Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна I циклус Огласна табла - СП Туризам и хотелијерство СП Туризам и хотелијерство - Други уписни рок
СП Туризам и хотелијерство - Други уписни рок Штампа Eл. пошта
четвртак, 11 октобар 2012 10:30


Други уписни рок - СП Туризам и хотелијерство

Пријем докумената 15-18.10.2012.године

Пријемни испит 19.10.2012. у 09.00 часова

Настава за прву годину почиње 22.10.2012. године

* * *

Основни услов за упис је четверогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу полажу пријемни испит.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године утврђује се на основу:

 • општег успјех постигнутог у средњој школи – успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе (од 0 до 50 бодова)
 • резултата постигнутом на пријемном испиту (од 0 до 50 бодова)

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова

Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице у сарадњи са Централном изборном Комисијом Универзитета.

Избор кандидата врши се према укупном броју по оба мјерила на ранг листи. У случају  истог укупног броја бодова два или више кандидата предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним  на пријемном испиту.

Висина школарине за академску 2012/13 годину за редовне студије првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској утврђена је одлуком Владе РС, број 04/1-012-2-138/12 од 15.06.2012. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износе 60,00 КМ

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су на пријемни испит обавезни да понесу личну карту или пасош.

Кандидат за упис је дужан понијети:

 1. извод из матичне књиге рођених
 2. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, завршном испиту
 3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да Централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 сата након формирања ранг листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

Кандидат је оставрио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче слиједећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврђен за упис остварује право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.

Ранг листа објављују се на огласној табли организационе јединице Универзитета/Високе школе.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној табли органзиационе јединице Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подноисиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице Универзитета.

 

Полагање испита - Тест из области опште културе (знања)

 

Висина школарине заредовни студиј износи 440,00 КМ.

Од плаћања школарине ослобођени су:

 • Студенти дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 • Студенти дјеца ратних војних инвалалида ВРС 1. и 2 категорије,
 • Студенти - инвалиди ВРС од 1-5 категорије.
 • Студенти са инвалидитетом,
 • Дјеца без оба родитеља.
 • 50% трошкова од износа школарине уписа плаћају:
 • Студента - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3-6 категорије

Студенти који су ослобођени плаћања школарине и студенти који плаћају 50% трошкова школарине, могу користити ово право до навршених 26 година живота, а у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаджбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 134/11, 9/12 и 40/12)

Студенти из породица два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској плаћају 50% од износа школарине, под условом да ниједан од њих не обнови ни једну годину студија.

Висина школарине за ванредне студенте првог циклуса студија износи 1.500,00 КМ.
Висина школарине за стране држављане утврђује надлежни орган високошколске установе.

Економски факултет у Палама

Последње ажурирано четвртак, 11 октобар 2012 16:17
 

Онлине:

Имамо 24 гостију на мрежи


..........