Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 60
2 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 66
3 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 52
4 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 71
5 Obavještenje o upisu kolizije 41
6 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 46
7 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 85
8 Pravo u turizmu - Obavještenje 58
9 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 97
10 Svjetska privreda i turizam - Ispit 53
11 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 60
12 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 38
13 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 44
14 Obavještenje o prijavi ispita 127
15 Menadžment manifestacija - Predavanja 49
16 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 72
17 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 43
18 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 146
19 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 135
20 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 157
21 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 200
22 Obavještenje o nadoknadi predavanja 208
23 Finasijsko poslovanje - Ispit 102
24 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 106
25 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 115
26 Osnove ekonomije - Ispit 207
27 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 117
28 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 118
29 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 126
30 Turističke destinacije - Ispit 215
31 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 253
32 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 158
33 Obavještenje o prijavi ispita 225
34 Engleski jezik 1 - Obavještenje 546
35 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 181
36 Obavještenje o održavanju vježbi 243
37 Raspored nastave - Zimski semestar 585
38 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 236
39 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 372
40 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 432
41 Obavještenje o prijavi ispita 223
42 Turistička geografija - Ispit 301
43 Njemački jezik 2 - Ispit 236
44 Turizam i ekologija - Ispit 198
45 Njemački jezik 3 - Ispit 192
46 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 211
47 Obavještenje o prijavi ispita 259
48 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 219
49 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 279
50 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 213
51 Njemački jezik I - Ispit 265
52 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 214
53 Obavještenje o prijavi ispita 351
54 Turizam i ekologija - Ispit 520
55 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 504
56 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 424
57 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 422
58 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 520
59 Pravo u turizmu - Obavještenje 474
60 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 445
61 Obavještenje o prijavi ispita 466
62 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 426
63 Turizam i ekologija - Ispit 482
64 Njemački jezik 2 - Ispit 468
65 Studentska anketa - Obavještenje 439
66 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 443
67 Ekonomika turizma - Ispit 453
68 Obavještenje o ovjeri semestra 553
69 Obavještenje o prijavi ispita 629
70 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 513
71 Obavještenje o izmjeni predavanja 469
72 Ekonomija kulture - Predavanja 436
73 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 445
74 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 521
75 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 473
76 Ekonomika kulture - Predavanja 500
77 Obavještenje o prijavi ispita 651
78 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 499
79 Ekonomika kulture - Predavanja 525
80 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 808
81 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 578
82 Turistička geografija - Ispit 530
83 Ekonomika turizma - Ispit 611
84 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 622
85 Ekonomija kulture - Ispit 583
86 Obavještenje o aprilskom roku 621
87 Turističke destinacije - Obavještenje 526
88 Obavještenje o prijavi ispita 566
89 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 682
90 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 516
91 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 569
92 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 630
93 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 574
94 Promocija u turizmu - Ispit 563
95 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 540
96 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 522
97 Promocija u turizmu - Ispit 548
98 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 563
99 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 566
100 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 546
101 Obavještenje o prijavi ispita 659
102 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 590
103 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 633
104 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 623
105 Ekonomija kulture - Vježbe 625
106 Obavještenje o održavanju nastave 638
107 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 624
108 Ekonomija kulture - Predavanja 578
109 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 666
110 Ekonomika turizma - Vježbe 785
111 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 626
112 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 635
113 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 667
114 Promocija u turizmu - Ispit 610
115 Obavještenje o prijavi ispita 682
116 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 857
117 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 714
118 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 940
119 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 748
120 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 823
121 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 892
122 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 691
123 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 691
124 Promocija u turizmu - Ispit 716
125 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 605
126 Obavještenje o prijavi ispita 763
127 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 742
128 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 631
129 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 748
130 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 703
131 Osnovi ekonomije - Obavještenje 825
132 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 746
133 Promocija u turizmu - Ispit 723
134 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 923
135 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 826
136 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1191
137 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1186
138 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 794
139 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 813
140 Pravo u turizmu - Obavještenje 761
141 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 695
