 Obavještenje o prijavi ispita 470
61 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 591
62 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 417
63 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 479
64 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 509
65 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 488
66 Promocija u turizmu - Ispit 457
67 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 436
68 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 443
69 Promocija u turizmu - Ispit 458
70 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 460
71 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 468
72 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 459
73 Obavještenje o prijavi ispita 574
74 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 481
75 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 527
76 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 524
77 Ekonomija kulture - Vježbe 525
78 Obavještenje o održavanju nastave 558
79 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 534
80 Ekonomija kulture - Predavanja 481
81 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 578
82 Ekonomika turizma - Vježbe 655
83 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 521
84 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 535
85 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 559
86 Promocija u turizmu - Ispit 505
87 Obavještenje o prijavi ispita 610
88 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 731
89 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 626
90 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 840
91 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 679
92 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 714
93 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 808
94 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 609
95 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 580
96 Promocija u turizmu - Ispit 609
97 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 520
98 Obavještenje o prijavi ispita 667
99 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 663
100 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 561
101 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 647
102 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 619
103 Osnovi ekonomije - Obavještenje 729
104 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 648
105 Promocija u turizmu - Ispit 633
106 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 837
107 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 731
108 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1107
109 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1086
110 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 691
111 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 720
112 Pravo u turizmu - Obavještenje 664
113 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 603
114 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 678
115 Promocija u turizmu - Ispit 607
116 Ekonomija kulture - Ispit 640
117 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 595
118 Promocija u turizmu - Ispit 607
119 Njemački poslovni jezik - Ispit 594
120 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 616
121 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 631
122 Engleski poslovni jezik - Ispit 581
123 Promocija u turizmu - Obavještenje 621
124 Pravo u turizmu - Obavještenje 665
125 Obavještenje o prijavi ispita 620
126 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 618
127 Obavještenje o preuzimanju indeksa 557
128 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 790
129 Obavještenje o preuzimanju indeksa 668
130 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 672
131 Pravo u turizmu - Obavještenje 692
132 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 682
133 Spisak tema za završne radove 791
134 Promocija u turizmu - Obavještenje 643
135 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 689
136 Engleski jezik 2 - Obavještenje 854
137 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 605
138 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 647
139 Engleski poslovni jezik - Ispit 757
140 Njemački poslovni jezik - Ispit 706
141 Ekonomija kulture - Ispit 656
142 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 630
143 Engleski jezik 3 - Predavanja 593
144 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 605
145 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 678
146 Obavještenje o prijavi ispita 731
147 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 693
148 Menadžment manifestacija - Predavanja 660
149 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 773
150 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 727
151 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 679
152 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 793
153 Pravo u turizmu - Ispit 633
154 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 650
155 Pravo u turizmu - Predavanja 700
156 Turizam i ekologija - Ispit 624
157 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 706
158 Osnove ekonomije - Obavještenje 727
159 Osnove statistike i demografija - Ispit 639
160 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 841
161 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 715
162 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 618
163 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 635
164 Finansijsko poslovanje - Vježbe 663
165 Turizam i ekologija - Predavanja 554
166 Menadžment manifestacija - Predavanja 696
167 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 632
168 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 660
169 Turizam i ekologija - Ispit 604
170 Njemački jezik 3 - Ispit 689
171 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 786
172 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 627
173 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 669
174 Raspored nastave - Zimski semestar 977
175 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 874
176 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 622
177 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 628
178 Turizam i ekologija - Ispit 640
179 Raspored nastave - Zimski semestar 1034
180 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 621
181 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 682
182 Osnove ekonomije - Obavještenje 707
183 Obavještenje o prepisu studenata 656
184 Ekonomija kulture - Ispit 584
185 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 720
186 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 923
187 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 861
188 Osnove ekonomije - Obavještenje 650
189 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 988
190 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 667
191 Pravo u turizmu - Obavještenje 785
192 Obavještenje o prijavi ispita 845
193 Pravo u turizmu - Ispit 722
194 Njemački jezik 1 - Obavještenje 824
195 Osnovi ekonomije - Obavještenje 842
196 Osnove matematike za ekonomiste 760
197 Turizam i ekologija - Ispit 838
198 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 740
199 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 695
200 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 997
201 Obavještenje o prijavi ispita 986
202 Pravo u turizmu - Obavještenje 1328
203 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1201
204 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1083
205 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1116
206 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1025
207 Osnovi ekonomije - Obavještenje 911
208 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 877
209 Finansijsko poslovanje - Ispit 898
