Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 8
2 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 72
3 Studijska posjeta 42. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 100
4 Osnove ekonomije - Vježbe 119
5 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 442
6 Obavještenje o prijavi ispita 311
7 Ispitni rokovi januar - april 2020. godine 324
8 Teme za završne (diplomske) radove u akademskoj 2019/20. godini 259
9 Pravo u turizmu - Obavještenje 182
10 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 158
11 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 166
12 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 122
13 Pravo u turizmu - Vježbe 165
14 Obavještenje o prijavi ispita 243
15 Obavještenje o upisu kolizije 229
16 Obavještenje o prelasku na budžetsko finasiranje studija 293
17 Pravo u turizmu - Obavještenje 197
18 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 329
19 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 261
20 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 285
21 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 281
22 Obavještenje o upisu kolizije 205
23 Obavještenje o načinu prelaska na budžetsko finasiranje studija 161
24 Prof. dr Dragan Vojnović - Ispiti 224
25 Pravo u turizmu - Obavještenje 197
26 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Obavještenje 241
27 Svjetska privreda i turizam - Ispit 188
28 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 195
29 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 164
30 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 177
31 Obavještenje o prijavi ispita 278
32 Menadžment manifestacija - Predavanja 188
33 Osnove matematike za ekonomsite - Vježbe 205
34 Osnove matematike za ekonomsite - Predavanja 193
35 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 293
36 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 285
37 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 293
38 Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita 360
39 Obavještenje o nadoknadi predavanja 399
40 Finasijsko poslovanje - Ispit 249
41 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2019. godine 236
42 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 261
43 Osnove ekonomije - Ispit 369
44 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 272
45 Njemački jezik 1,2,3 i Njemački poslovni jezik - Obavještenje 271
46 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 268
47 Turističke destinacije - Ispit 362
48 Obavještenje o naknadi za prijavu ispita van roka 395
49 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 303
50 Obavještenje o prijavi ispita 365
51 Engleski jezik 1 - Obavještenje 716
52 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 335
53 Obavještenje o održavanju vježbi 392
54 Raspored nastave - Zimski semestar 762
55 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 398
56 Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita 531
57 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 591
58 Obavještenje o prijavi ispita 363
59 Turistička geografija - Ispit 448
60 Njemački jezik 2 - Ispit 378
61 Turizam i ekologija - Ispit 338
62 Njemački jezik 3 - Ispit 332
63 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 368
64 Obavještenje o prijavi ispita 406
65 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 369
66 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 435
67 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 372
68 Njemački jezik I - Ispit 416
69 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 364
70 Obavještenje o prijavi ispita 494
71 Turizam i ekologija - Ispit 673
72 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 648
73 Prof. dr Nikola Gluhović - Ispiti 567
74 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 568
75 Njemački jezik 1, 2, 3, i Nemački poslovni jezik - Ispit 668
76 Pravo u turizmu - Obavještenje 637
77 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 585
78 Obavještenje o prijavi ispita 607
79 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 574
80 Turizam i ekologija - Ispit 611
81 Njemački jezik 2 - Ispit 625
82 Studentska anketa - Obavještenje 576
83 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 621
84 Ekonomika turizma - Ispit 583
85 Obavještenje o ovjeri semestra 705
86 Obavještenje o prijavi ispita 798
87 Ekonomija sporta i razonode - Obavještenje 668
88 Obavještenje o izmjeni predavanja 621
89 Ekonomija kulture - Predavanja 575
90 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 588
91 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 661
92 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 618
93 Ekonomika kulture - Predavanja 654
94 Obavještenje o prijavi ispita 803
95 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 641
96 Ekonomika kulture - Predavanja 700
97 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 956
98 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 727
99 Turistička geografija - Ispit 684
100 Ekonomika turizma - Ispit 783
101 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 777
102 Ekonomija kulture - Ispit 770
103 Obavještenje o aprilskom roku 771
104 Turističke destinacije - Obavještenje 671
105 Obavještenje o prijavi ispita 712
106 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 851
107 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 664
108 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 741
109 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 787
110 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 724
111 Promocija u turizmu - Ispit 715
112 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 698
113 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 680
114 Promocija u turizmu - Ispit 703
115 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 729
116 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 746
117 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 678
118 Obavještenje o prijavi ispita 796
119 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 778
120 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 793
121 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 764
122 Ekonomija kulture - Vježbe 793
123 Obavještenje o održavanju nastave 785
124 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 762
125 Ekonomija kulture - Predavanja 724
126 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 828
127 Ekonomika turizma - Vježbe 1004
128 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 772
129 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 813
130 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 807
131 Promocija u turizmu - Ispit 776
132 Obavještenje o prijavi ispita 858
133 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 1073
134 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 880
135 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 1101
136 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 900
137 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 987
138 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 1053
139 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 871
140 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 855
141 Promocija u turizmu - Ispit 904
142 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 754
143 Obavještenje o prijavi ispita 926
144 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 888
