Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije Alumni Doktori ekonomskih nauka
Doktori ekonomskih nauka Štampa El. pošta
četvrtak, 14 maj 2009 13:59

Od obnove rada fakulteta 1993. godine na lokaciji u Palama.

Ime i prezime kandidata / Datum odbrane / Mentor ili komentor / Tema

 1. Dr Ljubomir Trifunović /29.12.1998.god./ Prof. dr Stevan Vasiljev / "Tržište pomorskih luka jadranskog bazena"
 2. Dr Marko Šarčević / 03.09.1999.god. / Prof. dr Božidar Stavrić / "Model mjerenja i analize produktivnosti u savremenom preduzeću"
 3. Dr Nikola Špirić / 05.11.1999.god. / Prof. dr Manojlo Babić / "Investiciona politika kao komponenta strateškog menadžmenta preduzeća"
 4. Dr Miladin Jovičić / 15.04.2003.god. / Prof. dr Manojlo Babić / "Mjerenje uspješnosti menadžera kao faktor efikasnosti preduzeća u periodu tranzicije"
 5. Dr Dragan Đuranović / 29.06.2004.god. / Prof.dr Manojlo Babić / "Profeionalizacija menadžerske funkcije kao osnov unapređenja efikasnosti u rudarstvu Republike Srpske"
 6. Dr Radovan Spremo / 28.03.2006.god. / Prof. dr Božidar Stavrić / "Ekonomski položaj i problemi razvoja infrastrukturnih sistema u Republici Srpskoj"
 7. Dr Tihomir Spremo / 21.03.2008.god. / Prof.dr Jovan Todorović / "Interakcija preduzeća i okruženja u funkciji proplulzivnog tržišnog privređivanja"
 8. Dr Mira Pešić /   .06.2008.god./ Prod.dr Vaso Dragović / ''Kvantitativni modeli upravljanja rizicima u osiguranju života''
 9. Dr Ljubiša Vladušić / 15.06.2009.god. / Prof. dr. Novo Plakalović /  ''Privatna štednja kao faktor oporavka i ekonomskog rasta u postkonfliktnoj BiH''
 10. Dr Radmila Čičković / 26.06.2009.god. / Prof. dr Novo Plakalović / ''Adekvatnost bankarskog kapitala i metodi procjene izloženosti riziku banaka u BiH''
 11. Dr Tamara Stojanović / 06.09.2010.god. / Prof.dr Radomir Božić / ''Uloga interne revizije u jačanju korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima''
 12. Dr Mladen Rebić / 08.12.2011.god. / Prof.dr Branko Đerić / ''Savremena kretanja u teoriji industrijske organizacije i tržišne strukture i strateške aktivnosti preduzeća''
 13. Dr Momir Lazarević / 29.05.2012. / Prof.dr Jovan Todorović /  „Strategija održivog rasta i razvoja složenog (diverzifikovanog) preduzeća i njegov uticaj na eksternu ekonomiju“
 14. Dr Marko Đogo / 20.04.2013/ Prof. dr Radovan Kovačević / „Uticaj režima deviznog kursa na platni bilans Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske“
 15. Dr Zorica Golić / 01.11.2014./ Prof.dr Branko Đerić / „Sinergija realnih i portfolio investicija i ekonomski oporavak Bosne i Hercegovine“
 16. Dr Nenad Pandurević / 26.06.2015./ Prof.dr Branko Đerić / „Spoljna trgovina i spoljnotrgovinska politika u funkciji privrednog razvoja i evropskih integracija Bosne i Hercegovine“
 17. Dr Esad Kadušić /14.07.2015./ Prof. dr Petar Bojović/  „Ekonomski efekti i rizici primjene inovativnog modela mobilnog bankarstva u Bosni i Hercegovini“
 18. Dr Vesna Petrović / 01.04.2016. / Prof. dr Radovan Kovačević /„SPOLJNA TRGOVINA I INOSTRANA SREDSTVA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA BOSNE I HERCEGOVINE“
 19. Dr Vesna Prorok / 31.10.2016./ Prof. dr Milivoj Krčmar / „KRITIČKA ANALIZA DINAMIČKIH MODELA ROČNE STRUKTURE KAMATNIH STOPA“
 20. Dr Sanja Centineo / 17.03.2017. / Prof. dr Branislav Mašić / „UTICAJ MODELA OTVORENIH INOVACIJA NA KONKURENTNOST SAVREMENIH ORGANIZACIJA
 21. Dr Bojan Ćurić /17.05.2017. / Prof. dr Radomir Božić  / „OTVORENA PITANјA I DILEME PROCJENE VRIJEDNOSTI KAPITALA U PROCESIMA SVOJINSKE TRANSFORMACIJE U ZEMLjAMA REGIONA“
 22. Dr Predrag Mlinarević / 07.09.2017. / Prof. dr Branko Đerić / „EFIKASNOST EKONOMSKE POLITIKE U PROCESU STRUKTURNE TRANSFORMACIJE PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE“
 23. Dr Saša Stevanović / 19.06.2018. / prof. dr Dragan Mikerević, prof. dr Aleksandar Stojanović, / ''STRATEGIJA ULAGANJA U INFRASTRUKTURNE PROJEKTE U FUNKCIJI OPTIMIZACIJE PORTFOLIJA INSTITUCIONALNIH INVESTITORA''
 24. Dr Borka Popović / 17.10.2018. / Prof. dr Radomir Božić / „EFEKTI I POSLJEDICE PRIMJENE KONCEPTA FER VRIJEDNOSTI NA IMOVINSKI, FINANSIJSKI I PRINOSNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA“
 25. Dr Nenad Marković / 22.12.2018. /prof. dr Aleksandar Stojanović, komentor / „RAZVOJ INTEGRISANOG MODELA STRATEGIJSKO-OPERATIVNOG UPRAVLJANJA U VISOKOŠKOLSKIM ORGANIZACIJAMA“
 26. Dr Nemanja Šarenac /9.7.2019. / prof. dr Bojan Zečević / „UTICAJ NACIONALNIH TURISTIČKIH INTERNET PREZENTACIJA NA ODLUKE POTENCIJALNIH TURISTA U IZBORU TURISTIČKE DESTINACIJE“
 27. Dr Goran Balotić / 18.7.2019. / prof. dr Ljiljana Maksimović / „STRATEGIJSKE KONCEPCIJE I INSTRUMENTI SISTEMSKOG UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI PREDUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI“
Poslednje ažurirano petak, 20 septembar 2019 11:42
 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 84 gostiju na mreži


..........