142 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 792
143 Promocija u turizmu - Ispit 705
144 Ekonomija kulture - Ispit 746
145 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 666
146 Promocija u turizmu - Ispit 711
147 Njemački poslovni jezik - Ispit 687
148 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 719
149 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 723
150 Engleski poslovni jezik - Ispit 665
151 Promocija u turizmu - Obavještenje 709
152 Pravo u turizmu - Obavještenje 751
153 Obavještenje o prijavi ispita 711
154 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 704
155 Obavještenje o preuzimanju indeksa 641
156 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 894
157 Obavještenje o preuzimanju indeksa 757
158 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 758
159 Pravo u turizmu - Obavještenje 787
160 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 787
161 Spisak tema za završne radove 888
162 Promocija u turizmu - Obavještenje 701
163 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 777
164 Engleski jezik 2 - Obavještenje 963
165 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 689
166 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 755
167 Engleski poslovni jezik - Ispit 870
168 Njemački poslovni jezik - Ispit 779
169 Ekonomija kulture - Ispit 751
170 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 720
171 Engleski jezik 3 - Predavanja 674
172 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 695
173 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 764
174 Obavještenje o prijavi ispita 814
175 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 777
176 Menadžment manifestacija - Predavanja 753
177 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 870
178 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 839
179 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 766
180 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 883
181 Pravo u turizmu - Ispit 722
182 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 747
183 Pravo u turizmu - Predavanja 796
184 Turizam i ekologija - Ispit 709
185 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 812
186 Osnove ekonomije - Obavještenje 819
187 Osnove statistike i demografija - Ispit 712
188 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 943
189 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 792
190 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 708
191 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 737
192 Finansijsko poslovanje - Vježbe 749
193 Turizam i ekologija - Predavanja 643
194 Menadžment manifestacija - Predavanja 799
195 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 720
196 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 750
197 Turizam i ekologija - Ispit 695
198 Njemački jezik 3 - Ispit 751
199 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 897
200 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 724
201 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 766
202 Raspored nastave - Zimski semestar 1085
203 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 955
204 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 711
205 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 718
206 Turizam i ekologija - Ispit 747
207 Raspored nastave - Zimski semestar 1141
208 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 690
209 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 776
210 Osnove ekonomije - Obavještenje 799
211 Obavještenje o prepisu studenata 735
212 Ekonomija kulture - Ispit 674
213 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 821
214 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1002
215 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 962
216 Osnove ekonomije - Obavještenje 740
217 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1082
218 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 767
219 Pravo u turizmu - Obavještenje 878
220 Obavještenje o prijavi ispita 924
221 Pravo u turizmu - Ispit 833
222 Njemački jezik 1 - Obavještenje 929
223 Osnovi ekonomije - Obavještenje 942
224 Osnove matematike za ekonomiste 855
225 Turizam i ekologija - Ispit 926
226 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 839
227 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 788
228 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1094
229 Obavještenje o prijavi ispita 1078
230 Pravo u turizmu - Obavještenje 1413
231 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1296
232 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1172
233 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1185
234 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1096
235 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1006
236 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 969
237 Finansijsko poslovanje - Ispit 988
238 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1055
239 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 992
240 Turističke destinacije - Ispit 985
241 Menadžment manifestacija - Ispit 1049
242 Obavještenje o prijavi ispita 1084
243 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1187
244 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1093
245 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1061
246 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1120
247 Pravo u turizmu - Obavještenje 1106
248 Pravo u turizmu - Ispit 1199
249 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1193
250 Osnove ekonomije - Obavještenje 1220
251 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1230
252 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1113
253 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1096
254 Turistička geografija - Vježbe 1093
255 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1090
256 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1072
257 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1093
258 Ekonomika turizma - Obavještenje 1092
259 Obavještenje o prijavi ispita 993
260 Obavještenje o ovjeri semestra 1004
261 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1082
262 Njemački jezik 3 - Predavanja 1136
263 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1056
264 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1044
265 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1069
266 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1114
267 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1047
268 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1205
269 Obavještenje o prijavi ispita 1379
270 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1311
271 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1344
272 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1239
273 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1236
274 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1072
275 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 996
276 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1095
277 Turističke destinacije - Obavještenje 1155
278 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1144
279 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1324
280 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1308
281 Osnove ekonomije - Ispit 1230
282 Finansijsko poslovanje - Ispit 1257
