Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita 208
2 Obavještenje studentima koji nisu dobili nastavni materijal 469
3 Finasijsko poslovanje - Ispit 544
4 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 421
5 Obavještenje o prijavi ispita 431
6 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 410
7 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 311
8 Obavještenje o upisu semestra 416
9 Raspored nastave - Ljetni semestar 2019/20 506
10 Prof. dr Tihomir Spremo - Obavještenje 335
11 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 302
12 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 378
13 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 392
14 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 364
15 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 314
16 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 455
17 Obavještenje o prijavi ispita 449
18 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 342
19 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 368
20 Prof. dr Marko Đogo - Ispiti 365
21 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 388
22 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 435
23 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 442
24 Osnove ekonomije - Vježbe 425
25 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 776
26 Obavještenje o prijavi ispita 686
27 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 744
28 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 605
29 Pravo u turizmu - Obavještenje 513
30 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 448
31 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 474
32 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 433
33 Pravo u turizmu - Vježbe 456
34 Obavještenje o prijavi ispita 566
35 Obavještenje o upisu kolizije 733
36 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 638
37 Pravo u turizmu - Obavještenje 511
38 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 704
39 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 570
40 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 625
41 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 623
42 Obavještenje o upisu kolizije 518
43 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 433
44 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 523
45 Pravo u turizmu - Obavještenje 482
46 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 575
47 Svjetska privreda i turizam - Ispit 499
48 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 505
49 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 463
50 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 505
51 Obavještenje o prijavi ispita 568
52 Menadžment manifestacija - Predavanja 500
53 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 481
54 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 497
55 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 639
56 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 616
57 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 621
58 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 670
59 Obavještenje o nadoknadi predavanja 752
60 Finasijsko poslovanje - Ispit 586
61 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 537
62 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 608
63 Osnove ekonomije - Ispit 655
64 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 593
65 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 588
66 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 575
67 Turističke destinacije - Ispit 667
68 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 727
69 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 611
70 Obavještenje o prijavi ispita 652
71 Engleski jezik 1 - Obavještenje 1095
72 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 640
73 Obavještenje o održavanju vježbi 690
74 Raspored nastave - Zimski semestar 1132
75 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 743
76 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 872
77 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 928
78 Obavještenje o prijavi ispita 658
79 Turistička geografija - Ispit 757
80 Njemački jezik 2 - Ispit 719
81 Turizam i ekologija - Ispit 622
82 Njemački jezik 3 - Ispit 621
83 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 708
84 Obavještenje o prijavi ispita 712
85 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 706
86 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 799
87 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 708
88 Njemački jezik I - Ispit 770
89 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 607
90 Obavještenje o prijavi ispita 808
91 Turizam i ekologija - Ispit 1021
92 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 982
93 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 881
94 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 876
95 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 978
96 Pravo u turizmu - Obavještenje 924
97 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 896
98 Obavještenje o prijavi ispita 890
99 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 869
100 Turizam i ekologija - Ispit 907
101 Njemački jezik 2 - Ispit 940
102 Studentska anketa - Obavještenje 859
103 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 961
104 Ekonomika turizma - Ispit 855
105 Obavještenje o ovjeri semestra 1027
106 Obavještenje o prijavi ispita 1143
107 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 1005
108 Obavještenje o izmjeni predavanja 924
109 Ekonomija kulture - Predavanja 914
110 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 903
111 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 1003
112 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 960
113 Ekonomika kulture - Predavanja 1001
114 Obavještenje o prijavi ispita 1096
115 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 970
116 Ekonomika kulture - Predavanja 1030
117 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 1296
118 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1041
119 Turistička geografija - Ispit 1049
120 Ekonomika turizma - Ispit 1150
121 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1149
122 Ekonomija kulture - Ispit 1146
123 Obavještenje o aprilskom roku 1100
124 Turističke destinacije - Obavještenje 988
125 Obavještenje o prijavi ispita 1021
126 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 1181
127 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1010
128 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1087
129 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 1167
130 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1008
131 Promocija u turizmu - Ispit 1056
132 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1047
133 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 985
134 Promocija u turizmu - Ispit 1056
135 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1043
136 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 1115
137 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 988
138 Obavještenje o prijavi ispita 1107
139 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1135
140 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 1137
141 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1101
142 Ekonomija kulture - Vježbe 1172
143 Obavještenje o održavanju nastave 1116
144 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1114
145 Ekonomija kulture - Predavanja 1047
146 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1159
147 Ekonomika turizma - Vježbe 1450
148 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1116