210 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 969
211 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 913
212 Turističke destinacije - Ispit 893
213 Menadžment manifestacija - Ispit 949
214 Obavještenje o prijavi ispita 968
215 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1096
216 Njemački jezik 3 - Obavještenje 984
217 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 950
218 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1058
219 Pravo u turizmu - Obavještenje 1002
220 Pravo u turizmu - Ispit 1098
221 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1086
222 Osnove ekonomije - Obavještenje 1144
223 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1136
224 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1009
225 Engleski jezik 3 - Obavještenje 993
226 Turistička geografija - Vježbe 996
227 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 995
228 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 982
229 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1007
230 Ekonomika turizma - Obavještenje 1014
231 Obavještenje o prijavi ispita 894
232 Obavještenje o ovjeri semestra 934
233 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 990
234 Njemački jezik 3 - Predavanja 1027
235 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 979
236 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 954
237 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 980
238 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1018
239 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 941
240 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1108
241 Obavještenje o prijavi ispita 1302
242 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1212
243 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1271
244 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1134
245 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1156
246 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 996
247 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 915
248 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1008
249 Turističke destinacije - Obavještenje 1056
250 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1062
251 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1246
252 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1203
253 Osnove ekonomije - Ispit 1132
254 Finansijsko poslovanje - Ispit 1160
255 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1223
256 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1056
257 Ekonomika turizma - Obavještenje 1231
258 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1156
259 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1258
260 Turistička geografija - Vježbe 1105
261 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1171
262 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1210
263 Turističke destinacije - Obavještenje 1185
264 Njemački jezik 4 - Ispit 1151
265 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1154
266 Obavještenje o prijavi ispita 1225
267 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1492
268 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1410
269 Turističke destinacije - Vježbe 1171
270 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1300
271 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1189
272 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1274
273 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1236
274 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1338
275 Turistička geografija - Ispit 1242
276 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1286
277 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1366
278 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1291
279 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1274
280 Obavještenje o prijavi ispita 1573
281 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1608
282 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1354
283 Ekonomika turizma - Ispit 1455
284 Finansijsko poslovanje - Ispit 1509
285 Osnove ekonomije - Ispit 1747
286 Raspored predavanja za ljetni semestar 1837
287 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1477
288 Osnove ekonomije - Obavještenje 1586
289 Obavještenje za studente 4. godine 1692
290 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1866
291 Obavještenje o prijavi ispita 1601
292 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1566
293 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1766
294 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1585
295 Promocija u turizmu - Ispit 1669
296 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1799
297 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1561
298 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1530
299 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1781
300 Obavještenje o prijavi ispita 1865
301 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1658
302 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1518
303 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1595
304 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1672
305 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1616
306 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2072
307 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1787
308 Promocija u turizmu - Obavještenje 1954
309 Pravo u turizmu - Obavještenje 1872
310 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1658
311 Engleski jezika 2 - Predavanja 1719
312 Engleski jezik 1 - Predavanja 1861
313 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1993
314 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1860
315 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1991
316 Osnove ekonomije - Obavještenje 2000
317 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2095
318 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1832
319 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1812
320 Obavještenje o prijavi ispita 1888
321 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1947
322 Osnove ekonomije - Vježbe 2579
323 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1972
324 Ekonomika turizma - Ispit 1852
325 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2035
326 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1892
327 Promocija u turizmu - Obavještenje 2297
328 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1969
329 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1805
330 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1949
331 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2026
332 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1936
333 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1978
334 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1661
335 Osnove ekonomije - Vježbe 1919
336 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1900
337 Obavještenje o odgađanju nastave 1949
338 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1904
339 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2003
340 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1950
341 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1878
342 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2079
343 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1849
344 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2055
345 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1827
346 Obavještenje o prijavi ispita 1849
347 Njemački jezik - Obavještenje 1933
348 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1952
349 Menadžment manifestacija - Predavanja 2132
350 Osnove statistike i demografija - Ispit 1727
351 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1849
352 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2055