283 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1304
284 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1145
285 Ekonomika turizma - Obavještenje 1332
286 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1255
287 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1350
288 Turistička geografija - Vježbe 1206
289 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1252
290 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1287
291 Turističke destinacije - Obavještenje 1275
292 Njemački jezik 4 - Ispit 1251
293 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1246
294 Obavještenje o prijavi ispita 1305
295 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1594
296 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1507
297 Turističke destinacije - Vježbe 1243
298 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1391
299 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1271
300 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1372
301 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1336
302 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1420
303 Turistička geografija - Ispit 1337
304 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1387
305 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1465
306 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1354
307 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1363
308 Obavještenje o prijavi ispita 1659
309 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1718
310 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1438
311 Ekonomika turizma - Ispit 1549
312 Finansijsko poslovanje - Ispit 1591
313 Osnove ekonomije - Ispit 1834
314 Raspored predavanja za ljetni semestar 1955
315 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1580
316 Osnove ekonomije - Obavještenje 1673
317 Obavještenje za studente 4. godine 1787
318 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1962
319 Obavještenje o prijavi ispita 1693
320 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1635
321 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1868
322 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1688
323 Promocija u turizmu - Ispit 1767
324 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1897
325 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1666
326 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1608
327 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1858
328 Obavještenje o prijavi ispita 1957
329 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1750
330 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1616
331 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1682
332 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1768
333 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1704
334 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2181
335 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1879
336 Promocija u turizmu - Obavještenje 2057
337 Pravo u turizmu - Obavještenje 1944
338 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1771
339 Engleski jezika 2 - Predavanja 1810
340 Engleski jezik 1 - Predavanja 1959
341 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2077
342 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1940
343 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2077
344 Osnove ekonomije - Obavještenje 2076
345 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2175
346 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1909
347 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1909
348 Obavještenje o prijavi ispita 1983
349 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2027
350 Osnove ekonomije - Vježbe 2664
351 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2082
352 Ekonomika turizma - Ispit 1957
353 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2149
354 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1966
355 Promocija u turizmu - Obavještenje 2374
356 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2048
357 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1903
358 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2035
359 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2119
360 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2020
361 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2076
362 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1747
363 Osnove ekonomije - Vježbe 2011
364 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1991
365 Obavještenje o odgađanju nastave 2029
366 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1984
367 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2094
368 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2036
369 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1986
370 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2164
371 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1943
372 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2143
373 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1916
374 Obavještenje o prijavi ispita 1946
375 Njemački jezik - Obavještenje 2032
376 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2042
377 Menadžment manifestacija - Predavanja 2228
378 Osnove statistike i demografija - Ispit 1807
379 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1925
380 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2148
381 Osnove statistike i demografija - Ispit 2195
382 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2148
383 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2075
384 Osnove ekonomije - Obavještenje 2094
385 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2110
386 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2028
387 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2032
388 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2006
389 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2006
390 Pravo u turizmu - Vježbe 2086
391 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2129
392 Obavještenje o prijavi ispita 2075
393 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2198
394 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2014
395 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2490
396 Marketing menadžment - Ispit 1970
397 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2054
398 Osnove ekonomije - Obavještenje 2186
399 Ekonomika turizma - Ispit 2030
400 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2024
401 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2050
402 Pravo u turizmu - Vježbe 2099
403 Obavještenje o stručnoj praksi 2272
404 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2129
405 Engleski jezik 1 - Predavanja 2128
406 Njemački jezik 3 - Ispit 2055
407 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2009
408 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2096
409 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2159
410 Obavještenje o prijavi ispita 2195
411 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2201
412 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2068
413 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2060
414 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2098
415 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2167
416 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2151