149 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 1147
150 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1201
151 Promocija u turizmu - Ispit 1135
152 Obavještenje o prijavi ispita 1172
153 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1442
154 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 1234
155 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1445
156 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1209
157 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 1332
158 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1385
159 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 1182
160 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1221
161 Promocija u turizmu - Ispit 1248
162 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1088
163 Obavještenje o prijavi ispita 1248
164 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1205
165 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1067
166 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 1237
167 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1191
168 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1310
169 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 1274
170 Promocija u turizmu - Ispit 1212
171 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1389
172 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1355
173 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1677
174 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1700
175 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1259
176 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 1276
177 Pravo u turizmu - Obavještenje 1236
178 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1131
179 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1324
180 Promocija u turizmu - Ispit 1171
181 Ekonomija kulture - Ispit 1311
182 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1112
183 Promocija u turizmu - Ispit 1239
184 Njemački poslovni jezik - Ispit 1175
185 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1212
186 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1218
187 Engleski poslovni jezik - Ispit 1107
188 Promocija u turizmu - Obavještenje 1234
189 Pravo u turizmu - Obavještenje 1270
190 Obavještenje o prijavi ispita 1436
191 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1213
192 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1090
193 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1442
194 Obavještenje o preuzimanju indeksa 1268
195 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1268
196 Pravo u turizmu - Obavještenje 1266
197 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1260
198 Spisak tema za završne radove 1393
199 Promocija u turizmu - Obavještenje 1123
200 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 1270
201 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1524
202 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 1152
203 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1266
204 Engleski poslovni jezik - Ispit 1420
205 Njemački poslovni jezik - Ispit 1221
206 Ekonomija kulture - Ispit 1259
207 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 1225
208 Engleski jezik 3 - Predavanja 1126
209 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 1157
210 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1266
211 Obavještenje o prijavi ispita 1305
212 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1270
213 Menadžment manifestacija - Predavanja 1208
214 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1389
215 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1420
216 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1246
217 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1381
218 Pravo u turizmu - Ispit 1187
219 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 1225
220 Pravo u turizmu - Predavanja 1280
221 Turizam i ekologija - Ispit 1180
222 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1361
223 Osnove ekonomije - Obavještenje 1290
224 Osnove statistike i demografija - Ispit 1165
225 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1425
226 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 1244
227 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1228
228 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 1200
229 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1198
230 Turizam i ekologija - Predavanja 1095
231 Menadžment manifestacija - Predavanja 1355
232 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1175
233 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 1178
234 Turizam i ekologija - Ispit 1159
235 Njemački jezik 3 - Ispit 1195
236 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1406
237 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1177
238 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1249
239 Raspored nastave - Zimski semestar 1554
240 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1405
241 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1189
242 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1173
243 Turizam i ekologija - Ispit 1271
244 Raspored nastave - Zimski semestar 1639
245 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 1148
246 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1237
247 Osnove ekonomije - Obavještenje 1313
248 Obavještenje o prepisu studenata 1244
249 Ekonomija kulture - Ispit 1136
250 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 1305
251 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1463
252 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1454
253 Osnove ekonomije - Obavještenje 1233
254 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1541
255 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1218
256 Pravo u turizmu - Obavještenje 1386
257 Obavještenje o prijavi ispita 1423
258 Pravo u turizmu - Ispit 1434
259 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1440
260 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1454
261 Osnove matematike za ekonomiste 1357
262 Turizam i ekologija - Ispit 1427
263 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 1320
264 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1248
265 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1626
266 Obavještenje o prijavi ispita 1523
267 Pravo u turizmu - Obavještenje 1913
268 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1788
269 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1649
270 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1675
271 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1555
272 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1514
273 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1465
274 Finansijsko poslovanje - Ispit 1487
275 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1543
276 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1473
277 Turističke destinacije - Ispit 1453
278 Menadžment manifestacija - Ispit 1520
279 Obavještenje o prijavi ispita 1596
280 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1714
281 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1565
282 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1560
283 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1509
284 Pravo u turizmu - Obavještenje 1612
285 Pravo u turizmu - Ispit 1695
286 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1693
287 Osnove ekonomije - Obavještenje 1676
288 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1745
289 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1612
290 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1599
