Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна Асоцијације Алумни Магистри економских наука
Магистри економских наука Штампа Eл. пошта
четвртак, 14 мај 2009 14:10

Име и презиме кандидата / Датум одбране / Ментор / Тема

 1. Мр Бранко Тешановић / 27.05.1996. године / Проф. др Манојло Бабић / "Пројектовање оптималног модела организације производње хљеба у великим гарнизонима"
 2. Мр Милена Вуковић / 05.01.1998. године / Проф. др Бранко Ђерић / "Мјесто теорије економске политике у савременој макроекономији"
 3. Мр Драган Михић / 27.11.1999. године / Проф. др Бранко Ђерић / "Преструктурирање привреде и процјена вриједности предузећа"
 4. Мр Ранко Шакота / 04.03.2000. године / Проф. др Јован Родић / "Значај ревизије рачуноводствених извјештаја и интернационализација ревизорске регулативе"
 5. Мр Милорад Ивановић / 12.06.2000. године / Проф. др Бранислав Машић / "Планирање као компонента стратегијског управљања предузећем"
 6. Мр Ранко Шаран / 21.12.2000. године / Проф. др Ново Плакаловић / "Услови и ограничења развоја финансијског тржишта код нас"
 7. Мр Младенка Бендераћ / 26.12.2000. године / Проф. др Бранко Ђерић / "Могућности и лимити развоја Херцеговине"
 8. Мр Слободан Лукић / 27.04.2001. године / Проф. др Радојица Јојић / "Финансијски аспекти јавних предузећа - на примјеру Телеком Српске"
 9. Мр Мирче Спасић / 05.07.2001. године / Проф. др Раде Канцир / "Систем планирања у функцији управљања развојем пословних система"
 10. Мр Видосав Пантић / 19.12.2001. године / Проф. др Радован Ковачевић / "Девизни курсеви земаља у транзицији, искуства и политика"
 11. Мр Радмила Чичковић / 13.04.2002. године / Проф. др Ново Плакаловић / "Основне поуке и искуства банкарских реформи у земљама у транзицији"
 12. Мр Небојша Матић / 13.04.2002. године / Проф. др Бранко Ђерић / "Развој фармацеутске индустрије и његов утицај на финансијску стабилизацију привреде Републике Српске и Босне и Херцеговине"
 13. Мр Нешо Боровчанин / 19.07.2002. године / Проф. др Јован Родић / "Управљање изворима финансирања предузећа и портфељом хартија од вриједности"
 14. Мр Зоран Мастило / 18.12.2003. године / Проф.др Васо Драговић / "Правци реформе система здраственог осигурања у Републици Српској"
 15. Мр Тихомир Спремо / 20.12.2003. године / Проф.др Јован Тодоровић / "Предузетни и макроекономски изазови транзиције привреде у Републици Српској"
 16. Мр Небојша Настић / 25.12.2003. године / Проф.др Предраг Јовановић Гавриловић / "Валутни одбор: претпоставке капацитет и искуства земаља у транзицији"
 17. Мр Горан Цицовић / 08.05.2004. године / Проф.др Миле Јовић / "Изграђивање канала дистрибуције на међународном тржишту"
 18. Мр Владан Настић / 21.06.2004. године / Проф.др Радован Ковачевић / "Институције за финансирање извозних послова - свјетска искуства"
 19. Мр Душко Пејовић / 18.09.2004. године / Проф.др Мирко Андрић / "Улога интерне контроле и интерне ревизије у процесу менаджмент одлучивања"
 20. Мр Миленко Крунић / 27.10.2004. године / Проф.др Ново Плакаловић / "Предуслови и лимити за успјешан банкарски менаджмент у нашим условима"
 21. Мр Мирослава Грујић / 18.12.2004. године / Проф.др Алекса Милојевић / "Ефекти пореза на додату вриједност"
 22. Мр Госпа Радовановић / 18.02.2005. године / Проф.др Радомир Божић / "Утицај трошкова заштите животне средине на квалитет економије предузећа са освртом на Термоелектрану Угљевик"