417 Osnove ekonomije - Vježbe 2336
418 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2115
419 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2146
420 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2308
421 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2034
422 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2244
423 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2182
424 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2125
425 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2459
426 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2279
427 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2496
428 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2285
429 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2411
430 Njemački jezik 1 - Ispit 2426
431 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2435
432 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2665
433 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2208
434 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2246
435 Pravo u turizmu - Ispit 2316
436 Osnove ekonomije - Obavještenje 2524
437 Obavještenje o prijavi ispita 2594
438 Njemački jezik 1 - Ispit 2647
439 Osnovi matematike za ekonomiste 2720
440 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2431
441 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2532
442 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2573
443 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2529
444 Osnove ekonomije - Obavještenje 2566
445 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2449
446 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2467
447 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2626
448 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2681
449 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2500
450 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2467
451 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2461
452 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2775
453 Turistička geografija - Vježbe 2434
454 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2532
455 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2218
456 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2646
457 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2717
458 Turistička geografija - Vježbe 2606
459 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2238
460 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2528
461 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2544
462 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2657
463 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2615
464 Engleski jezik 3 - Predavanja 2578
465 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2627
466 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2494
467 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2724
468 Turistička geografija - Vježbe 2657
469 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2571
470 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2748
471 Obavještenje o prijavi ispita 2760
472 Osnove statistike i demografija - Ispit 2908
473 Turistička geografija - Vježbe 2474
474 Turistička geografija - Vježbe 2623
475 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2507
476 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2781
477 Turistička geografija - Vježbe 2557
478 Engleski jezik 4 - Predavanja 2494
479 Engleski jezik 3 - Predavanja 2765
480 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2599
481 Pravo u turizmu - Ispit 2591
482 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2511
483 Turistička geografija - Vježbe 2616
484 Turističke destinacije - Predavanja 2500
485 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2622
486 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2654
487 Sociologija kulture i religije - Ispit 2441
488 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2597
489 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2440
490 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2561
491 Pravo u turizmu - Ispit 2576
492 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2474
493 Nejmački jezik – Termini nastave 2696
494 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2620
495 Njemački jezik - Ispit 2638
496 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2549
497 Treća godina - Predavanja i vježbe 2656
498 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2611
499 Ekonomika turizma - Vježbe 2643
500 Obavještenje o prijavi ispita 2705
501 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2680
502 Ekonomika turizma - Predavanja 2788
503 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2838
504 Obavještenje o prijavi ispita 2912
505 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2985
506 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2603
507 Turističke destinacije - Vježbe 2857
508 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2833
509 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2958
510 Raspored nastave - Ljetni semestar 3232
511 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2783
512 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3046
513 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2776
514 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2928
515 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2793
516 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2964
517 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3041
518 Obavještenje o prijavi ispita 2931
519 Sociologija kulture i religije- Ispit 3032
520 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2953
521 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2834
522 Pravo u turizmu - Ispit 3111
523 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2925
524 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2936
525 Pravo u turizmu - Obavještenje 2960
526 Pravo u turizmu - Ispit 2772
527 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2918
528 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2996
529 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2876
530 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2803
531 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2790
532 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2915
533 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3007
534 Menadžment manifestacija - Vježbe 2810
535 Obavještenje o prijavi ispita 3171
536 Promocija u turizmu - Vježbe 2841
537 Promocija u turizmu - Obavještenje 3043
538 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3150
539 Pravo u turizmu - Obavještenje 3023
540 Pravo u turizmu - Predavanja 3136
541 Pravo u turizmu - Obavještenje 2811
542 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2966
543 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3027
544 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2947
545 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3008
546 Pravo u turizmu - Obavještenje 3162
547 Druga godina - Predavanja 2851
548 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3110
549 Obavještenje o prijavi ispita 2879
550 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2643
551 Pravo u turizmu - Obavještenje 2885