291 Turistička geografija - Vježbe 1583
292 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1522
293 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1552
294 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1540
295 Ekonomika turizma - Obavještenje 1524
296 Obavještenje o prijavi ispita 1486
297 Obavještenje o ovjeri semestra 1397
298 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1543
299 Njemački jezik 3 - Predavanja 1677
300 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1500
301 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1530
302 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1520
303 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1632
304 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1566
305 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1697
306 Obavještenje o prijavi ispita 1776
307 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1792
308 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1752
309 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1733
310 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1687
311 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1522
312 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1394
313 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1540
314 Turističke destinacije - Obavještenje 1652
315 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1596
316 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1805
317 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1810
318 Osnove ekonomije - Ispit 1703
319 Finansijsko poslovanje - Ispit 1796
320 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1768
321 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1614
322 Ekonomika turizma - Obavještenje 1815
323 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1706
324 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1827
325 Turistička geografija - Vježbe 1716
326 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1757
327 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1766
328 Turističke destinacije - Obavještenje 1731
329 Njemački jezik 4 - Ispit 1753
330 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1655
331 Obavještenje o prijavi ispita 1793
332 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 2108
333 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 2043
334 Turističke destinacije - Vježbe 1729
335 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1821
336 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1755
337 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1839
338 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1864
339 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1874
340 Turistička geografija - Ispit 1813
341 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1866
342 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1931
343 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1813
344 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1836
345 Obavještenje o prijavi ispita 2160
346 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2232
347 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1882
348 Ekonomika turizma - Ispit 2075
349 Finansijsko poslovanje - Ispit 2084
350 Osnove ekonomije - Ispit 2346
351 Raspored predavanja za ljetni semestar 2517
352 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2070
353 Osnove ekonomije - Obavještenje 2111
354 Obavještenje za studente 4. godine 2305
355 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2509
356 Obavještenje o prijavi ispita 2208
357 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2081
358 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2381
359 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2234
360 Promocija u turizmu - Ispit 2226
361 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2442
362 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2166
363 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2058
364 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2298
365 Obavještenje o prijavi ispita 2408
366 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 2204
367 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 2118
368 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2204
369 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 2233
370 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2211
371 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2676
372 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2336
373 Promocija u turizmu - Obavještenje 2535
374 Pravo u turizmu - Obavještenje 2393
375 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2360
376 Engleski jezika 2 - Predavanja 2289
377 Engleski jezik 1 - Predavanja 2472
378 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2552
379 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2387
380 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2572
381 Osnove ekonomije - Obavještenje 2558
382 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2593
383 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2298
384 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2371
385 Obavještenje o prijavi ispita 2437
386 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2469
387 Osnove ekonomije - Vježbe 3139
388 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2591
389 Ekonomika turizma - Ispit 2485
390 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2644
391 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2394
392 Promocija u turizmu - Obavještenje 2830
393 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2498
394 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2414
395 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2472
396 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2575
397 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2448
398 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2560
399 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 2230
400 Osnove ekonomije - Vježbe 2498
401 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2442
402 Obavještenje o odgađanju nastave 2527
403 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2454
404 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2565
405 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2498
406 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2497
407 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2632
408 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2438
409 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2643
410 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2350
411 Obavještenje o prijavi ispita 2420
412 Njemački jezik - Obavještenje 2527
413 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2505
414 Menadžment manifestacija - Predavanja 2697
415 Osnove statistike i demografija - Ispit 2249
416 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2404
417 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2642
418 Osnove statistike i demografija - Ispit 2665
419 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2622
420 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2578
421 Osnove ekonomije - Obavještenje 2580
422 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2596
423 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2474
424 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2469
425 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2461
426 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2480
427 Pravo u turizmu - Vježbe 2551
428 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2698