 23. Мр Недељко Танасковић / 28.02.2005. године / Проф.др Бранко Ђерић / "Пословна политика банака у функцији развоја Републике Српске"
 24. Мр Веселиновић Свето / 21.06.2005. године / Проф.др Радојица Јојић / "Лидерство као детерминанта успјешног менаджмента"
 25. Мр Лјубо Грковић / 24.06.2005. године / Проф.др Бранко Ђерић / "Средства масовног информисања, превасходно телевизија, као инспиратори економске политике у тржишним условима"
 26. Мр Ђорђе Мачар / 05.07.2005. године / Проф.др Милован Станишић / "Организација рачуноводствене функције у циљу минимизирање ризика ревизије"
 27. Мр Драган Кулина / 28.10.2005. године / Проф.др Мирко Андрић / "Ревизија јавног сектора''
 28. Мр Саша Митрић / 05.12.2005. године / Проф.др Бранко Ђерић / "Анализа и креирање пословно орјентисаног локалног окружења"
 29. Мр Свјетлана Лучић / 06.12.2005. године / Проф.др Јован Родић / "Управљање ризицима банкарских пласмана"
 30. Мр Ранко Батинић / 21.02.2006. године / Проф.др Бранко Ђерић / "Привредни потенцијал и развојне могућности Источне Херцеговине"
 31. Мр Немања Тодоровић / 18.03.2006. године / Проф.др Радомир Божић / "Специфичности и задаци интерне ревизије са посебним освртом на шумарство РС"
 32. Мр Нјегош Павловић / 20 03.2006. године / Проф.др Миливоје Крчмар / "Проблеми у функционисању пензијског осигурања - са освртом на Републику Српску"
 33. Мр Синиша Обрадовић / 15.04.2006. године / Проф.др Миле Јовић / "Интернет маркетинг и савремено пословање"
 34. Мр Биљана Шегрт / 13.06.2006. године / Проф.др Бранко Ђерић / "Економски развој локалних заједница и специфичности политике ослонца на локалне снаге"
 35. Мр Лазаревић Момир / 18.12.2006. године / Проф.др Бранко Ракита / "Међународни менаджмент и маркетинг у функцији развојних потенцијала АД Боксит Милићи и његовог окружења"
 36. Мр Јован Спаић / 23.12.2006. године / Проф.др Раде Канцир / "Савремени маркетинг концепт у пословању комерцијалних банака"
 37. Мр Мирослав Мијатовић / 24.01.2007. године / Проф.др Бранко Ђерић / "Методи финансирања привредног раста"
 38. Мр Алмир Алиходжић / 26.01.2007. године / Проф.др Радован Ковачевић / "Југоисточна Европа и перспективе развоја тржишта капитала у БиХ"
 39. Мр Драгица Гавриловић / 28.03.2007. године / Проф.др Радомир Божић / "Постулати,концепти и стандарди ревизије финасиких извјештаја"
 40. Мр Славко Видаковић / 11.07.2007.године / Проф.др Радојица Јојић / ''Управљање кризом малих и средњих предузећа са посебним освртом на Семберију''
 41. Мр Слободан Суботић / 07.06.2007. године / Проф.др Ново Плакаловић / ''Кредитни ризици и могућности методологије за њихово мјерење и праћење''
 42. Мр Славиша Обрадовић / 12.07.2007. године / Проф.др Ново Плакаловић / ''Стратегија и политика формирања банкарског капитала у РС и БИХ''
 43. Мр Славко Лошић / 06.09.2007. године / Проф.др Радомир Божић / ''Стална средства у ревизији финасијских извјештаја''
 44. Мр Един Рамић / 12.12.2007. године / Проф.др Недељко Тица / ''Промоција ефикасног и еколошки одрживог аграра у оквиру концепта интегралног руралног развоја''
 45. Мр Мирко Савић / 01.02.2008. године / Проф.др Милован Станишић / ''Финансијско извјештавање и ревизија пословања банака у Републици Српској''
 46. Мр Александра Милановић / 06.03.2007. године / Проф.др Радомир Божић / ''Контрола и осигурање квалитета ревизије''
