Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Asocijacije Biblioteka
Biblioteka Štampa El. pošta

Biblioteka Ekonomskog fakulteta obavlja bibliotečko-i naučno-istaživačkog rada. Usluge biblioteke mogu koristiti njeni stalni članovi - profesori, saradnici i studenti Fakulteta Kao i u ostalim visokoškolskim ustanovama, riječ je o specijalizovanoj biblioteci zatvorenog tipa, koja se u protekle dvije decenije razvijala i rasla, odnosno svake godine sve više povećavala broj bibliotečkih jedinica, u skladu sa potrebama korisnika. Povećanju fonda doprinosi stalna nabavka nove literature po izboru nastavnika, saradnika i studenata fakulteta. Prije 20 godina krenulo se skoro od nule. Danas možemo govoriti o respektabilnoj biblioteci, čiji knjižni fond obuhvata oko 10000 bibliotečkih jedinica. Osim toga, biblioteka raspolaže prostorom i opremom koji ispunjavaju minimalne uslove propisane domaćim i međunarodnim bibliotečkim standardima. Knjižni fond Biblioteke Ekonomskog fakulteta sadrži naučne monografije, osnovne i referalne publikacije, priručnike, domaće i strane periodičnepublikacije, magistarske radove, doktorske disertacije, kao i diplomske radove. U ovoj Biblioteci studenti mogu naći kompletan udžbenički materijal za spremanje ispita na osnovnim studijama. Literatura kojom raspolaže Biblioteka u skladu je sa savremenim ekonomskim kretanjima u svijetu, čemu su, u značajnoj mjeri, doprinijele brojne donacije međunarodnih organizacija kao što su:

 • JUESEID (USAID)
 • Britanski savjet
 • Evropski centar za mir i razvoj
 • Svjetska banka
 • Ambasada Velike Britanije
 • Gete institut BiH
 • Agencija za javne nabavke
 • Centar za bezbjednosne studije BiH
 • EU info centar

U Biblioteci se nalaze najnovija izdanja sljedeći časopisa:

 • e-Magazin
 • Eumarket
 • Internet ogledalo
 • Profit magazin
 • Ekonomist magazin
 • Ekonometar
 • Biznis i finansije
 • magazin “Biznis“
 • “Preduzeće“ - magazin za preduzetnike
 • Bankar
 • Finrar

Stalno povećanje fonda domaće i inostrane naučne literature i njihovo popunjavanje najkvalitetnijim i najnovijim publikacijama iz oblasti društveno- ekonomskih nauka omogućeno je kroz sistematsko pribavljanje dokumenata o dostignućima nauke iz disciplina koje Fakultet njeguje, kao i povećanjem broja udžbeničke literature, jednog od osnovnih faktora efikasnijeg i uspješnijeg studiranja. Biblioteka fakulteta stavlja studentima na raspolaganje i veliki broj priručnika i rječnika za učenje stranih jezika (engleski, ruski, francuski, njemački).

Rječnici, enciklopedije i časopisi su publikacije koje se ne iznose iz Biblioteke, već se mogu koristiti u njenim prostorijama. Biblioteka ima dobru saradnju sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom Republike Srpske, kao i sa Matičnom bibliotekom Istočno Sarajevo. Ta saradnja podrazumijeva razmjenu monografskih publikacija, kao i dostavu obaveznog primjerka novih izdanja. Tokom dvije decenije postojanja, Biblioteka Ekonomskog fakulteta uspjela je da unaprijedi uslove rada i da se približi konceptu moderne biblioteke, nastavljajući sa realizacijom dugoročne strategije razvoja sa osnovnim ciljem osiguravanja dostupnosti svih vrsta informacija (naučnih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) u bilo kojem obliku (knjige, časopisi, novine, elektronski mediji) našim korisnicima. Sve publikacije u fondu Biblioteke elektronski su obrađene. Pristup policama je slobodan i knjige su složene po univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji (UDK). Na poslovima bibliotekara u Biblioteci je zaposlena gospođa Petra Kokotović


Doprinesite i Vi našem daljem razvoju kojim ćemo omogućiti još bolje uslove budućim generacijama !

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 126 gostiju na mreži


..........