Обавјештење о условима за упис наредне године Штампа
петак, 05 април 2019 10:19

У складу са чланом 152. Закона о високом образовању студент који није остварио услов за упис наредне године студија из члана 49. став 5. и 6. има право уписа наредне године у академској 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 години са правом преноса највише 15 ЕЦТС бодова без обзира колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или са правом преноса највише два предмета без обзира на то са колико ЕЦТС бодова су исказани ти предмети.

Економски факултет Пале