Експозе Декана Економског факултета Штампа
четвртак, 06 децембар 2012 22:22

 

На 1. сједници Научно наставног Вијећа Економског факултета Универзитета у Источном Сарајеву одржаној 06.12.2012. године декан Економског факултета је изнио свој експозе у којем којем у ком је навео планове за развој Економског факултета у наредном периоду.

Експозе декана Економског факултета доц.др Љубише Владушића

Поштоване колеге чланови Научно настваног Вијећа, професори, асистенти и представници Савеза студената дозволите ми да почнем моје обраћање Вама са једном јапанском пословицом која гласи:

"Визија без активности је сањарење, а активност без визије је ноћна мора."

Дакле, важно је имати визију и њене циљеве, али исто тако још много тога треба обезбједити и урадити да се та визија оствари. Ја ћу се потрудити да на најтранспаретнији начин то предочим кроз овај мој експозе.

Визија:

А. Да факултет остварује и оствари кључне наставне и образовне циљеве путем студијских програма од значаја за обављање дјелтаности високог образовања.

Кључни циљеви:

 1. Развој факултета у цјелини.
 2. Посвећеност студентима и квалитету њиховог образовања.
 3. Мјесто и улога наставног особља и њихово стално усавршавње.
 4. Увођење савремених сдржаја и начина студирања.
 5. Већа ефикасност рада ненаставног-адмнистративног особља.
 6. Јавност рада факултета.
 7. Академска култура понашања.
 8. Научни, истраживачки и консултантски рад.
 9. Унапређење сарадње са матичним Универзитетом, са факултетима УИС-а и Економским факултетима у региону.
 10. Унапређење сарадње са локалном заједницом, привредним субјектима и институцијама РС.
 11. Примјена принципа високог образовања у РС.
 12. Обезбједити да се рад факултета у потпуности заснива на основама законске регулативе (Закона о високом образовању, Правилнику министарства о платама, Статуту УИС-а и факултета, правила студирања на првом и другом циклусу, Правилнику о избору академског особља, пословник о раду итд..).

Б. Да би се наведени циљеви остварили потребни су:

 1. Планови,
 2. Кадрови-наставници, сарадници, административно особље и студенти
 3. Средства за рад
 4. Активности које се морају предузети

Ад.1. Планови за 2013/2014.

 • Доградња наставног програма, предмета и њихове структуре, као и проширење листе наставника и особља у складу са законским оквирима. У вези са тим припремити и издати публикацију доступну свим студентима и потенцијалним будућим студентима овог факултета за 2012/2013.
 • Обиљежавање 20 година факултета на Палама у РС и 60 година постојања факултета. У вези са тим имам намјеру да Научно наставном Вијећу на једној од наредних сједница предочим програм обилежавања који би укључио сљедеће садржаје: свечану, а можда и стручну конференцију, монографију, итд….итд.
 • Међународна конференција о туризму и хотелијерству на Јахорини од 05-09. марта. У вези са тим намјера је да се преко УИС-а повежемо са многим другим истим или сличним универзитетима и факултетима у циљу размјене искустава, сарадњи на научно наставном програму, размјени студената одсјека за туризам и хотелијерство итд.
 • Успостављање економског института при факултету у циљу да се унаприједи директна комуникација са локалним заједницама, јавним предузећима и зашто не са министарствима на пројектима од значаја за економски развој и просперитет РС. Инцијативу би покренули ми са ННВ-а и замолили УИС да као правно лице оснује при економском  факултету такав институт који би путем научно-истразивачких и консулантских пројката омогућио да се сво наствно особље, сарадници и студенти  ангажују у општем интересу.
 • Докторске студије за све потенцијалне магистре који су завршили постдипломски по старом програму. Дакле могли би осмислити и припремити програм и конкурс за потенцијалне кандидате. Они који би се кандидовали као прво морају испуњавати услове конкурса, а као друго морали би путем презентације представити своје интерсовање и тему пред релевантном комисијом факултета, нпр. шефовима катедри, деканом и продеканима.