429 Obavještenje o prijavi ispita 2574
430 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2613
431 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2478
432 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2995
433 Marketing menadžment - Ispit 2454
434 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2574
435 Osnove ekonomije - Obavještenje 2625
436 Ekonomika turizma - Ispit 2481
437 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2462
438 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2529
439 Pravo u turizmu - Vježbe 2533
440 Obavještenje o stručnoj praksi 2739
441 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2552
442 Engleski jezik 1 - Predavanja 2604
443 Njemački jezik 3 - Ispit 2496
444 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2485
445 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2548
446 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2628
447 Obavještenje o prijavi ispita 2678
448 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2671
449 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2557
450 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2541
451 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2582
452 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2620
453 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2621
454 Osnove ekonomije - Vježbe 2794
455 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2595
456 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2699
457 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2770
458 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2502
459 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2776
460 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2670
461 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2597
462 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2899
463 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2763
464 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2969
465 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2738
466 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2858
467 Njemački jezik 1 - Ispit 2892
468 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2968
469 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 3141
470 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2656
471 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2687
472 Pravo u turizmu - Ispit 2792
473 Osnove ekonomije - Obavještenje 3007
474 Obavještenje o prijavi ispita 3055
475 Njemački jezik 1 - Ispit 3123
476 Osnovi matematike za ekonomiste 3209
477 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2854
478 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 3007
479 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3081
480 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 3000
481 Osnove ekonomije - Obavještenje 3018
482 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2876
483 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2935
484 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3098
485 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3163
486 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2987
487 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2992
488 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2899
489 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3225
490 Turistička geografija - Vježbe 2925
491 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2997
492 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2649
493 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3115
494 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 3213
495 Turistička geografija - Vježbe 3112
496 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2594
497 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 3065
498 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3002
499 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3134
500 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 3059
501 Engleski jezik 3 - Predavanja 3057
502 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3079
503 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2938
504 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 3255
505 Turistička geografija - Vježbe 3125
506 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2960
507 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3261
508 Obavještenje o prijavi ispita 3276
509 Osnove statistike i demografija - Ispit 3356
510 Turistička geografija - Vježbe 2954
511 Turistička geografija - Vježbe 3082
512 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2938
513 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 3279
514 Turistička geografija - Vježbe 3045
515 Engleski jezik 4 - Predavanja 2969
516 Engleski jezik 3 - Predavanja 3270
517 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 3047
518 Pravo u turizmu - Ispit 3051
519 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2991
520 Turistička geografija - Vježbe 3070
521 Turističke destinacije - Predavanja 2972
522 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3071
523 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3144
524 Sociologija kulture i religije - Ispit 2920
525 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 3104
526 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2894
527 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 3003
528 Pravo u turizmu - Ispit 3078
529 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2939
530 Nejmački jezik – Termini nastave 3171
531 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3098
532 Njemački jezik - Ispit 3105
533 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3018
534 Treća godina - Predavanja i vježbe 3187
535 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 3107
536 Ekonomika turizma - Vježbe 3090
537 Obavještenje o prijavi ispita 3220
538 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 3086
539 Ekonomika turizma - Predavanja 3223
540 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3317
541 Obavještenje o prijavi ispita 3407
542 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3482
543 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 3000
544 Turističke destinacije - Vježbe 3369
545 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 3318
546 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3432
547 Raspored nastave - Ljetni semestar 3615
548 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3211
549 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3508
550 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3268
551 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3352
552 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3292
553 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3468
554 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3524
555 Obavještenje o prijavi ispita 3460
556 Sociologija kulture i religije- Ispit 3502
557 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3463
558 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3313
559 Pravo u turizmu - Ispit 3651
560 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3418
561 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3440
562 Pravo u turizmu - Obavještenje 3434
563 Pravo u turizmu - Ispit 3246
564 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3431
565 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3514
566 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3384
567 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3260
568 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3225