145 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 763
146 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 901
147 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 854
148 Osnovi ekonomije - Obavještenje 975
149 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 914
150 Promocija u turizmu - Ispit 882
151 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 1081
152 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1002
153 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 1354
154 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 1346
155 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 932
156 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 964
157 Pravo u turizmu - Obavještenje 905
158 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 835
159 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 945
160 Promocija u turizmu - Ispit 849
161 Ekonomija kulture - Ispit 904
162 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 811
163 Promocija u turizmu - Ispit 880
164 Njemački poslovni jezik - Ispit 836
165 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 871
166 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 867
167 Engleski poslovni jezik - Ispit 808
168 Promocija u turizmu - Obavještenje 899
169 Pravo u turizmu - Obavještenje 939
170 Obavještenje o prijavi ispita 1019
171 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 863
172 Obavještenje o preuzimanju indeksa 777
173 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1080
174 Obavještenje o preuzimanju indeksa 922
175 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 936
176 Pravo u turizmu - Obavještenje 938
177 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 936
178 Spisak tema za završne radove 1044
179 Promocija u turizmu - Obavještenje 840
180 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 960
181 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1123
182 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 836
183 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 905
184 Engleski poslovni jezik - Ispit 1037
185 Njemački poslovni jezik - Ispit 929
186 Ekonomija kulture - Ispit 910
187 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 872
188 Engleski jezik 3 - Predavanja 824
189 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 845
190 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 911
191 Obavještenje o prijavi ispita 971
192 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 934
193 Menadžment manifestacija - Predavanja 902
194 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1033
195 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1042
196 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 913
197 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 1022
198 Pravo u turizmu - Ispit 865
199 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 902
200 Pravo u turizmu - Predavanja 959
201 Turizam i ekologija - Ispit 858
202 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 989
203 Osnove ekonomije - Obavještenje 966
204 Osnove statistike i demografija - Ispit 880
205 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 1103
206 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 945
207 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 880
208 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 877
209 Finansijsko poslovanje - Vježbe 884
210 Turizam i ekologija - Predavanja 776
211 Menadžment manifestacija - Predavanja 999
212 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 869
213 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 885
214 Turizam i ekologija - Ispit 849
215 Njemački jezik 3 - Ispit 900
216 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 1048
217 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 867
218 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 918
219 Raspored nastave - Zimski semestar 1227
220 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 1099
221 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 860
222 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 856
223 Turizam i ekologija - Ispit 894
224 Raspored nastave - Zimski semestar 1290
225 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 846
226 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 930
227 Osnove ekonomije - Obavještenje 963
228 Obavještenje o prepisu studenata 916
229 Ekonomija kulture - Ispit 821
230 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 966
231 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 1142
232 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1112
233 Osnove ekonomije - Obavještenje 899
234 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 1274
235 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 907
236 Pravo u turizmu - Obavještenje 1034
237 Obavještenje o prijavi ispita 1090
238 Pravo u turizmu - Ispit 1042
239 Njemački jezik 1 - Obavještenje 1082
240 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1104
241 Osnove matematike za ekonomiste 1014
242 Turizam i ekologija - Ispit 1091
243 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 984
244 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 929
245 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 1254
246 Obavještenje o prijavi ispita 1220
247 Pravo u turizmu - Obavještenje 1574
248 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 1464
249 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1321
250 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 1351
251 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 1248
252 Osnovi ekonomije - Obavještenje 1177
253 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1135
254 Finansijsko poslovanje - Ispit 1151
255 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1233
256 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1161
257 Turističke destinacije - Ispit 1128
258 Menadžment manifestacija - Ispit 1192
259 Obavještenje o prijavi ispita 1237
260 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 1348
261 Njemački jezik 3 - Obavještenje 1234
262 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1216
263 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 1256
264 Pravo u turizmu - Obavještenje 1274
265 Pravo u turizmu - Ispit 1343
266 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1351
267 Osnove ekonomije - Obavještenje 1365
268 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 1390
269 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1266
270 Engleski jezik 3 - Obavještenje 1260
271 Turistička geografija - Vježbe 1261
272 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1232
273 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 1217
274 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1235
275 Ekonomika turizma - Obavještenje 1239
276 Obavještenje o prijavi ispita 1137
277 Obavještenje o ovjeri semestra 1135
278 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1235
279 Njemački jezik 3 - Predavanja 1311
280 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1206
281 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1194
282 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1207
283 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1270
284 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 1213
285 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 1371
286 Obavještenje o prijavi ispita 1515
287 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1466
