Одбрана магистарске тезе Штампа
петак, 13 септембар 2019 14:38

Господин Драгослав Рудовић, дипломирани инжењер машинства из Ваљева, јавно ће бранити магистарску тезу под насловом „ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СРБИЈЕ И РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ –  СТАНЈЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ“ у четвртак, 26. 9. 2019. године у 10,00 часова, у сали Научно-наставног Вијећа (број 210) Економског факултета Пале.

Магистарски рад се може погледати сваким радним даном од 08,00 до 15,00 часова у Библитеци факултета.

Економски факултет Пале