552 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3039
553 Parvo u turizmu - Ispit 2918
554 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2888
555 Pravo u turizmu - Predavanja 2976
556 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2895
557 Promocija u turizmu - Obavještenje 2930
558 Druga godina - Predavanja 2953
559 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3133
560 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3080
561 Paravo u turizmu - Obavještenje 3186
562 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3093
563 Obavještenje o odgađanju nastave 2934
564 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2807
565 Menadžment manifestacija - Predavanja 2902
566 Pravo u turizmu - Obavještenje 2876
567 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3119
568 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2779
569 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3109
570 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3003
571 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2949
572 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3112
573 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3122
574 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3218
575 Prijava za EIAT konferenciju 2959
576 Obavještenje o prijavi ispita 3103
577 Obavještenje - "Kolizija" 3017
578 Obavještenje o promociji diploma 2833
579 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2892
580 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2957
581 Pravo u turizmu - Obavještenje 3043
582 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3342
583 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3113
584 Obavještenje o upisu studenata 2986
585 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3039
586 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2959
587 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2903
588 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2707
589 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2831
590 Osnove ekonomije - Predavanje 3144
591 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2877
592 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3035
593 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3113
594 Promocija u turizmu - Predavanja 3004
595 Finansijsko poslovanje - Ispit 3041
596 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2873
597 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2810
598 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2997
599 Obavještenje o uslovima za upis godine 2959
600 Pravo u turizmu - Predavanja 2841
601 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3036
602 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2995
603 Pravo u turizmu - Ispit 3132
604 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3200
605 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2812
606 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2999
607 Pravo u turizmu -Ispit 3067
608 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2890
609 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2945
610 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2893
611 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3159
612 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3144
613 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2860
614 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2972
615 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2912
616 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2788
617 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3109
618 Parvo u turizmu - Ispit 3032
619 Ekonomika turizma - Obavještenje 2945
620 Njemački jezik - Obavještenje 3056
621 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3140
622 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3117
623 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3044
624 Brucoško jutro - Obavještenje 2895
625 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2998
626 Obavještenje o prijavi ispita 2975
627 Raspored nastave - Zimski semestar 3401
628 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3035
629 Osnove statistike i demografija - Ispit 3149
630 Pravo u turizmu - Obavještenje 2812
631 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3622
632 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3088
633 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2860
634 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2822
635 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3111
636 Obavještenje o prijavi ispita 3186
637 Finansijsko poslovanje - Ispit 3197
638 Pravo u turizmu - Obavještenje 3125
639 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3000
640 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3343
641 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3013
642 Obavještenje o prijavi ispita 3216
643 Njemački jezik - Obavještenje 3207
644 Ekonomika turizma - Obavještenje 3557
645 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3323
646 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3296
647 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3219
648 Obavještenje o prijavi ispita 3191
649 Sociologija kulture i religije - Ispit 3136
650 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3265
651 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2896
652 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4092
653 Obavještenje o regulisanju obaveza 3085
654 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3284
655 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3260
656 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2989
657 Ekonomika turizma - Vježbe 3231
658 Obavještenje o predavanjima 3194
659 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3048
660 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3618
661 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3208
662 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3596
663 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3278
664 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3279
665 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3146
666 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3535
667 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3010
668 Pravo u turizmu - Obavještenje 3342
669 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3353
670 Turizam i ekologija - Ispit 3284
671 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3449
672 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3412
673 Ekonomika turizma - Predavanja 3060
674 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3384
675 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3202
676 Njemački jezik 2 - Predavanja 3153
677 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3562
678 Ekonomika turizma - Predavanja 3068
679 Ekonomika turizma - Predavanja 3304
680 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3051
681 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3472
682 Ekonomika turizma - Vježbe 3283
683 Pravo u turizmu - Obavještenje 3514
684 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3561
685 Raspored nastave - Ljetni semestar 4000
686 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3392
687 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3301