569 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3448
570 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3478
571 Menadžment manifestacija - Vježbe 3333
572 Obavještenje o prijavi ispita 3659
573 Promocija u turizmu - Vježbe 3311
574 Promocija u turizmu - Obavještenje 3502
575 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3607
576 Pravo u turizmu - Obavještenje 3488
577 Pravo u turizmu - Predavanja 3596
578 Pravo u turizmu - Obavještenje 3279
579 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3423
580 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3516
581 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3413
582 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3497
583 Pravo u turizmu - Obavještenje 3625
584 Druga godina - Predavanja 3299
585 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3589
586 Obavještenje o prijavi ispita 3360
587 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3139
588 Pravo u turizmu - Obavještenje 3409
589 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3533
590 Parvo u turizmu - Ispit 3428
591 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3403
592 Pravo u turizmu - Predavanja 3402
593 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3348
594 Promocija u turizmu - Obavještenje 3418
595 Druga godina - Predavanja 3444
596 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3627
597 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3506
598 Paravo u turizmu - Obavještenje 3616
599 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3545
600 Obavještenje o odgađanju nastave 3376
601 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3294
602 Menadžment manifestacija - Predavanja 3357
603 Pravo u turizmu - Obavještenje 3297
604 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3528
605 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3286
606 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3565
607 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3477
608 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3383
609 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3688
610 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3593
611 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3717
612 Prijava za EIAT konferenciju 3447
613 Obavještenje o prijavi ispita 3521
614 Obavještenje - "Kolizija" 3470
615 Obavještenje o promociji diploma 3321
616 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3366
617 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3423
618 Pravo u turizmu - Obavještenje 3531
619 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3814
620 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3614
621 Obavještenje o upisu studenata 3487
622 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3469
623 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3400
624 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3355
625 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3131
626 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3258
627 Osnove ekonomije - Predavanje 3583
628 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3304
629 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3498
630 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3592
631 Promocija u turizmu - Predavanja 3470
632 Finansijsko poslovanje - Ispit 3552
633 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3297
634 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 3270
635 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3452
636 Obavještenje o uslovima za upis godine 3479
637 Pravo u turizmu - Predavanja 3303
638 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3491
639 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3431
640 Pravo u turizmu - Ispit 3595
641 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3629
642 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3261
643 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3467
644 Pravo u turizmu -Ispit 3585
645 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3346
646 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3340
647 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3323
648 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3583
649 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3632
650 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3295
651 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3446
652 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3324
653 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3246
654 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3523
655 Parvo u turizmu - Ispit 3463
656 Ekonomika turizma - Obavještenje 3384
657 Njemački jezik - Obavještenje 3578
658 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3609
659 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3572
660 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3479
661 Brucoško jutro - Obavještenje 3251
662 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3463
663 Obavještenje o prijavi ispita 3418
664 Raspored nastave - Zimski semestar 3874
665 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3487
666 Osnove statistike i demografija - Ispit 3523
667 Pravo u turizmu - Obavještenje 3282
668 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 4074
669 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3571
670 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3267
671 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3268
672 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3545
673 Obavještenje o prijavi ispita 3664
674 Finansijsko poslovanje - Ispit 3642
675 Pravo u turizmu - Obavještenje 3603
676 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3422
677 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3848
678 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3470
679 Obavještenje o prijavi ispita 3680
680 Njemački jezik - Obavještenje 3620
681 Ekonomika turizma - Obavještenje 3993
682 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3822
683 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3768
684 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3700
685 Obavještenje o prijavi ispita 3656
686 Sociologija kulture i religije - Ispit 3655
687 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3791
688 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3380
689 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4562
690 Obavještenje o regulisanju obaveza 3540
691 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3742
692 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3671
693 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3444
694 Ekonomika turizma - Vježbe 3711
695 Obavještenje o predavanjima 3634
696 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3499
697 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 4073
698 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3676
699 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 4093
700 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3762
701 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3740
702 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3586
703 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 4006
704 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3486
705 Pravo u turizmu - Obavještenje 3798
706 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3812
707 Turizam i ekologija - Ispit 3729
708 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3945
709 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3845
710 Ekonomika turizma - Predavanja 3575
711 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3814