353 Osnove statistike i demografija - Ispit 2105
354 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2045
355 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1989
356 Osnove ekonomije - Obavještenje 1994
357 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2003
358 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1941
359 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1932
360 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1926
361 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1901
362 Pravo u turizmu - Vježbe 1997
363 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2020
364 Obavještenje o prijavi ispita 1975
365 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2108
366 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1937
367 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2380
368 Marketing menadžment - Ispit 1880
369 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1954
370 Osnove ekonomije - Obavještenje 2101
371 Ekonomika turizma - Ispit 1955
372 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1935
373 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1961
374 Pravo u turizmu - Vježbe 2009
375 Obavještenje o stručnoj praksi 2177
376 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2035
377 Engleski jezik 1 - Predavanja 2044
378 Njemački jezik 3 - Ispit 1980
379 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1919
380 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2010
381 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2075
382 Obavještenje o prijavi ispita 2092
383 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2100
384 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1962
385 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1957
386 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2020
387 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2077
388 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2067
389 Osnove ekonomije - Vježbe 2250
390 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2016
391 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2026
392 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2234
393 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1935
394 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2157
395 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2086
396 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2039
397 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2378
398 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2195
399 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2399
400 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2188
401 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2322
402 Njemački jezik 1 - Ispit 2337
403 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2319
404 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2573
405 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2128
406 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2156
407 Pravo u turizmu - Ispit 2216
408 Osnove ekonomije - Obavještenje 2427
409 Obavještenje o prijavi ispita 2489
410 Njemački jezik 1 - Ispit 2563
411 Osnovi matematike za ekonomiste 2633
412 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2344
413 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2438
414 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2473
415 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2447
416 Osnove ekonomije - Obavještenje 2466
417 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2362
418 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2378
419 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2527
420 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2594
421 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2399
422 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2365
423 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2381
424 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2695
425 Turistička geografija - Vježbe 2328
426 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2453
427 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2147
428 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2548
429 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2623
430 Turistička geografija - Vježbe 2501
431 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2170
432 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2421
433 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2441
434 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2542
435 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2529
436 Engleski jezik 3 - Predavanja 2486
437 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2518
438 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2421
439 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2622
440 Turistička geografija - Vježbe 2559
441 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2495
442 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2652
443 Obavještenje o prijavi ispita 2660
444 Osnove statistike i demografija - Ispit 2808
445 Turistička geografija - Vježbe 2376
446 Turistička geografija - Vježbe 2532
447 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2416
448 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2676
449 Turistička geografija - Vježbe 2458
450 Engleski jezik 4 - Predavanja 2399
451 Engleski jezik 3 - Predavanja 2657
452 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2498
453 Pravo u turizmu - Ispit 2489
454 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2397
455 Turistička geografija - Vježbe 2538
456 Turističke destinacije - Predavanja 2410
457 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2539
458 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2552
459 Sociologija kulture i religije - Ispit 2360
460 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2504
461 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2363
462 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2464
463 Pravo u turizmu - Ispit 2470
464 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2385
465 Nejmački jezik – Termini nastave 2602
466 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2534
467 Njemački jezik - Ispit 2542
468 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2476
469 Treća godina - Predavanja i vježbe 2583
470 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2518
471 Ekonomika turizma - Vježbe 2562
472 Obavještenje o prijavi ispita 2598
473 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2607
474 Ekonomika turizma - Predavanja 2704
475 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2758
476 Obavještenje o prijavi ispita 2817
477 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2881
478 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2530
479 Turističke destinacije - Vježbe 2753
480 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2751
481 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2872
482 Raspored nastave - Ljetni semestar 3165
483 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2706
484 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2953
485 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2692
486 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2845
487 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2698
488 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2863
489 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2945
490 Obavještenje o prijavi ispita 2823
491 Sociologija kulture i religije- Ispit 2949
492 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2867
493 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2748
494 Pravo u turizmu - Ispit 3002
495 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2831
496 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2834