288 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1474
289 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 1399
290 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1383
291 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1212
292 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 1134
293 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 1242
294 Turističke destinacije - Obavještenje 1302
295 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 1292
296 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 1507
297 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1459
298 Osnove ekonomije - Ispit 1379
299 Finansijsko poslovanje - Ispit 1455
300 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1456
301 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1298
302 Ekonomika turizma - Obavještenje 1484
303 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 1395
304 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 1516
305 Turistička geografija - Vježbe 1363
306 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 1406
307 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 1445
308 Turističke destinacije - Obavještenje 1414
309 Njemački jezik 4 - Ispit 1406
310 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 1378
311 Obavještenje o prijavi ispita 1448
312 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1768
313 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1679
314 Turističke destinacije - Vježbe 1398
315 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 1527
316 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 1420
317 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 1522
318 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 1509
319 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 1575
320 Turistička geografija - Ispit 1480
321 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 1534
322 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1602
323 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 1493
324 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 1508
325 Obavještenje o prijavi ispita 1818
326 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1870
327 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1581
328 Ekonomika turizma - Ispit 1725
329 Finansijsko poslovanje - Ispit 1741
330 Osnove ekonomije - Ispit 2000
331 Raspored predavanja za ljetni semestar 2142
332 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1734
333 Osnove ekonomije - Obavještenje 1811
334 Obavještenje za studente 4. godine 1934
335 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2113
336 Obavještenje o prijavi ispita 1854
337 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1779
338 Obavještenje o povratu sredstava studentima 2020
339 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1882
340 Promocija u turizmu - Ispit 1913
341 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2056
342 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1830
343 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1744
344 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1998
345 Obavještenje o prijavi ispita 2099
346 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1908
347 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1773
348 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1851
349 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1906
350 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1851
351 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 2336
352 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2020
353 Promocija u turizmu - Obavještenje 2196
354 Pravo u turizmu - Obavještenje 2090
355 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1977
356 Engleski jezika 2 - Predavanja 1976
357 Engleski jezik 1 - Predavanja 2132
358 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 2230
359 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2085
360 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2234
361 Osnove ekonomije - Obavještenje 2230
362 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 2299
363 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 2023
364 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2057
365 Obavještenje o prijavi ispita 2131
366 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2158
367 Osnove ekonomije - Vježbe 2807
368 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2273
369 Ekonomika turizma - Ispit 2126
370 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2298
371 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 2113
372 Promocija u turizmu - Obavještenje 2509
373 Promjena načina finansiranja - Rang lista 2185
374 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 2045
375 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2179
376 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2267
377 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 2161
378 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2231
379 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1902
380 Osnove ekonomije - Vježbe 2163
381 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 2145
382 Obavještenje o odgađanju nastave 2177
383 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2132
384 Engleski jezik 2 - Obavještenje 2235
385 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2173
386 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2151
387 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 2337
388 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2105
389 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2298
390 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2047
391 Obavještenje o prijavi ispita 2084
392 Njemački jezik - Obavještenje 2178
393 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2183
394 Menadžment manifestacija - Predavanja 2387
395 Osnove statistike i demografija - Ispit 1939
396 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 2079
397 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2310
398 Osnove statistike i demografija - Ispit 2342
399 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2296
400 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 2227
401 Osnove ekonomije - Obavještenje 2243
402 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2269
403 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2169
404 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2164
405 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 2169
406 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 2152
407 Pravo u turizmu - Vježbe 2238
408 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2321
409 Obavještenje o prijavi ispita 2229
410 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 2325
411 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2164
412 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2642
413 Marketing menadžment - Ispit 2123
414 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 2220
415 Osnove ekonomije - Obavještenje 2335
416 Ekonomika turizma - Ispit 2183
417 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2158
418 Finansijsko poslovanje - Vježbe 2200
419 Pravo u turizmu - Vježbe 2236
420 Obavještenje o stručnoj praksi 2412
421 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2271
422 Engleski jezik 1 - Predavanja 2281
423 Njemački jezik 3 - Ispit 2200