688 Pravo u turizmu - Obavještenje 3362
689 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3122
690 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3315
691 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3418
692 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3246
693 Ekonomika turizma - Ispit 3068
694 Sociologija kulture i religije - Ispit 3279
695 Privredno pravo - Obavještenje 3440
696 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3304
697 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3422
698 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3530
699 Turistička geografija - Ispit 3346
700 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3463
701 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3455
702 Pravo u turizmu - Obavještenje 3500
703 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3703
704 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3398
705 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3534
706 Obavještenje o podjeli indeksa 3398
707 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3568
708 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3577
709 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3495
710 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3543
711 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3417
712 Obavještenje o regulisanju statusa 3374
713 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3566
714 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3345
715 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3712
716 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3588
717 Pravo u turizmu - Obavještenje 3434
718 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3403
719 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3434
720 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3481
721 Obavještenje za studente strane državljane 3471
722 Promocija u turizmu - Obavještenje 3547
723 Pravo u turizmu - Ispit 3446
724 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3309
725 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3266
726 Pravo u turizmu - Vježbe 3342
727 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3395
728 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3115
729 Pravo u turizmu - Obavještenje 3407
730 Obavještenje o stručnoj praksi 3581
731 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3390
732 Engleski jezik 1 - Predavanja 3764
733 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3484
734 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4571
735 Sociologija kulture i religije - Ispit 3465
736 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3530
737 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3227
738 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3302
739 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3387
740 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3341
741 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3473
742 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3203
743 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3618
744 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3494
745 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3526
746 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3427
747 Raspored nastave - Zimski semestar 3638
748 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3493
749 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3588
750 Obavještenje o održavanju vježbi 3357
751 Studentska služba - Obavještenje 3733
752 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3341
753 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3613
754 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3563
755 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3498
756 Brucoško jutro - Obavještenje 3626
757 Finansijsko poslovanje - Ispit 3489
758 Raspored nastave - Zimski semestar 3601
759 Obavještenje o prijavi ispita 3626
760 Finansijsko poslovanje - Ispit 3386
761 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3526
762 Obavještenje o prijavi ispita 4125
763 Finansijsko poslovanje - Ispit 3686
764 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3737
765 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4083
766 Turizam i ekologija - Ispit 3728
767 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3781
768 Pravo u turizmu - Ispit 3821
769 Finansijsko poslovanje - Ispit 3758
770 Obavještenje o prijavi ispita 3736
771 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3952
772 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3730
773 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3734
774 Turističke destinacije - Ispit 3744
775 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3560
776 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3655
777 Turističke destinacije - Predavanja 4655
778 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3725
779 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3734
780 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4127
781 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3766
782 Ekonomika turizma - Predavanja 4101
783 Ekonomika turizma - Predavanja 3819
784 Finansijsko poslovanje - Ispit 4039
785 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4073
786 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4140
787 Turističke destinacije - Predavanja 3638
788 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3959
789 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3747
790 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3951
791 Osnove statistike i demografija - Ispit 3963
792 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3799
793 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3889
794 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4143
795 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4014
796 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3974
797 Sociologija kulture i religije - Ispit 4096
798 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3980
799 Obavještenje o prijavi ispita 3707
800 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3689
801 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3704
802 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3835
803 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3816
804 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3990
805 Njemački jezik 2 - Predavanja 4060
806 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3942
807 Pravo u turizmu - Ispit 4053
808 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4346
809 Osnovi ekonomije - Ispit 3918
810 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4233
811 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4095
812 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3973
813 Pravo u turizmu - Obavještenje 4019
814 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3829
815 Obavještenje o prijavi ispita 3978
816 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3821
817 Osnove ekonomije - Obavještenje 3803
818 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4068
819 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4044
820 Osnove ekonomije - Vježbe 3723
821 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3760