712 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3680
713 Njemački jezik 2 - Predavanja 3580
714 Engleski poslovni jezik - Predavanja 4004
715 Ekonomika turizma - Predavanja 3529
716 Ekonomika turizma - Predavanja 3764
717 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3503
718 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3935
719 Ekonomika turizma - Vježbe 3726
720 Pravo u turizmu - Obavještenje 3989
721 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 4052
722 Raspored nastave - Ljetni semestar 4446
723 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3859
724 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3809
725 Pravo u turizmu - Obavještenje 3825
726 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3595
727 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3752
728 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3905
729 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3768
730 Ekonomika turizma - Ispit 3438
731 Sociologija kulture i religije - Ispit 3741
732 Privredno pravo - Obavještenje 3881
733 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3782
734 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3875
735 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3929
736 Turistička geografija - Ispit 3824
737 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3962
738 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3920
739 Pravo u turizmu - Obavještenje 3943
740 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 4164
741 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3946
742 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 4043
743 Obavještenje o podjeli indeksa 3818
744 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4035
745 Obavještenje o popunjavanju indeksa 4013
746 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3892
747 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4008
748 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3864
749 Obavještenje o regulisanju statusa 3833
750 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4025
751 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3774
752 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4180
753 Obavještenje za sufinasirajuće studente 4073
754 Pravo u turizmu - Obavještenje 3905
755 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3864
756 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3878
757 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3948
758 Obavještenje za studente strane državljane 3932
759 Promocija u turizmu - Obavještenje 3986
760 Pravo u turizmu - Ispit 3922
761 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3808
762 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3702
763 Pravo u turizmu - Vježbe 3760
764 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3835
765 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3589
766 Pravo u turizmu - Obavještenje 3875
767 Obavještenje o stručnoj praksi 4078
768 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3836
769 Engleski jezik 1 - Predavanja 4170
770 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3937
771 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5029
772 Sociologija kulture i religije - Ispit 3931
773 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4007
774 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3681
775 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3737
776 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3808
777 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3777
778 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3909
779 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3651
780 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 4074
781 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3924
782 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3978
783 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3854
784 Raspored nastave - Zimski semestar 4106
785 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3909
786 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 4035
787 Obavještenje o održavanju vježbi 3804
788 Studentska služba - Obavještenje 4206
789 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3731
790 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4046
791 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 4004
792 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3978
793 Brucoško jutro - Obavještenje 4083
794 Finansijsko poslovanje - Ispit 3917
795 Raspored nastave - Zimski semestar 4040
796 Obavještenje o prijavi ispita 4082
797 Finansijsko poslovanje - Ispit 3820
798 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 4002
799 Obavještenje o prijavi ispita 4556
800 Finansijsko poslovanje - Ispit 4192
801 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4252
802 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4556
803 Turizam i ekologija - Ispit 4141
804 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4182
805 Pravo u turizmu - Ispit 4258
806 Finansijsko poslovanje - Ispit 4215
807 Obavještenje o prijavi ispita 4157
808 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4436
809 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 4193
810 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 4189
811 Turističke destinacije - Ispit 4205
812 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4001
813 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4129
814 Turističke destinacije - Predavanja 5130
815 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4196
816 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 4221
817 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4566
818 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4208
819 Ekonomika turizma - Predavanja 4587
820 Ekonomika turizma - Predavanja 4322
821 Finansijsko poslovanje - Ispit 4469
822 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4538
823 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4549
824 Turističke destinacije - Predavanja 4112
825 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4381
826 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 4235
827 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4418
828 Osnove statistike i demografija - Ispit 4374
829 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4286
830 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4344
831 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4658
832 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4497
833 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4405
834 Sociologija kulture i religije - Ispit 4515
835 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4435
836 Obavještenje o prijavi ispita 4218
837 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4132
838 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4190
839 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4275
840 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4311
841 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4415
842 Njemački jezik 2 - Predavanja 4509
843 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4380
844 Pravo u turizmu - Ispit 4579
845 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4825
846 Osnovi ekonomije - Ispit 4395
847 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4683
848 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4539
849 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4422
850 Pravo u turizmu - Obavještenje 4450
851 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 4281
852 Obavještenje o prijavi ispita 4449