424 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2157
425 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2253
426 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2314
427 Obavještenje o prijavi ispita 2339
428 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 2349
429 Prijava za EIAT2017 konferenciju 2224
430 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 2214
431 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2263
432 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 2305
433 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 2296
434 Osnove ekonomije - Vježbe 2483
435 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 2257
436 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2327
437 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 2456
438 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 2172
439 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2399
440 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 2340
441 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 2265
442 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2602
443 Osnove ekonomije - Obavješetenje 2438
444 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2641
445 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2421
446 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2555
447 Njemački jezik 1 - Ispit 2566
448 Pravo u turizmu - Obavješetenje 2581
449 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2804
450 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2356
451 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2404
452 Pravo u turizmu - Ispit 2457
453 Osnove ekonomije - Obavještenje 2666
454 Obavještenje o prijavi ispita 2741
455 Njemački jezik 1 - Ispit 2798
456 Osnovi matematike za ekonomiste 2877
457 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2564
458 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2685
459 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2734
460 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2678
461 Osnove ekonomije - Obavještenje 2705
462 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2588
463 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2629
464 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2787
465 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2835
466 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2641
467 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2666
468 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2609
469 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2913
470 Turistička geografija - Vježbe 2582
471 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2676
472 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2362
473 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2793
474 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2863
475 Turistička geografija - Vježbe 2769
476 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2351
477 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2689
478 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2681
479 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2815
480 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2749
481 Engleski jezik 3 - Predavanja 2725
482 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2765
483 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2638
484 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2900
485 Turistička geografija - Vježbe 2797
486 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2686
487 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2937
488 Obavještenje o prijavi ispita 2917
489 Osnove statistike i demografija - Ispit 3041
490 Turistička geografija - Vježbe 2623
491 Turistička geografija - Vježbe 2768
492 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2640
493 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2925
494 Turistička geografija - Vježbe 2708
495 Engleski jezik 4 - Predavanja 2642
496 Engleski jezik 3 - Predavanja 2920
497 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2739
498 Pravo u turizmu - Ispit 2741
499 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2670
500 Turistička geografija - Vježbe 2766
501 Turističke destinacije - Predavanja 2650
502 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2759
503 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2820
504 Sociologija kulture i religije - Ispit 2601
505 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2783
506 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2580
507 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2699
508 Pravo u turizmu - Ispit 2723
509 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2622
510 Nejmački jezik – Termini nastave 2829
511 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2761
512 Njemački jezik - Ispit 2779
513 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2704
514 Treća godina - Predavanja i vježbe 2827
515 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2762
516 Ekonomika turizma - Vježbe 2792
517 Obavještenje o prijavi ispita 2868
518 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2828
519 Ekonomika turizma - Predavanja 2918
520 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2981
521 Obavještenje o prijavi ispita 3086
522 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 3144
523 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2735
524 Turističke destinacije - Vježbe 3011
525 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2998
526 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3111
527 Raspored nastave - Ljetni semestar 3353
528 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2919
529 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3207
530 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2947
531 Svjetska privreda i turizam - Ispit 3058
532 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2948
533 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3146
534 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3205
535 Obavještenje o prijavi ispita 3106
536 Sociologija kulture i religije- Ispit 3178
537 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 3130
538 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2990
539 Pravo u turizmu - Ispit 3296
540 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3078
541 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 3079
542 Pravo u turizmu - Obavještenje 3105
543 Pravo u turizmu - Ispit 2917
544 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3093
545 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 3158
546 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3052
547 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2971
548 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2926
549 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 3074
550 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 3159
551 Menadžment manifestacija - Vježbe 2962
552 Obavještenje o prijavi ispita 3316
553 Promocija u turizmu - Vježbe 2993
554 Promocija u turizmu - Obavještenje 3189
555 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3303
556 Pravo u turizmu - Obavještenje 3167
557 Pravo u turizmu - Predavanja 3279
558 Pravo u turizmu - Obavještenje 2965
559 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3121
560 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3178
561 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 3099
