Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Raspored nastavnika
Nastavnici i saradnici 2019/20 Štampa El. pošta
četvrtak, 26 septembar 2019 13:47

Napomena: Moguće su izmjene u ljetnom semestru kod nastavnika i saradnika, kao i kod izbornih predmeta.

SP Ekonomija

Prva godina - zimski semestar

 1. Osnovi ekonomije / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / doc. dr Goran Balotić
 2. Matematika za ekonomiste  / doc.dr Valentina Timotić/ mr Marko Ćitić, viši asistent
 3. Osnove sociologije i filozofije / doc. dr Bojan Ćorluka / Maja Kuljić, asistent
 4. Informatika / prof. dr Savo Stupar, vanredni profesor / mr Dragan Plakalović, viši asistent

Prva godina - ljetnji semestar

 1. Mikroekonomija / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / doc. dr Goran Balotić
 2. Statistika /prof. dr Emina Resić, redovni profesor / mr Mladen Fulurija, viši asistent
 3. Menadžment / prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor / Nevena Baričanin, asistent
 4. Računovodstvo / doc. dr Borka Popović

Druga godina - zimski semestar

 1. Makroekonomija / doc. dr Predrag Mlinarević
 2. Privredno pravo / doc. dr Damjan Danilović
 3. Marketing / prof. dr Nikola Gluhović, vanredni profesor
 4. Preduzetništvo / prof. dr Tihomir Spremo, vanredni profesor / Jelena Marjanović, ma, viši asistent

Druga godina - ljetnji semestar

 1. Javne finansije / prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni profesor
 2. Međunarodna ekonomija / prof. dr Marko Đogo, vanredni profesor
 3. Monetarna ekonomija / prof. dr Novo Plakalović, redovni profesor / Dajana Kovačević, mr, viši asistent
 4. Privredna i finansijska matematika / doc. dr Vesna Prorok

Treća godina - zimski semestar

 1. Evropske ekonomske integracije / prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni professor / Dajana Kovačević, mr viši asistent
 2. Investicioni menadžment / prof. dr Novo Plakalović, redovni professor/ Dajana Kovačević, mr viši asistent
 3. Poslovni informacioni sistemi / prof. dr Savo Stupar, vanredni profesor / mr Dragan Plakalović, viši asistent
 4. Analiza poslovanja / prof. dr Radomir Božić, redovni profesor / doc dr Borka Popović

Treća godina - ljetnji semestar

 1. Teorija razvoja / doc. dr Predrag Mlinarević/ Arsen Hršum, mr, viši asistent
 2. Međunarodni marketing / prof. dr Nikola Gluhović, vanredni profesor
 3. Poslovne finansije / doc. dr Zorica Golić
 4. Kvantitativni ekonomski modeli i metodi / prof. dr Stanko Stanić, redovni profesor / mr Slađana Paunović, viši asistent

Četvrta godina - zimski semestar

 1. Istraživanje tržišta  / prof. dr Nikola Gluhović, vanredni profesor
 2. Ekonometrija / doc. dr Vesna Prorok/ mr Slađana Paunović, viši asistent

Ekonomija javnog sektora - zimski semestar

 1. Lokalni ekonomski razvoj / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Arsen Hršum, mr, viši asistent
 2. Ekonomija javnih preduzeća  / prof. dr Ljubiša Vladušić, vanredni profesor / Arsen Hršum, mr, viši asistent
 3. Engleski jezik /Anja Mandić, prof.

Ekonomija i biznis - zimski semestar

 1. Upravljanje marketingom / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor
 2. Poslovno planiranje / prof. dr Branislav Mašić, redovni professor / Jelena Marjanović, ma, viši asistent
 3. Engleski jezik /Anja Mandić, prof.

Finansije i bankarstvo - zimski semestar

 1. Međunarodne finansije / prof. dr Marko Đogo, vanredni profesor
 2. Bankarski menadžment / prof. dr Novo Plakalović, redovni profesor / Dajana Kovačević, mr, viši asistent
 3. Engleski jezik /Anja Mandić, prof.

Četvrta godina - ljetnji semestar (nisu određeni izborni predmeti)

 1. Teorija i analiza ekonomske politike / prof. dr Ljubiša Vladušić, vanredni profesor / Arsen Hršum, mr, viši asistent

Ekonomija javnog sektora

 1. Ekonomija zdravstva / prof. dr  Ljubiša Vladušić, vanredni profesor
 2. Ekonomija sporta / doc. dr  Goran Balotić
 3. Mediji, demokratija i ekonomija / doc. dr Vuk Vučetić
 4. Engleski poslovni jezik /Anja Mandić, prof.