497 Pravo u turizmu - Obavještenje 2863
498 Pravo u turizmu - Ispit 2678
499 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2818
500 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2904
501 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2792
502 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2729
503 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2697
504 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2813
505 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2908
506 Menadžment manifestacija - Vježbe 2711
507 Obavještenje o prijavi ispita 3079
508 Promocija u turizmu - Vježbe 2759
509 Promocija u turizmu - Obavještenje 2939
510 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3071
511 Pravo u turizmu - Obavještenje 2928
512 Pravo u turizmu - Predavanja 3037
513 Pravo u turizmu - Obavještenje 2721
514 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2880
515 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2933
516 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2848
517 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2897
518 Pravo u turizmu - Obavještenje 3069
519 Druga godina - Predavanja 2762
520 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3018
521 Obavještenje o prijavi ispita 2783
522 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2561
523 Pravo u turizmu - Obavještenje 2791
524 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2947
525 Parvo u turizmu - Ispit 2824
526 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2781
527 Pravo u turizmu - Predavanja 2890
528 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2817
529 Promocija u turizmu - Obavještenje 2835
530 Druga godina - Predavanja 2847
531 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3019
532 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3015
533 Paravo u turizmu - Obavještenje 3102
534 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3006
535 Obavještenje o odgađanju nastave 2851
536 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2724
537 Menadžment manifestacija - Predavanja 2815
538 Pravo u turizmu - Obavještenje 2794
539 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3032
540 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2687
541 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3020
542 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2897
543 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2875
544 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3006
545 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3022
546 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3114
547 Prijava za EIAT konferenciju 2883
548 Obavještenje o prijavi ispita 3040
549 Obavještenje - "Kolizija" 2932
550 Obavještenje o promociji diploma 2740
551 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2790
552 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2875
553 Pravo u turizmu - Obavještenje 2954
554 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3234
555 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3010
556 Obavještenje o upisu studenata 2891
557 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2959
558 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2881
559 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2808
560 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2614
561 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2741
562 Osnove ekonomije - Predavanje 3048
563 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2797
564 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2952
565 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3017
566 Promocija u turizmu - Predavanja 2905
567 Finansijsko poslovanje - Ispit 2942
568 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2795
569 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2714
570 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2894
571 Obavještenje o uslovima za upis godine 2858
572 Pravo u turizmu - Predavanja 2741
573 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2934
574 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2905
575 Pravo u turizmu - Ispit 3048
576 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3113
577 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2720
578 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2910
579 Pravo u turizmu -Ispit 2965
580 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2807
581 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2860
582 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2819
583 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3072
584 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3054
585 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2789
586 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2881
587 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2827
588 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2708
589 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3042
590 Parvo u turizmu - Ispit 2941
591 Ekonomika turizma - Obavještenje 2872
592 Njemački jezik - Obavještenje 2948
593 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3045
594 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2999
595 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2959
596 Brucoško jutro - Obavještenje 2823
597 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2900
598 Obavještenje o prijavi ispita 2899
599 Raspored nastave - Zimski semestar 3305
600 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2939
601 Osnove statistike i demografija - Ispit 3068
602 Pravo u turizmu - Obavještenje 2721
603 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3531
604 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3000
605 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2772
606 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2726
607 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3020
608 Obavještenje o prijavi ispita 3083
609 Finansijsko poslovanje - Ispit 3112
610 Pravo u turizmu - Obavještenje 3045
611 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2924
612 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3242
613 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2919
614 Obavještenje o prijavi ispita 3125
615 Njemački jezik - Obavještenje 3135
616 Ekonomika turizma - Obavještenje 3488
617 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3228
618 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3181
619 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3138
620 Obavještenje o prijavi ispita 3095
621 Sociologija kulture i religije - Ispit 3031
622 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3157
623 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2793
624 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3999
625 Obavještenje o regulisanju obaveza 2991
626 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3203
627 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3177
628 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2902
629 Ekonomika turizma - Vježbe 3131
630 Obavještenje o predavanjima 3112
631 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2965
632 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3540
633 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3103
634 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3497
635 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3191
636 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3171
637 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3055
638 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3442
639 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2927
640 Pravo u turizmu - Obavještenje 3249
641 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3258
