Održana panel-diskusija o preduzetništvu Štampa

Danas je na Ekonomskom fakultetu održana panel – diskusija na temu preduzetništva, sa cilјem da se studentima ovoga Fakulteta, polaznicima Studentskog preduzetničkog inkubatora, omogući da čuju od predstavnika lokalnih zajednica koje su sve mogućnosti za razvoj preduzetničkih aktivnosti.  Panel diskusija, koju je finansirala MF banka, okupila je predstavnike lokalnih samouprava i korisnike Studenskog preduzetničkog inkubatora, kao i predstavnike republičkih agencija za razvoj preduzetništva i Zavoda za zapošlјavanje Republike Srpske.

Docent Damjan Danilović, rukovodilac projekta „Studentski preduzetnički inkubator“, istakao je da se radionice organizuju sa cilјem saradnje i razmjene iskustava, kako bi se na pravi način prevazišle sve prepreke u poslovanju polaznika „Inkubatora“.  „U okviru panel – diskusije pokušaćemo da detektujemo koje su to najvažnije prepreke razvoja preduzetništva, kako bi mogle da budu otklonjene. Prisutni su i načelnici opština, te rukovodioci razvojnih agencija i, na neki način, pokušavamo zajednički da prevaziđemo probleme. Ljudi su često neinformisani i ne znaju pronaći izvor sredstava, kao i to na koji način da pokrenu biznis, a mi smo na neki način tu kao institucija koja će stalno usmjeravati i pomagati lјudima, prije svega našim studentima, da osnuju svoje biznise“, naveo je Danilović ističući da će, zbog velikog interesovanja, uskoro biti raspisan novi Javni poziv za prijave na ovaj projekat.  On je istakao da su u toku pregovori i izrada projekata kako bi polaznicima „Inkubatora“ obezbijedili sredstva za prve tri godine poslovanja.

Dekan Ekonomskog fakulteta prof. dr Radomir Božić istakao je da su prvi rezultati „Inkubatora“ već prisutni, potpisani su ugovori sa 15 studenata, te da je u toku priprema projekta kojim će biti obezbijeđena sredstva za finansijsku podršku i razvoj biznisa korisnicima projekta.  „Korisnici `Inkubatora` su naši aktivni ili bivši studenti, od od kojih su neki već registrovali firme. Zadovolјstvo mi je da smo resurse koje Fakultet ima stavili na raspolaganje, a oni su jednim dijelom prostorni, a drugim su to naši profesori i saradnici koji mogu pružiti konsultantske usluge. Ono što bih izdvojio kao najvažnijejesu kontakti sa našim partnerima koje Fakultet uspostavlјa na nivou republičkih i lokalnih institucija, te institucija iz finansijskog sektora, a koje ćemo staviti u funkciju aktivnosti `Inkubatora`“, naveo je dekan Božić.

Igor Ikonić, šef Kabineta načelnika opštine Pale, rekao je da Opština uvijek pruža podršku razvoju preduzetništva, a posebno u ovome slučaju, kada se jača i razvija duh preduzetništva studenata Ekonomskog fakulteta. Studentski preduzetnički inkubator pokrenuo je Ekonomski fakultet sa Pala sa cilјem da podrži implementaciju i razvoj poslovnih ideja svojih studenata.

Za učešće u „Inkubatoru“ neophodno je da ste:

  • Aktivni studenti i diplomci Ekonomskog fakulteta Pale i Univerziteta u Istočnom Sarajevu;
  • građani Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina;
  • aktivni preduzetnici ili preduzeća koji žele da unaprijede svoje poslovne ideje;
  • lice koje želi da razvija preduzetničke ideje (uklјučujući obuke koje bude organizovao Inkubator) i/ili pokrene sopstveni biznis u prostorijama Studentskog preduzetničkog inkubatora.

Izvor: Paljanske novine