 47. Мр Славица Бодирога / 15.05.2008. године / Проф.др Бранко Ђерић / ''Информационе технологије, Е-ланац вриједности и регулативна улоге државе"
 48. Мр Срђан Лалић / 22.05.2008. године / Проф.др Недељко Тица / ''Проблеми рачуноводства мултинационалних компанија''
 49. Мр Рајко Лазић / 28.05.2008. године / Проф.др Радојица Јојић / ''Рансформација локалне заједнице у креативну предузетничку заједницу''
 50. Мр Љубиша Ћосић / 30.05.2008. године / Проф.др Перица Мацура / ''Димензије маркетиншке организације у сектору микро,малих и средњих предузећа''
 51. Мр Цицовић Богданка / 26.09.2008. / Проф.др БранкоЂерић / ''Искуства реструктурације депресивних сеоских средина у свијету и њихова примјена у општини Пале''
 52. Мр Граховац Мирјана / 15.10.2008. / Проф.др Бранко Ђерић / ''Тржиште рада у функцији ефективне запослености радне снаге у Семберији''
 53. Мр Тепавчевић Јелица / 22.11.2008. / Проф.др Радован Ковачевић / ''Конкурентност као мфактор положаја предузећа на свјетском тржишту''
 54. Мр Радовановић Слободанка / 04.12.2008. / Проф.др Ново Плакаловић / ''Услови и могућности развоја небанкарских финансијских институција у нашим условима''
 55. Мр Ћосовић Весна / 19.06.2009 / Проф.др Милован Станишић / ''Финансијско извјештавање у циљу повећања екониомске ефикасности јавних предузећа у РС''
 56. Мр Босиочић Наташа / 07.07.2009. / Проф.др Предраг Јовановић Гавриловић / ''Значај страних директних инвстиција у привредном развоју РС и БИХ''
 57. Мр Ђого Марко / 17.07.2009. / Проф.др Ново Плакаловић / ''Утицај финансијске либерализације на привреде земаља у транзицији са освртом на БИХ''
 58. Мр Ашоња Славица / 25.09.2009. / Проф.др Радомир Божић / ''Примјена ревизорских поступака и процедура у пореској инспекцији и контроли пореза на добит''
 59. Мр Ристић Милић / 09.10.2009. / Проф.др Божидар Раичевић / ''Безбједносна интегрисаност земље у глобалне токове као фактор привлачности за стране инвестиције''
 60. Мр Кокотовић Наташа / 10.10.2009. / Проф.др Божидар Раичевић / ''Фискално оптерећење БиХ у поређењу са земљама ЕУ''
 61. Мр Голић Зорица / 21.11.2009. / Проф.др Бранко Ђерић / ''Улога инвестиционих фондова у изградњи финансијског тржишта, реструктуирању привреде и економском развоју БиХ''
 62. Мр Терзић Светлана / 23.11.2009. / Проф.др Стеван Васиљев / ''Робна марка као фактор успјешности пословања предузећа''
 63. Мр Табаковић Биљана / 12.12.2009. / Проф.др Радован Ковачевић / ''Улога европских финансијских институција и употреба приступних фондова у процесу придруживања Босне И Херцеговине Европској унији''
 64. Мр Фулурија  Младен / 28.12.2009./ Проф.др.Стиепо Андријић / ''Економетријски модели процјене ризика финансијског тржишта''
 65. Мр Панић Катарина / 15.02.2010. / Проф.др Бранко Ракита / ''Маркетинг мултинационалних услужних компанија при уласку на нова тржишта''
 66. Мр Копривица Ненад / 22.06.2010. / Проф. др Бранко Ђерић / ''Искуства и критичне тачке управљања локалним развојем у Републици Српској''
 67. Мр Ћеремиџић Млађен / 25.09.2010 / Проф. др Бранко Ђерић / ''Туристички кластер и развој општине Пале''
 68. Мр Лазић Ђорђе / 23.12.2010./ Проф.др Бранко Ракита / ''Онлајн маркетинг у банкарском пословању''
 69. Мр Пустахија Радмила / 04.02.2011./ Проф. др Миливој Крчмар /'' Могући правци даље реформе пензијског осигурања у Босни и Херцеговини''