562 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 3143
563 Pravo u turizmu - Obavještenje 3298
564 Druga godina - Predavanja 2993
565 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 3258
566 Obavještenje o prijavi ispita 3029
567 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2820
568 Pravo u turizmu - Obavještenje 3076
569 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3205
570 Parvo u turizmu - Ispit 3069
571 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 3045
572 Pravo u turizmu - Predavanja 3107
573 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 3037
574 Promocija u turizmu - Obavještenje 3078
575 Druga godina - Predavanja 3092
576 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3295
577 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3220
578 Paravo u turizmu - Obavještenje 3316
579 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3240
580 Obavještenje o odgađanju nastave 3074
581 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2959
582 Menadžment manifestacija - Predavanja 3050
583 Pravo u turizmu - Obavještenje 3005
584 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 3247
585 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2941
586 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 3246
587 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 3157
588 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 3092
589 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 3292
590 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3278
591 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3373
592 Prijava za EIAT konferenciju 3120
593 Obavještenje o prijavi ispita 3239
594 Obavještenje - "Kolizija" 3164
595 Obavještenje o promociji diploma 3000
596 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 3034
597 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 3117
598 Pravo u turizmu - Obavještenje 3187
599 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 3481
600 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3270
601 Obavještenje o upisu studenata 3160
602 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 3174
603 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 3118
604 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3038
605 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2850
606 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2970
607 Osnove ekonomije - Predavanje 3285
608 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3025
609 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 3188
610 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3272
611 Promocija u turizmu - Predavanja 3146
612 Finansijsko poslovanje - Ispit 3200
613 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3006
614 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2954
615 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3151
616 Obavještenje o uslovima za upis godine 3146
617 Pravo u turizmu - Predavanja 2991
618 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 3191
619 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 3145
620 Pravo u turizmu - Ispit 3286
621 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 3344
622 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2965
623 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 3163
624 Pravo u turizmu -Ispit 3258
625 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3046
626 Obavještenje o preuzimanju indeksa 3082
627 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3035
628 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 3298
629 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 3310
630 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 3006
631 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 3123
632 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3045
633 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2950
634 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3246
635 Parvo u turizmu - Ispit 3172
636 Ekonomika turizma - Obavještenje 3083
637 Njemački jezik - Obavještenje 3227
638 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 3296
639 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3263
640 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 3183
641 Brucoško jutro - Obavještenje 3017
642 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3147
643 Obavještenje o prijavi ispita 3125
644 Raspored nastave - Zimski semestar 3544
645 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 3174
646 Osnove statistike i demografija - Ispit 3272
647 Pravo u turizmu - Obavještenje 2988
648 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3781
649 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3236
650 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2991
651 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2969
652 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3245
653 Obavještenje o prijavi ispita 3334
654 Finansijsko poslovanje - Ispit 3345
655 Pravo u turizmu - Obavještenje 3277
656 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3145
657 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3517
658 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3150
659 Obavještenje o prijavi ispita 3357
660 Njemački jezik - Obavještenje 3341
661 Ekonomika turizma - Obavještenje 3695
662 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 3476
663 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 3441
664 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3382
665 Obavještenje o prijavi ispita 3344
666 Sociologija kulture i religije - Ispit 3297
667 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3430
668 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3057
669 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 4240
670 Obavještenje o regulisanju obaveza 3238
671 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 3459
672 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3398
673 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 3132
674 Ekonomika turizma - Vježbe 3371
675 Obavještenje o predavanjima 3328
676 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3198
677 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3776
678 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3356
679 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3751
680 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 3421
681 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3426
682 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3290
683 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3691
684 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 3155
685 Pravo u turizmu - Obavještenje 3481
686 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 3503
687 Turizam i ekologija - Ispit 3424
688 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3621
689 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 3556
690 Ekonomika turizma - Predavanja 3240
691 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3519
692 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3349
693 Njemački jezik 2 - Predavanja 3296
694 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3697
695 Ekonomika turizma - Predavanja 3217
696 Ekonomika turizma - Predavanja 3449
697 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 3192
698 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3611
