CID Štampa
utorak, 14 jul 2009 11:01

Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu (CID) uspješno obavlja svoje poslovne aktivnosti već duži niz godina. Centar za izdavačku djelatnost kao organizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta osnovana je 1993. godine. Ovaj centar danas zauzima značajno mesto na tržištu izdavačke djelatnosti. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta je značajan izdavač udžbeničke i druge stručne literature iz domena ekonomije, međunarodne ekonomije, menadžmenta, marketinga, organizacije poslovnih finansija, računovodstva, statistike, informatike i drugih njima komplementarnih naučnih oblasti. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu godišnje izdaje potreban broj udžbenika, monografija i drugih stručnih knjiga. CID Ekonomskog fakulteta raspolaže sa kvalitetnim uslovima za rad, kao što su:

  • adekvatne prostorije,
  • kvalitetni saradnici (recenzenti, lektori, prevodioci),
  • najsavremenija IT oprema,
  • kvalitetno uređeni odnosi sa štamparijama,
  • skriptarnica, itd.

 

Osnovni cilj, CID Ekonomskog fakulteta jeste da postane vodeća izdavačka kuća na tržištu. Izdanja CID Ekonomskog fakulteta važe za najkvalitetnije naslove iz oblasti teorijske ekonomije, međunarodne ekonomije, bankarstva, menadžmenta, marketinga, organizacije, poslovnih finansija, računovodstva, statistike, matematike, informatike i drugih, njima komplementarnih, naučnih oblasti.

 

 

CID predstavlja nezamenljivu podršku nastavnom i naučnom procesu Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu, ali i nastavnom, naučnom, tehnološkom i poslovnom procesu izvan Fakulteta (Republika Srpska – BiH, region).

 

Poslednje ažurirano srijeda, 25 maj 2011 09:54