642 Turizam i ekologija - Ispit 3203
643 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3361
644 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3311
645 Ekonomika turizma - Predavanja 2967
646 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3287
647 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3115
648 Njemački jezik 2 - Predavanja 3075
649 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3454
650 Ekonomika turizma - Predavanja 2985
651 Ekonomika turizma - Predavanja 3205
652 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2955
653 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3379
654 Ekonomika turizma - Vježbe 3179
655 Pravo u turizmu - Obavještenje 3410
656 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3464
657 Raspored nastave - Ljetni semestar 3919
658 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3311
659 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3190
660 Pravo u turizmu - Obavještenje 3259
661 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3035
662 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3221
663 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3317
664 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3169
665 Ekonomika turizma - Ispit 2997
666 Sociologija kulture i religije - Ispit 3196
667 Privredno pravo - Obavještenje 3349
668 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3212
669 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3318
670 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3462
671 Turistička geografija - Ispit 3233
672 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3353
673 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3382
674 Pravo u turizmu - Obavještenje 3402
675 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3611
676 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3283
677 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3407
678 Obavještenje o podjeli indeksa 3305
679 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3474
680 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3494
681 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3417
682 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3443
683 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3325
684 Obavještenje o regulisanju statusa 3289
685 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3490
686 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3281
687 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3615
688 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3495
689 Pravo u turizmu - Obavještenje 3336
690 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3306
691 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3356
692 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3378
693 Obavještenje za studente strane državljane 3356
694 Promocija u turizmu - Obavještenje 3447
695 Pravo u turizmu - Ispit 3343
696 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3198
697 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3188
698 Pravo u turizmu - Vježbe 3250
699 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3317
700 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3007
701 Pravo u turizmu - Obavještenje 3314
702 Obavještenje o stručnoj praksi 3481
703 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3283
704 Engleski jezik 1 - Predavanja 3688
705 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3402
706 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4476
707 Sociologija kulture i religije - Ispit 3374
708 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3440
709 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3139
710 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3226
711 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3314
712 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3252
713 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3391
714 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3110
715 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3519
716 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3394
717 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3441
718 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3338
719 Raspored nastave - Zimski semestar 3542
720 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3414
721 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3497
722 Obavještenje o održavanju vježbi 3274
723 Studentska služba - Obavještenje 3620
724 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3264
725 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3513
726 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3474
727 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3404
728 Brucoško jutro - Obavještenje 3524
729 Finansijsko poslovanje - Ispit 3406
730 Raspored nastave - Zimski semestar 3515
731 Obavještenje o prijavi ispita 3541
732 Finansijsko poslovanje - Ispit 3294
733 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3432
734 Obavještenje o prijavi ispita 4021
735 Finansijsko poslovanje - Ispit 3590
736 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3630
737 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3985
738 Turizam i ekologija - Ispit 3641
739 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3709
740 Pravo u turizmu - Ispit 3736
741 Finansijsko poslovanje - Ispit 3650
742 Obavještenje o prijavi ispita 3654
743 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3851
744 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3657
745 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3638
746 Turističke destinacije - Ispit 3646
747 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3465
748 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3563
749 Turističke destinacije - Predavanja 4558
750 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3636
751 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3629
752 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4021
753 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3674
754 Ekonomika turizma - Predavanja 4006
755 Ekonomika turizma - Predavanja 3721
756 Finansijsko poslovanje - Ispit 3943
757 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3984
758 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4047
759 Turističke destinacije - Predavanja 3553
760 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3869
761 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3647
762 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3859
763 Osnove statistike i demografija - Ispit 3876
764 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3697
765 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3785
766 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4034
767 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3909
768 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3875
769 Sociologija kulture i religije - Ispit 4010
770 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3876
771 Obavještenje o prijavi ispita 3606
772 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3603
773 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3602
774 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3743
775 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3714
776 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3906
777 Njemački jezik 2 - Predavanja 3961
778 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3852
779 Pravo u turizmu - Ispit 3962
780 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4245
781 Osnovi ekonomije - Ispit 3847
782 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4144
783 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3989
784 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3890
785 Pravo u turizmu - Obavještenje 3924
