Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна Почетна Вијести Трећи уписни рок 2015/16
Трећи уписни рок 2015/16 Штампа Eл. пошта
четвртак, 17 септембар 2015 09:01

Универзитет у Источном Сарајеву објављује конкурс за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2015/2016. години. На организационим јединицама Универзитета има мјеста за 2.928 нових студената и 105 бруцоша на Православном богословском факултету у Фочи.

 • Економски факултет Пале
 1. СП Економија - 0 буджет, 11 суфинансирање, 10 страни држављани, 9 ванредни
 2. СП Туризам и хотелијерство - 0 буджет, 3 суфинансирање, 4 страни држављани, 5 ванредни

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству. Кандидати који конкуришу на упис, полажу пријемни испит или испит за провјеру склоности и способности.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године првог циклуса студија утврдјује се на основу:

 • општег успјеха постигнутог у средњем образовању (успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе) и
 • резултата постигнутих на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

Број бодова остварен на основу општег успјеха добија се тако да се просјечна оцјена из свих предмета четворогодишње средње школе множи са бројем 10 (десет).

На пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности, кандидат може остварити од 0 (нула) до 50 (педесет) бодова. По оба мјерила могуће је остварити највише 100 (стотину) бодова.

Реализацију пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности и утврдјивање редослиједа кандидата (ранг-листе) обавља Комисија за упис студената организационе јединице универзитета у сарадњи са централном комисијом за упис на студијске програме универзитета.

Избор кандидата се врши према укупном броју бодова по оба мјерила на ранг-листи.

У случају истог укупног броја бодова два или више кандидата, предност има кандидат са већим бројем бодова оствареним на пријемном испиту или испиту за провјеру склоности и способности.

На Медицинском факултету у Фочи право уписа имају кандидати који остваре најмање по 50% тачних одговора из сваког теста појединачно и чија је просјечна оцјена из претходног образовања 3,0 и више.

Уколико број примљених студената буде мањи од минимума утврдјеног законским одредбама, наведеним студентима ће бити понудјен други одговарајући студијски програм.

Кандидати приликом пријаве могу конкурисати на два студијска програма који имају истовјетан квалификациони испит, с тим што ће се приликом пријављивања изјаснити који је први, а који је други студијски програм.

Трећи уписни рок:

организоваће организационе јединице високошколске установе које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 • пријављивање кандидата почиње 21.09.2015. а завршава 25.09.2015. године;
 • полагање пријемног испита је 28.09.2015. године са почетком у 9,00 часова на свим организационим јединицама високошколске установе;
 • објављивање резултата конкурса је до 28.09.2015. године до 14,00 часова;
 • упис примљених кандидата почиње 29.09.2015. године а завршава 30.09.2015. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ за студијске програме организационих јединица Универзитета у Источном Сарајеву, осим на академијама Универзитета у Источном Сарајеву, гдје износи 70,00 КМ.

Уплатница 60,00 КМ на:

 • Прималац: Економски факултет Пале
 • Жиро рачун: 555-09000055459-48
 • Буджетска организација - 0831004
 • Врста прихода - 722512
 • Општина – 089
 • Позив на број: 0000000404

Уплата ће се вршити према одлуци управног одбора Универзитета, а инструкцију ће кандидати добити на организационим јединицама Универзитета.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Приликом уписа, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

 1. извод из матичне књиге родјених;
 2. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
 3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности,
 4. љекарско увјерење за Медицински факултет Фоча, издато од стране студентске поликлинике Медицинског факултета у Фочи, и за Факултет физичког васпитања и спорта Пале;

Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврдјеног конкурсом за упис. Кандидат који је остварио право на упис, а у предвидјеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврдјен за упис остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.

Ранг-листа објављује се на огласној табли организационе јединице универзитета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора централној комисији за упис, у року од 48 часова од објављивања ранг-листе на огласној табли организационе јединице универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова од подношења приговора и саопштава се подносиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице универзитета.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

Висина школарине за редовне студенте првог циклуса студија за студијске програме на Медицинском факултету, Музичкој и Академији ликовних умјетности Универзитета у Источном Сарајеву износ 660 КМ, а све остале студијске програме 440 КМ.

Висина школарине за ванредне студенте првог циклуса студија на свим студијским програмима износи 1.500 КМ.

Плаћања школарине до 26 година живота ослободјени су:

 1. студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС И и ИИ категорије,
 3. студенти - инвалиди ВРС од И до В категорије,
 4. студенти са инвалидитетом и
 5. студенти - дјеца без оба родитеља

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота,  плаћају:

 • студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од ИИИ до ВИ категорије
 • редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској

Комплетан конкурс

 

Мени

Почетна
I циклус
II циклус
Постдипломски студиј
Активности
Асоцијације
Факултет

Онлине:

Имамо 130 гостију на мрежи


..........