Ekonomija i biznis

 1. Liderstvo / prof. dr Branislav Mašić, redovni professor / Nevena Baričanin, asistent
 2. Usluge i uslužni biznis / prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor / Jelena Marjanović, ma, viši asistent
 3. E-poslovanje / prof. dr Lazar Radovanović, vanredni profesor / mr Dragan Plakalović, viši asistent
 4. Engleski poslovni jezik / Anja Mandić, prof.

Finansije i bankarstvo

 1. Porezi i poresko planiranje / prof. dr Aleksandar Stojanović, redovni professor / Aleksandra Gluhović, asistent
 2. E-poslovanje / prof. dr Lazar Radovanović, vanredni profesor/ mr Dragan Plakalović, viši asistent
 3. Finansijske institucije i tržišta / doc. dr Milan Radović
 4. Engleski poslovni jezik / Anja Mandić, prof.

SP Turizam i hotelijerstvo

Prva godina - zimski semestar

 1. Osnove ekonomije / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / doc. dr Goran Balotić
 2. Osnove matematike za ekonomiste / doc. dr Valentina Timotić/ mr Marko Ćitić, viši asistent
 3. Engleski jezik 1 /Anja Mandić, prof.
 4. Sociologija kulture i religije / doc. dr Bojan Ćorluka

Prva godina - ljetnji semestar

 1. Ekonomika turizma / doc. dr Goran Balotić
 2. Osnove statitike i demografija / prof. dr Emina Resić, redovni profesor / mr Mladen Fulurija, viši asistent
 3. Turstička geografija / prof. dr Goran Jović, redovni profesor
 4. Njemački jezik 1 / doc. dr Aleksandar Petrović

Druga godina - zimski semestar

 1. Engleski jezik 2 /Anja Mandić, prof.
 2. Pravo u turizmu / doc. dr Damjan Danilović
 3. Računovodstvo sa finansijskom analizom / doc. dr Borka Popović
 4. Preduzetništvo u turizmu /  prof. dr Tihomir Spremo, vanredni profesor / Jelena Marjanović, ma, viši asistent

Druga godina - ljetnji semestar

 1. Marketing menadžment u turizmu / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor / Nevena Baričanin, asistent
 2. Informacioni sistemi i e-turizam / doc. dr Nemanja Šarenac
 3. Resursi kulturne i istorijske baštine / prof. dr Milka Grmuša, vandreni profesor
 4. Njemački jezik 2 / doc. dr Mladen Papaz

Treća godina - zimski semestar

 1. Finansijsko poslovanje / doc. dr Zorica Golić
 2. Turizam i ekologija /  doc. dr Momir Lazarević
 3. Menadžment manifestacija / prof. dr Branislav Mašić, redovni profesor / Milica Bojat, ma, asistent
 4. Gastronomija i restoraterstvo / doc. dr Bojana Kalenjuk

Treća godina - ljetnji semestar

 1. Engleski jezik 3 / Anja Mandić, prof.
 2. Njemački jezik 3 / doc. dr Aleksandar Petrović
 3. Turizam i lokalni ekonomski razvoj / prof. dr Mladen Rebić, vanredni profesor / Milica Bojat, ma, asistent
 4. Turističke destinacije / doc. dr Nemanja Šarenac

Četvrta godina - zimski semestar

 1. Istraživanje turističkog tržišta / prof. dr Nikola Gluhović, vanredni profesor
 2. Poslovanje hotelskih preduzeća / prof. dr Tihomir Spremo, vanredni profesor
 3. Promocija u turizmu / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor
 4. Poslovanje trgovinskih preduzeća / doc. dr Nemanja Šarenac/ Milica Bojat, ma, asistent
 5. Svjetska privreda i turizam / prof. dr Marko Đogo / doc. dr Nemanja Šarenac

Četvrta godina - ljetnji semestar (nisu određeni izborni predmeti)

 1. Ekonomija kulture/ doc. dr Predrag Mlinarević
 2. Ekonomija sporta i razonode / doc. dr Goran Baltoić
 3. Poslovanje saobraćajnih preduzeća / prof. dr Dragan Vojinović, vanredni profesor / Nevena Baričanin, asistent
 4. Engleski poslovni jezik /Anja Mandić, prof.
 5. Njemački poslovni jezik / doc. dr Mladen Papaz

 

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano petak, 27 septembar 2019 12:52
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 119 gostiju na mreži


..........