Одбрана магистарские тезе Штампа
понедељак, 16 октобар 2017 08:31

Госпођица Снежана Савић, дипломирани економиста из Милића, јавно ће бранити магистарску тезу под насловом  „ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНИ ФОНД И МОГУĆНОСТИ  РЕИНДУСТРИЈАЛИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДЕ“  у четвртак 19. 10. 2017. године у 12,00 часова, у сали Научно-наставног

Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Магистарски рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библиотеци факултета.

Економски факултет Пале