Skip to content
Izgled
Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color
Vi ste ovdje: Почетна Почетна Вијести Други уписни рок 2011/12
Други уписни рок 2011/12 Штампа Eл. пошта
уторак, 16 август 2011 11:31

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10) и Одлуке владе Републике Српске, број 04/1-012-2-533/11 од 30.03.2011. године, о броју студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија на јавне високошколске установе у академској 2011/2012.години,

К О Н К У Р С
за упис студената у прву годину студња првог циклуса студија у академској 2011/2012. години на јавним високошколским установама

 

Извод из конкурса који се односи на Економски факултет Источно Сарајево - Пале


Економски факултет Источно Сарајево - Пале (слободна мјеста за други уписни рок)

 • Студијски програм: Економија
 • Буджет: -
 • Суфинансирање: 97 мјеста
 • Страни држављани: -
 • Укупно: 97 мјеста

Основни услов за упис је четворогодишње средњошколско образовање или еквивалентно образовање у иностранству.

Кандидати који конкуришу полажу пријемни испит.

Редослијед кандидата за упис на студијски програм прве године утврђује се на основу:

 • општег успјех постигнутог у средњој школи – успјех из свих предмета и разреда четворогодишње средње школе (од 0 до 50 бодова)
 • резултата постигнутом на пријемном испиту (од 0 до 50 бодова)

По оба мјерила могуће је остварити највише 100 бодова

Реализацију пријемног испита и утврђивање редослиједа кандидата (ранг листе) обавља Комисија за упис студената факултата у сарадњи са Централном изборном Комисијом Универзитета.

Други уписни рок:

 1. пријављивање почиње 29.08.2011. а завршава 02.09.2011. (пријем се врши од 09.00 -14.00 часова у Студентској служби Економског факултета)
 2. полагање пријемног испита обавиће се 05.09.2011. у 09.00 часова
 3. објављивање резултата Конкурса 07.09.2011 до 14.00 часова
 4. упис примљених кандидата почиње 12.09.2011. а завршава се 16.09.2011.

Висина школарине за академску 2011/12 годину за редовне студије првог циклуса студија који суфинансирају своје школовање на јавним високошколским установама у Републици Српској утврђена је одлуком Владе РС, број 04/1-012-2-590 од 31.марта 2011 године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износе 60,00 КМ

Уплата се врши на рачун посебних намјена за инститције високог образовања број:

Уплатница 60,00 КМ на:

 • Прималац: Жиро рачун посебних намјена - Властити приходи Универзитета у Источном Сарајеву
 • Жиро рачун: 562-099-80950598-34
 • Буджетска организација - 0831004
 • Врста прихода - 722539
 • Општина – 089

 

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог циклуса приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су на пријемни испит обавезни да понесу личну карту или пасош

Кандидат за упис је дужан понијети:

 1. извод из матичне књиге рођених
 2. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал диплому о положеном матурском, завршном испиту
 3. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Комисија за упис студената организационе јединице Универзитета дужна је да Централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 сата након формирања ранг листе.

Централна комисија за упис доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

Кандидат је оставрио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис, а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега право на упис стиче слиједећи квалификовани кандидат на ранг листи.

Уколико се кандидат налази на ранг листи до броја који је конкурсом утврђен за упис остварује право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања садржати и налаз психолога.

Ранг листа објављују се на огласној табли организационе јединице Универзитета/Високе школе.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора Централној комисији за упис, у року од 48 сати од објављивања ранг листе на огласној табли органзиационе јединице Универзитета.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 сати од подношења приговора и саопштава се подноисиоцу приговора и објављује на огласној табли организационе јединице Универзитета.

 

Полагање испита - Тест из области опште културе (знања)

 

Висина школарине заредовни студиј износи 440,00 КМ.

Од плаћања школарине ослобођени су:

 • Студенти дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 • Студенти дјеца ратних војних инвалалида ВРС 1. и 2 категорије,
 • Студенти - инвалиди ВРС од 1-5 категорије.
 • Студенти са инвалидитетом,
 • Дјеца без оба родитеља.

50% трошкова од износа школарине уписа плаћају:

 • Студента - дјеца ратних војних инвалида ВРС од 3-6 категорије,
 • Студенти борци ВРС (увјерење надлежног министарства)

Студенти који су ослобођени плаћања школарине и студенти који плаћају 50% трошкова школарине, могу користити ово право до навршених 25 година живота, а у складу са Законом о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено – отаджбинског рата Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број: 55/07, 59/07 и 118/09)

Студенти из породица два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској плаћају 50% од износа школарине, под условом да ниједан од њих не обнови ни једну годину студија.

 

Обавјештење за ванредни студиј

Извод из Конкурса који се односи на Економски факултет Источно Сарајево - Пале

Економски факултет Источно Сарајево - Пале

 • Студијски програм: Економија
 • Ванредни студиј: 100 мјеста
 • Висина школарине: 1500,00 КМ

Уписни рок за ванредне студије организоваће се према сљедећем распореду:

 1. пријављивање почиње 29.08.2011. а завршава 02.09.2011. (пријем се врши од 09.00 -14.00 часова у Студентској служби Економског факултета)
 2. полагање пријемног испита обавиће се 05.09.2011. у 09.00 часова
 3. објављивање резултата Конкурса 07.09.2011 до 14.00 часова
 4. упис примљених кандидата почиње 12.09.2011. а завршава се 16.09.2011.
 

Мени

Почетна
I циклус
II циклус
Постдипломски студиј
Активности
Асоцијације
Факултет

Онлине:

Имамо 62 гостију на мрежи


..........