Ад.2. Кадрови

 • Евидентна је респектабилна листа наставног и стручног особља на нашем факултету.
 • У наредној години било би важно радити на усавршавању постојећег наставног особља и планирати потребну допуну оптималне листе наставника и сарадника имајући у виду план долазећих наставника-младих властитих кадрова, али и кадрова посебног ранга редовних и ванредних професора.
 • Потребе за наставницима осим напред наведеног, планирале би се на бази анализа покривености наставних предмета наставним особљем превасходно са Економског факултета, затим са факултета из породице УИС-а, а на крају с наставницима  са других факултета изван УИС-а, а са којим УИС има споразум, а који имају највеће референце из потребних области научног рада.
 • Поштоване  колеге професори, чалнови Вијећа, са великим уважавањем обраћам се вама и желим казати сљедеће: Увијек ћу цијенити ваш допринос наставном и научно – истраживачком процесу у сваком погледу, очекујем од вас подршку у развоју факултета, у достизању свих наведених  циљева ове наше институције. Увијек ћу радо од свих вас појединачно или на сједницама ННВ-а прихватити конструктивне и аргументоване сугестије, приједлоге и препоруке које су у интересу постављених циљева, али вас истовремено молим да заједнички допринесемо академском дијалогу без непотребних провокација или расправа које нису предмет дневног реда. Залагаћу се да сва питања која кандидујете буду на дневном реду само под једним условом,  а то је да се предходно припреме, да имамо извјестиоца по свакој тачци  и да се расправа води на принципима из Статута и Пословника о раду.
 • Уважени  професори, желим још једну ствар да  кажем а односи се управо на припрему анализа, информација, приједлога или других материјала за ННВ а која су везана за наставни програм. Мишљења сам да рад катедри факултета морамо учинити значајнијим, активнијим, ефикаснијим и мјеродавним за многа питања везана за наставне програме, за листе наставника, за успостављање нових линија, одсјека, смјерова итд. а све у складу са новоусвојеним Правилником о раду катедри УИС-а. зато сам за данашњу сједницу дневног реда предложио тачку: рад и организација катедри, са намјером да усвајајучи принципе њиховог рада утврдимо оквире њиховог функционисања. Сматрам да би било од великог значаја и за овај факултет  да неке од катедри УИС-а, буду матичне катедре са нашег факултета. Зато нам је важно да катедре буду моћне и да их по могућности воде најзаслужнији  професори највећег ранга у тој области на нашем факултету.

  Желим и вама млађе колеге асистенти и виши асистенти да кажем сљедеће: цијенићу ваш професионализам и одговорност.


  Већина вас је била студент ваше генерације, а то вас обавезује да на најбољи начин  позитивне праксе, ваше знање и колегијални квалитет градње односа пренесете на ваше млађе колеге студенте, с једне стране и са друге стране изградите респект и уважавање према професорима. Учинићемо све у складу са законским и материјалним могућностима да ваше даље студирање и напредовање подржимо, у том смислу ћемо на једној од наредних сједница ННВ-а имати и приједлог неколико Правилника међу којим и тај који се односи на ову област међусобне финансијске и друге подршке.


  Имам за сада једну порука за Вас - млађе колеге,  пошто смо показали да нисмо и вјероватно нећемо у потпуности ни бити идеална средина, али вјерујем много боља сутра него што смо данас, немојте дозволити да негативан примјер на овом факултету, неких међуљудких односа ако их  буде,  буду примјер за ваш рад и ваше понашање, јер негативан примјер није примјер како треба радити у животу.  Мислим да смо се разумјели.
 • Ненаставно-административно особље.
  Највећи број особља су предани раду и као људи чине додатни напор за достизање задатих стандарда. Међутим за ово кратко вријеме од како сам на челу факултета, морам казати да нисам у потпуности задовољан ефикасношћу цјелокупног адмнистративног особља и до краја године сам дао рок да учине све да остваре задате циљеве овладавајући вјештинама које су за то потребне, у супротном због моје одговорности према вама ННВ и студентима, ја ћу током наредне године морати предузимати непопуларне али неопходне мјере.
 • Наши студенти
  Студенти су приоритет у градњи наше институције и имиџа који је неопходан данас, а сутра значајно више. Актуелни студенти на првом и другом циклусу нашег факултета, њих око 1250 предствљају значајан потенцијал факултета, снагу која је респектабилна не само по броју већ посебно по квалитету и односу према факултету. Од наставног особља и сарадника, од административног особља зависи какав ће однос бити успостављен у нашим релацијама, какав ће ниво квалитета кадрова који излазе са овог факултета бити, какве ће утиске понијети и како ће нас представљати тамо гдје буду радили или наставили своје школовање. Они су будући амбасадори факултета од којих очекујемо да млађим колегама на завршним годинама средњих школа топло препоруче Економски факултет Пале и да на најбољи начин презентују његове вриједности.


  Зато колеге студенти у ННВ сада се вама обраћам, будите аутентични представници студената, односно студенских асоцијација и организација, издигните се изнад личних и ситно сопственичких интереса, заступајте своје колеге на најбољи начин, а то ће ово вијеће и ја лично знати цијенити. Као декан  Вас прихватам као партнере и зато морамо питања од заједничког интереса заједнички и рјешавати, дакле обострано преузимати одговорност за права и обавезе које нам припадају.


  Увијек ћу бити доступан за вас представнике студенског савеза, али и од Вас очекујем да професионално и ваљано одрађујете своје студенске обавезе и да својим конструктивним и коректним односом према наставницима и административном особљу факултета будете позитиван примјер свим студентима, тако ћете дати свој допринос развоју факултета и његовом имиџу.

  Ја ћу користити право и надлежност декана и предсједавајућег Научно наставног вијећа да Ваша питања која кандидујете као и анкете о питањима наставе буду разматрана на Вијећу. У вези са тим имаћете на свакој сједници редовну тачку студенска питања.

  Такође, желим да наставим традицију да сваке године факултет прими у своје редове студента генерације и на томе ћу истрајавати, а вас господо у Научно наставном Вијећу молим да то подржите.