786 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3729
787 Obavještenje o prijavi ispita 3877
788 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3736
789 Osnove ekonomije - Obavještenje 3707
790 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3977
791 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3939
792 Osnove ekonomije - Vježbe 3643
793 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3677
794 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3891
795 Pravo u turizmu - Obavještenje 3907
796 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4361
797 Obavještenje o prijavi ispita 3863
798 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3771
799 Osnove ekonomije - Vježbe 3835
800 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4097
801 Pravo u turizmu - Predavanja 3987
802 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4689
803 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4259
804 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4116
805 Pravo u turizmu - Vježbe 3882
806 Osnove ekonomije - Predavanja 3779
807 Pravo u turizmu - Obavještenje 3886
808 Obavještenje o regulisanju statusa 3979
809 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3881
810 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3788
811 Obavještenje o odlaganju predavanja 3778
812 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4051
813 Osnove ekonomije - Vježbe 4006
814 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4013
815 Osnove ekonomije - Predavanja 3984
816 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3854
817 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4025
818 Pravo u turizmu - Predavanje 3931
819 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4156
820 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3965
821 Osnovi ekonomije - Vježbe 3991
822 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3974
823 Osnovi ekonomije - Predavanja 4136
824 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3977
825 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4262
826 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4043
827 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3745
828 Obavještenje o pravilima studiranja 4079
829 Osnovi ekonomije - Vježbe 4106
830 Obavješetenje o upisu studenata 3962
831 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3942
832 Obavješetenje o terminima ispita 4010
833 Brucoško jutro - Obavještenje 4026
834 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4177
835 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3979
836 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4590
837 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4166
838 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4154
839 Osnovi ekonomije - Ispit 4151
840 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3946
841 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4776
842 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4349
843 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4086
844 Ekonomika turizma - Ispit 4116
845 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3878
846 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4136
847 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4243
848 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4931
849 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4676
850 Pravo u turizmu - Predavanje 4183
851 Engleski jezik - Predavanja 4384
852 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4319
853 Marketing menadžment - Obavještenje 4458
854 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4458
855 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4497
856 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4285
857 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4849
858 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4354
859 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4326
860 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4395
861 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4832
862 Osnove ekonomije - Vježbe 4470
863 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4224
864 Osnove ekonomije - Vježbe 4191
865 Osnove ekonomije - Predavanja 4274
866 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3925
867 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4154
868 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4462
869 Osnove ekonomije - Predavanja 4462
870 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4311
871 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4287
872 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4375
873 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4369
874 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4541
875 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4656
876 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5201
877 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4236
878 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4724
879 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4459
880 Osnovi ekonomije - Vježbe 4218
881 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4412
882 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4557
883 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4452
884 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4392
885 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4799
886 Brucoško jutro - Obavještenje 4339
887 Obavještenje o početku nastave 4269
888 Njemački jezik 1 - Ispit 4260
889 Osnove statistike i demografija - Ispit 4250
890 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4801
891 Sociologija kulture i religije - Ispit 4356
892 Turistička geografija - Ispit 4519
893 Ekonomika turizma - Ispit 4699
894 Engleski jezik 1 - Ispit 4369
895 Obavještenje o ovjeri semestra 4444
896 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4739
897 Ekonomika turizma - Predavanja 4441
898 Ekonomika turizma - Predavanja 4453
899 Ekonomika turizma - Predavanja 4692
900 Turistička geografija - Ispit 4608
901 Sociologija kulture i religije - Ispit 4663
902 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5142
903 Ekonomika turizma - Predavanja 4690
904 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5059
905 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4761
906 Turistička geografija - Ispit 4761
907 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4773
908 Turistička geografija - Ispit 4667
909 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4683
910 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4693
911 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4603
912 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4826
913 Turistička geografija - Predavanja 4864
914 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4609
915 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4849
916 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4607
917 Raspored predavanja - Peta sedmica 4819
918 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4598
919 Raspored predavanja - Treća sedmica 4880
920 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4850
921 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4832
922 Raspored predavanja - Druga sedmica 4810
923 Raspored predavanja - Prva sedmica 4832
924 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5282
925 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4720
926 Upis 2012/13 - Obavještenje 5395
927 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5152
928 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5190
929 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5198
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 124 gostiju na mreži


..........