SP Finansije - Predavanja Štampa
četvrtak, 29 maj 2014 10:54

31.05.2014. Revizija javnog sektora / Prof. dr Duško Šnjegota / početak u 9:00 (amfiteatar 2)

06.06.2014. Revizija javnog sektora/ Prof.dr Dragan Kulina / 16:00-20:00 (amfiteatar 2)

07.06.2014. Revizija finansiijskih izvještaja / Prof.dr Novak Kondić / početak u 9:00 (amfiteatar 2)

Ekonomski fakultet Pale