822 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3973
823 Pravo u turizmu - Obavještenje 4014
824 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4455
825 Obavještenje o prijavi ispita 3945
826 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3865
827 Osnove ekonomije - Vježbe 3922
828 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4187
829 Pravo u turizmu - Predavanja 4078
830 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4788
831 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4339
832 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4203
833 Pravo u turizmu - Vježbe 3975
834 Osnove ekonomije - Predavanja 3876
835 Pravo u turizmu - Obavještenje 3982
836 Obavještenje o regulisanju statusa 4089
837 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3967
838 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3872
839 Obavještenje o odlaganju predavanja 3866
840 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4152
841 Osnove ekonomije - Vježbe 4103
842 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4103
843 Osnove ekonomije - Predavanja 4080
844 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3934
845 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4110
846 Pravo u turizmu - Predavanje 4025
847 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4245
848 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4065
849 Osnovi ekonomije - Vježbe 4064
850 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4070
851 Osnovi ekonomije - Predavanja 4233
852 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4063
853 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4359
854 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4160
855 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3817
856 Obavještenje o pravilima studiranja 4156
857 Osnovi ekonomije - Vježbe 4200
858 Obavješetenje o upisu studenata 4052
859 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4038
860 Obavješetenje o terminima ispita 4095
861 Brucoško jutro - Obavještenje 4118
862 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4237
863 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4070
864 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4684
865 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4266
866 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4261
867 Osnovi ekonomije - Ispit 4238
868 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4042
869 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4843
870 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4429
871 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4188
872 Ekonomika turizma - Ispit 4197
873 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3975
874 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4233
875 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4330
876 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5015
877 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4766
878 Pravo u turizmu - Predavanje 4288
879 Engleski jezik - Predavanja 4473
880 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4401
881 Marketing menadžment - Obavještenje 4550
882 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4544
883 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4572
884 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4376
885 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4948
886 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4440
887 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4411
888 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4464
889 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4934
890 Osnove ekonomije - Vježbe 4556
891 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4336
892 Osnove ekonomije - Vježbe 4266
893 Osnove ekonomije - Predavanja 4375
894 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4022
895 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4251
896 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4555
897 Osnove ekonomije - Predavanja 4559
898 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4407
899 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4395
900 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4483
901 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4467
902 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4649
903 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4744
904 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5286
905 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4331
906 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4833
907 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4534
908 Osnovi ekonomije - Vježbe 4278
909 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4504
910 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4630
911 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4534
912 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4483
913 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4872
914 Brucoško jutro - Obavještenje 4450
915 Obavještenje o početku nastave 4368
916 Njemački jezik 1 - Ispit 4353
917 Osnove statistike i demografija - Ispit 4348
918 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4898
919 Sociologija kulture i religije - Ispit 4441
920 Turistička geografija - Ispit 4616
921 Ekonomika turizma - Ispit 4777
922 Engleski jezik 1 - Ispit 4468
923 Obavještenje o ovjeri semestra 4529
924 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4838
925 Ekonomika turizma - Predavanja 4537
926 Ekonomika turizma - Predavanja 4535
927 Ekonomika turizma - Predavanja 4801
928 Turistička geografija - Ispit 4716
929 Sociologija kulture i religije - Ispit 4773
930 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5232
931 Ekonomika turizma - Predavanja 4754
932 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5139
933 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4863
934 Turistička geografija - Ispit 4844
935 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4842
936 Turistička geografija - Ispit 4750
937 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4781
938 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4786
939 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4696
940 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4911
941 Turistička geografija - Predavanja 4952
942 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4706
943 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4956
944 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4699
945 Raspored predavanja - Peta sedmica 4924
946 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4715
947 Raspored predavanja - Treća sedmica 4979
948 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4943
949 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4937
950 Raspored predavanja - Druga sedmica 4910
951 Raspored predavanja - Prva sedmica 4925
952 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5374
953 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4812
954 Upis 2012/13 - Obavještenje 5495
955 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5222
956 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5287
957 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5315
 

Online:

Imamo 190 gostiju na mreži


..........