Ад.3. Средства за рад

Очекујем да се по затварању још отвореног тендера за опремање нове зграде Економског факултета, заврши и фаза набавке намјештаја и да се коначно преселимо у новоизграђени простор прије почетка прољетног-љетног семестра 2013. Хоћу да вјерујем уважени проректоре проф Трбојевићу да ће УИС заједно са ресорним Министарством истрајати на окончању овог за нас дугоочекиваног и изванредног пројекта, дакле не мислим само на ову фазу 1.

Ја користим прилику да Вам се такође захвалим као непоседно одговорном за опрему из Аустријског кредита, на дијелу опреме коју је наш факултет већ добио. И то је значајан подстрек раду факултета и средстава за наставу која ће студентима помоћи у лакшем и ефикаснијем савладавању градива и оспособљавању вјештинама толико потребним за њихов ангазман сутра у реалном животу.

Нова зграда и њено опремање је једно од најважнијих кључних средстава за рад. Овим пројектом ће се обезбједити  далеко бољи услови како за наставнике, сараднике, административно особље, тако исто не мање важно за студенте нашег факултета.

Ја сам увјерен да ће и ННВ подржати план којим ће се простори нове зграде ставити у функцију студената, наставног ообља и сарадника. План мора предвидјети рационално кориштење расположивог простора, и како у тим бољим условима постићи нови  квалитет.

Имам намјеру да у складу са мојом визијом од вас затражим сагласност за неке од сљедећих корака који би се могли реализовати у новој згради:

 • Прво, хол нове зграде је имресиван. то је простор који ће превасходно служити студентима, зато је важно да све информације буду баш ту доступне, (огласне табле, видео бимови, интернет простор, кафе клуб, студентки клуб, скриптарница, путокази итд.) У вези са тим ја сам већ започео одређене консултације с потенцијалним спонзорима и донаторима (банкама и др. институцијама у БиХ)
 • Дуго, имамо импресиван број кабинета и др. простора такође. понудићу план расподјеле истих  уважавајући рангирање, потребе, статус и друге критерије.
 • Напомињем да  имамо изражене проблеме у финансијском смислу око трошкова које се за сада односе на  двије зграде паралелно, међутим овај мој експозе нећу да оптерећујем са финансијским питањима и обавезама факултета које су изражене.

Факултет располаже и другим средствима - објектима:на Каловитим брдима и одређеним бројем станова на другој локацији. Због тога што је дио документације нестао или се негдје загубио још немам потпун увид у напред наведено. У вези са овим већ сам дао инструкцију и очекујем да ћемо ускоро имати на столу важећу документацију и план на који начин то у будућности користити. Што се тиче објекта на Каловитим брдима он је уистину запуштен и у стању које није за употребу, али има фантастичне могућности и у том смислу већ сам покренуо одређене активности о којим ћете бити благовремено обавјештени.

Ад.4. Активности

Да не би визија са својим циљевима била сањарење као што каже јапанска пословица потребни су: планови, кадрови, средства али и синергија свих ових фактора кроз активности које су неопходне да се све ово деси. У вези са тим желим казати сљедеће:

 • Декан је први међу једнакима, он мора бити кохезиони фактор у институцији.
 • Декан као предсједавајући ННВ мора имати исти приступ и уважавање према свима вама члановима ННВ који раде у складу с правилима које смо сами одредили или пак добили са вишег нивоа као оквир нашег функционисања.
 • Али исто тако очекујем да сви ви  имате поштовање  и уважавање према функцији декана.
 • Декан је успјешан уколико има визију, циљеве али и активности у којим га подржавају: и непосредни тим и наставници и сарадници и административно особље али и студенти. Наравно овоме требам додати и спољну подршку прије свега УИС-а, локалне заједнице и других.
 • Исто тако очекујем да наш представник у Сенату УИС-а у припреми сваке сједнице Сената информацију о тачкама дневног реда Сената које се тичу Економског факултета и да као извјестилац понуди материјал ННВ у циљу добивања става. И наравно да послије те сједнице Сената декан и ННВ добију повратну информацију од стране нашег сенатора.

На крају желим цитирати још једну изреку познате америчке књижевнице Хелен Килер, која је због менигитиса ослијепила док је још била  дијете. Изрека гласи:

"Прије бих била слијепа, него да немам визију"

Као што видите ја имам визију, вјерујем као многи од вас, спреман сам артикулисати ту визију, спреман сам да преузмем и ризике да би се остварила, отворен сам за ваше сугестије и препоруке у надградњи те визије. Очекујем да сви ми у складу са могућностима партиципирамо кроз наведене  активности да би остварили циљеве факултета.

Поштоване колеге, желим умјесто закључка рећи да ни теоретски ни практично овакве активности нису нити могу бити прозвод појединца без обзира ко он био, већ тима-колектива на остваривању визије и њених циљева. Ако сте, а вјерујем да јесте, препознали - моја порука је упућена свима нама, свима нама на Економском факултеу.

Хвала!

Доц. др Љубиша Владушић, декан