 70. Мр Богичевић Весна / 30.05.2011./Проф. др Радомир Божић / ''Ревизија пословања у приватном и јавном сектору''
 71. Мр Кењић Дијана / 01.06.2011./Проф. др Ново Плакаловић / ''Управљање кредитним ризиком у банкарству у контексту регулативе Базела ИИ''
 72. Мр Тадић Драгана / 06.07.2011. / Проф. др Ново Плакаловић / ''Политика каматних стопа у заштити од ризика у банкарству Босне и Херцеговине''
 73. Мр Божић Верица / 08.07.2011. /Проф. др Радован Ковачевић / ''Однос Босне и Херцеговине са кључним међународним финансијским институцијама у савременим условима глобализације''
 74. Мр Поповић Борка / 14.07.2011./ Проф. др Радомир Божић / ''Специфичности и отворена питања рачуноводственог обухватања и извјештавања о сталним нематеријалним средствима''
 75. Мр Предраг Млинаревић / 12.04.2012./ Проф. др Бранко Ђерић / ''компаративна анализа привредног раста, отпорност на рецесију и проблеми структурних промјена земаља у транзицији''
 76. Мр Милојка Голијанин / 27. априла 2012./ Проф. др Бранко Ђерић/ ''Асиметричан развој општина Републике Српске и економски развој општине Трново''
 77. Мр Весна Пророк / 28.05.2012./ Проф.др Миливој Крчмар / „Утицај каматног ризика на избор ефикасне портфолио стратегије“
 78. Мр Слађана Радовић / 23.06.2012./ Проф.др Стиепо Андријић/ „Економетријско моделирање личне потрошње“
 79. Мр Звјездана Гавриловић / 28.06.2012./ Проф.др Мирјана Глигоријевић /„Односи с медијима – кључни фактор унапређења кредибилитета и угледа компанија“
 80. Мр Милован Стојић / 27.06.2012./ Проф.др Ново Палкаловић  / „Природа односа клијент – банка у условима неразвијеног финансијског тржишта“
 81. Мр Јелена Радовић / 18.07.2012./ Проф.др Бранко Ђерић/ „Финансијски развој и развој реалног сектора у БИХ – међузависност, проблеми и перспективе“
 82. Мр Ведрана Хршум / 03.09.2012. / Прод.др Рајко Радовић / „Утицај интерних контролних функција на поузданост финансијских извјештаја у локалној самоуправи“
 83. Мр Немања Шаренац /28.12.2012./ Проф. др Бранко Ђерић / ''Дигитални јаз и електронска спремност Босне и Херцеговине у свјетлу конкурентности привреде и процеса европских интеграција''
 84. Мр Татјана Шиљеговић /28.12.2012/ Проф.др Александар Стојановић/ „Буџетски ефекти примјене Споразума о стабилизацији и придруживању“
 85. Мр Горан Балотић / 31.01.2013./ Проф.др Александар Калмар / „Мјесто савремене микроекономије у пракси пословања предузећа у Босни и Херцеговини“
 86. Мр Тања Кешељ / 01.02.2013./ Проф.др Радомир Божић /  „Изазови и перспективе пензионог осигурања земаља у транзицији“
 87. Мр Синиша Савић / 07.02.2013./ Проф. др Александар Стојановић /„Пореска хармонизација у Европској унији“
 88. Мр Далибор Сефер /01.03.2013./ Проф.др Недељко Тица / ''Јавна интерна финансијска контрола у институцијама Босне и Херцеговине''
 89. Мр Јована Рашевић /25.03.2013. / Проф. др Ново Плакаловић / ''Концепт управљања активом и пасивом у банкарству''
 90. Мр Мирко Васић / 15.04.2013 / Проф.др Радомир Божић /  ''Детерминисаност процеса ревизије процјењеним нивоом контролног ризика“
 91. Мр Саша Стевановић / 17.04.2013./ Проф. др Ново Плакаловић /„Развијеност система упревљања ризицима портфеља домаћих институциналних инвеститора“
 92. Мр Синиша Ђерић / 22.04.2013./ Проф. др Ново Плакаловић / „Супервизија банака са освртом на интерну ревизију“

 

 

 

Последње ажурирано петак, 13 новембар 2020 13:22
 

Онлине:

Имамо 61 гостију на мрежи


..........