699 Ekonomika turizma - Vježbe 3422
700 Pravo u turizmu - Obavještenje 3663
701 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3719
702 Raspored nastave - Ljetni semestar 4137
703 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3543
704 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 3474
705 Pravo u turizmu - Obavještenje 3513
706 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 3295
707 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3467
708 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 3563
709 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 3413
710 Ekonomika turizma - Ispit 3181
711 Sociologija kulture i religije - Ispit 3426
712 Privredno pravo - Obavještenje 3584
713 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3459
714 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 3571
715 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3664
716 Turistička geografija - Ispit 3501
717 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3624
718 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3636
719 Pravo u turizmu - Obavještenje 3644
720 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3848
721 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3562
722 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 3697
723 Obavještenje o podjeli indeksa 3543
724 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3734
725 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3721
726 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3631
727 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3692
728 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3561
729 Obavještenje o regulisanju statusa 3523
730 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3724
731 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 3493
732 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3864
733 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3764
734 Pravo u turizmu - Obavještenje 3586
735 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3563
736 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3589
737 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3627
738 Obavještenje za studente strane državljane 3622
739 Promocija u turizmu - Obavještenje 3698
740 Pravo u turizmu - Ispit 3596
741 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 3467
742 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3411
743 Pravo u turizmu - Vježbe 3476
744 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3552
745 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 3265
746 Pravo u turizmu - Obavještenje 3553
747 Obavještenje o stručnoj praksi 3732
748 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3532
749 Engleski jezik 1 - Predavanja 3897
750 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3619
751 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4723
752 Sociologija kulture i religije - Ispit 3619
753 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3699
754 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 3368
755 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3445
756 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3535
757 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 3479
758 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3623
759 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3351
760 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3780
761 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3626
762 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3661
763 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3563
764 Raspored nastave - Zimski semestar 3783
765 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3626
766 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3742
767 Obavještenje o održavanju vježbi 3501
768 Studentska služba - Obavještenje 3883
769 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 3476
770 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3745
771 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3720
772 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3654
773 Brucoško jutro - Obavještenje 3787
774 Finansijsko poslovanje - Ispit 3636
775 Raspored nastave - Zimski semestar 3758
776 Obavještenje o prijavi ispita 3778
777 Finansijsko poslovanje - Ispit 3521
778 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3673
779 Obavještenje o prijavi ispita 4263
780 Finansijsko poslovanje - Ispit 3856
781 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3908
782 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 4227
783 Turizam i ekologija - Ispit 3866
784 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3909
785 Pravo u turizmu - Ispit 3973
786 Finansijsko poslovanje - Ispit 3902
787 Obavještenje o prijavi ispita 3876
788 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 4105
789 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3872
790 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3876
791 Turističke destinacije - Ispit 3884
792 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3698
793 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3804
794 Turističke destinacije - Predavanja 4811
795 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3884
796 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3881
797 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 4266
798 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3908
799 Ekonomika turizma - Predavanja 4276
800 Ekonomika turizma - Predavanja 3986
801 Finansijsko poslovanje - Ispit 4174
802 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 4223
803 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 4276
804 Turističke destinacije - Predavanja 3784
805 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4100
806 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3908
807 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4101
808 Osnove statistike i demografija - Ispit 4112
809 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3984
810 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4028
811 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4310
812 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 4170
813 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4108
814 Sociologija kulture i religije - Ispit 4230
815 Promjena termina ispita u aprilskom roku 4117
816 Obavještenje o prijavi ispita 3889
817 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3838
818 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3868
819 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3969
820 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3981
821 Osnove statistike i demografija - Vježbe 4127
822 Njemački jezik 2 - Predavanja 4208
823 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 4091
824 Pravo u turizmu - Ispit 4225
825 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 4502
826 Osnovi ekonomije - Ispit 4097
827 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4401
828 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 4245
829 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 4120
830 Pravo u turizmu - Obavještenje 4161
831 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3972
832 Obavještenje o prijavi ispita 4130
833 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3958
834 Osnove ekonomije - Obavještenje 3958
835 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 4206