853 Osnovi statistike i demografija - Ispit 4253
854 Osnove ekonomije - Obavještenje 4302
855 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4513
856 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4521
857 Osnove ekonomije - Vježbe 4154
858 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4191
859 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4395
860 Pravo u turizmu - Obavještenje 4526
861 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4917
862 Obavještenje o prijavi ispita 4375
863 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4321
864 Osnove ekonomije - Vježbe 4353
865 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4681
866 Pravo u turizmu - Predavanja 4544
867 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 5284
868 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4787
869 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4606
870 Pravo u turizmu - Vježbe 4445
871 Osnove ekonomije - Predavanja 4336
872 Pravo u turizmu - Obavještenje 4440
873 Obavještenje o regulisanju statusa 4571
874 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4427
875 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4306
876 Obavještenje o odlaganju predavanja 4314
877 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4643
878 Osnove ekonomije - Vježbe 4561
879 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4572
880 Osnove ekonomije - Predavanja 4546
881 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4369
882 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4558
883 Pravo u turizmu - Predavanje 4460
884 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4708
885 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4535
886 Osnovi ekonomije - Vježbe 4514
887 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4532
888 Osnovi ekonomije - Predavanja 4665
889 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4476
890 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4825
891 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4629
892 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 4222
893 Obavještenje o pravilima studiranja 4564
894 Osnovi ekonomije - Vježbe 4656
895 Obavješetenje o upisu studenata 4497
896 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4516
897 Obavješetenje o terminima ispita 4590
898 Brucoško jutro - Obavještenje 4544
899 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4630
900 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4526
901 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 5150
902 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4731
903 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4726
904 Osnovi ekonomije - Ispit 4694
905 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4499
906 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5269
907 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4913
908 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4650
909 Ekonomika turizma - Ispit 4617
910 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4446
911 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4732
912 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4795
913 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5467
914 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 5224
915 Pravo u turizmu - Predavanje 4753
916 Engleski jezik - Predavanja 4858
917 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4881
918 Marketing menadžment - Obavještenje 5023
919 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 5059
920 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4999
921 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4826
922 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5401
923 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4909
924 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4898
925 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4825
926 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5467
927 Osnove ekonomije - Vježbe 5010
928 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4821
929 Osnove ekonomije - Vježbe 4686
930 Osnove ekonomije - Predavanja 4852
931 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4484
932 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4749
933 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4981
934 Osnove ekonomije - Predavanja 5017
935 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4888
936 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4852
937 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4994
938 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4944
939 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5116
940 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 5153
941 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5755
942 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4812
943 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5327
944 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4930
945 Osnovi ekonomije - Vježbe 4614
946 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4974
947 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 5096
948 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4990
949 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4950
950 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5281
951 Brucoško jutro - Obavještenje 4937
952 Obavještenje o početku nastave 4820
953 Njemački jezik 1 - Ispit 4819
954 Osnove statistike i demografija - Ispit 4779
955 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5359
956 Sociologija kulture i religije - Ispit 4886
957 Turistička geografija - Ispit 5095
958 Ekonomika turizma - Ispit 5242
959 Engleski jezik 1 - Ispit 4925
960 Obavještenje o ovjeri semestra 4975
961 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5282
962 Ekonomika turizma - Predavanja 5013
963 Ekonomika turizma - Predavanja 5010
964 Ekonomika turizma - Predavanja 5244
965 Turistička geografija - Ispit 5199
966 Sociologija kulture i religije - Ispit 5270
967 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5679
968 Ekonomika turizma - Predavanja 5150
969 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5609
970 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 5324
971 Turistička geografija - Ispit 5300
972 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 5265
973 Turistička geografija - Ispit 5219
974 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 5251
975 Obavještenje o preuzimanju indeksa 5228
976 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5147
977 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5350
978 Turistička geografija - Predavanja 5377
979 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 5150
980 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5440
981 Raspored predavanja - Šesta sedmica 5129
982 Raspored predavanja - Peta sedmica 5440
983 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 5201
984 Raspored predavanja - Treća sedmica 5429
985 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5372
986 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5410
987 Raspored predavanja - Druga sedmica 5417
988 Raspored predavanja - Prva sedmica 5374
989 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5838
990 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 5246
991 Upis 2012/13 - Obavještenje 5948
992 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5638
993 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5726
994 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5780
 

Online:

Imamo 96 gostiju na mreži


..........