Туризам и екологија, Гастрономија и ресторатерство - Испит Штампа
петак, 20 јануар 2017 10:14

Испит из предмета Гастрономија и ресторатерство код доц.др Момира Лазаревића одржаће се 30.1.2017. у 11.00 часова.

Испит из предмета Туризам и екологија код доц.др Момира Лазаревића одржаће се 30.1.2017. у 12.00 часова.

Економски факултет Пале