836 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4200
837 Osnove ekonomije - Vježbe 3863
838 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3895
839 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 4117
840 Pravo u turizmu - Obavještenje 4189
841 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4603
842 Obavještenje o prijavi ispita 4095
843 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4017
844 Osnove ekonomije - Vježbe 4059
845 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4369
846 Pravo u turizmu - Predavanja 4241
847 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4958
848 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4492
849 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 4345
850 Pravo u turizmu - Vježbe 4129
851 Osnove ekonomije - Predavanja 4020
852 Pravo u turizmu - Obavještenje 4136
853 Obavještenje o regulisanju statusa 4239
854 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4125
855 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 4008
856 Obavještenje o odlaganju predavanja 4009
857 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4302
858 Osnove ekonomije - Vježbe 4246
859 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 4244
860 Osnove ekonomije - Predavanja 4235
861 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4100
862 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4253
863 Pravo u turizmu - Predavanje 4184
864 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 4406
865 Finansijsko poslovanje - Predavanja 4228
866 Osnovi ekonomije - Vježbe 4211
867 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4217
868 Osnovi ekonomije - Predavanja 4382
869 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4195
870 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4501
871 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4315
872 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3953
873 Obavještenje o pravilima studiranja 4283
874 Osnovi ekonomije - Vježbe 4354
875 Obavješetenje o upisu studenata 4194
876 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4187
877 Obavješetenje o terminima ispita 4260
878 Brucoško jutro - Obavještenje 4249
879 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4377
880 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4209
881 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4865
882 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 4408
883 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4394
884 Osnovi ekonomije - Ispit 4394
885 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 4182
886 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4991
887 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4608
888 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4335
889 Ekonomika turizma - Ispit 4336
890 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4122
891 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 4379
892 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 4473
893 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 5158
894 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4930
895 Pravo u turizmu - Predavanje 4445
896 Engleski jezik - Predavanja 4603
897 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 4574
898 Marketing menadžment - Obavještenje 4723
899 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4741
900 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4698
901 Engleski jezik 1 - Obavještenje 4532
902 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 5091
903 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4578
904 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 4591
905 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4577
906 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 5113
907 Osnove ekonomije - Vježbe 4712
908 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 4488
909 Osnove ekonomije - Vježbe 4395
910 Osnove ekonomije - Predavanja 4533
911 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 4175
912 Raspored predavanja - Termini nadoknade 4417
913 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4693
914 Osnove ekonomije - Predavanja 4698
915 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 4558
916 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4536
917 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 4639
918 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 4615
919 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4791
920 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4876
921 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 5460
922 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 4476
923 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4980
924 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4670
925 Osnovi ekonomije - Vježbe 4393
926 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4639
927 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4799
928 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4676
929 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4637
930 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 5009
931 Brucoško jutro - Obavještenje 4597
932 Obavještenje o početku nastave 4515
933 Njemački jezik 1 - Ispit 4506
934 Osnove statistike i demografija - Ispit 4483
935 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 5047
936 Sociologija kulture i religije - Ispit 4593
937 Turistička geografija - Ispit 4781
938 Ekonomika turizma - Ispit 4924
939 Engleski jezik 1 - Ispit 4601
940 Obavještenje o ovjeri semestra 4683
941 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4986
942 Ekonomika turizma - Predavanja 4684
943 Ekonomika turizma - Predavanja 4684
944 Ekonomika turizma - Predavanja 4944
945 Turistička geografija - Ispit 4867
946 Sociologija kulture i religije - Ispit 4945
947 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 5365
948 Ekonomika turizma - Predavanja 4882
949 Raspored predavanja - Ljetni semestar 5305
950 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 5001
951 Turistička geografija - Ispit 4985
952 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4980
953 Turistička geografija - Ispit 4894
954 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4935
955 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4926
956 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4839
957 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5066
958 Turistička geografija - Predavanja 5091
959 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4842
960 Raspored predavanja (do kraja semestra) 5111
961 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4850
962 Raspored predavanja - Peta sedmica 5099
963 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4858
964 Raspored predavanja - Treća sedmica 5127
965 Matematika za ekonomiste - Vježbe 5080
966 Sociologija kulture i religije - Predavanja 5088
967 Raspored predavanja - Druga sedmica 5102
968 Raspored predavanja - Prva sedmica 5067
969 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5520
970 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4954
971 Upis 2012/13 - Obavještenje 5652
972 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 5369
973 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 5433
974 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 5454
 

Online:

Imamo 93 gostiju na mreži


..........