Информатор за 2011/12 годину Штампа
понедељак, 16 мај 2011 08:30

Информатор за академску 2011/12 је у продаји. Цијена је 12,00 КМ, а може се купити у Скриптарници факултета.

Садржај:

1. Правила уписа и похађања првог циклуса студија
1.1. Упис у прву годину студија
1.2. Извод из прошлогодишњег Конкурса (академска 2010/11 година)
1.3. Упис нове студијске године и обнова студијске године
1.4. Упис и овјера семестра
1.5. Предавања и вјежбе
1.6. Прелазак са других факултета
1.7. Наставак студија
2. Испити и права студената
2.1. Признавање испита
2.2. Стимулисање и дисциплинске мјере
2.3. Заштита права студената
2.4. Завршетак студија и дипломског испита
3. План и програм првог циклуса студија
И Година
ИИ Година
ИИИ Година
ИВ Година (са смјеровима)

4. Професорски колегиј – Први циклус студија
5. Други цилус студија
6. Трећи циклус студија
7. Он – лине студиј, студиј на даљину и цјеложивотно образовање
8. Органи управљања и научни и стручни органи факултета

9. Организација факултета
9.1. Јединица за наставни и научни рад
9.2. Институт Економског факултета
9.3. Центар за издавачку дјелатност

10. Електронска спремност факултета
11. Студентске организације
12. Гдје раде наши дипломци
13. Оријентациона питања за полагање пријемног испита