Skip to content
Vi ste ovdje: Početna I ciklus studija Oglasna tabla - Turizam i hotelijerstvo
Oglasna tabla - SP Turizam i hotelijerstvo
Filtriranje naslova     Prikaži # 
1 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 33
2 Prof. dr Vidan Govedarica - Obavještenje 32
3 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 33
4 Ekonomika kulture - Predavanja 68
5 Obavještenje o prijavi ispita 180
6 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 73
7 Ekonomika kulture - Predavanja 85
8 Ispitni rok maj, jun i septembar 2019. godine 280
9 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 153
10 Turistička geografija - Ispit 71
11 Ekonomika turizma - Ispit 129
12 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 153
13 Ekonomija kulture - Ispit 110
14 Obavještenje o aprilskom roku 171
15 Turističke destinacije - Obavještenje 99
16 Obavještenje o prijavi ispita 136
17 Ispitni rok april 2019. godine po odluci Senata 239
18 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 83
19 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 142
20 Marketing menadžment u turizmu - Predavanja 164
21 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 131
22 Promocija u turizmu - Ispit 113
23 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 97
24 Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 93
25 Promocija u turizmu - Ispit 88
26 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 112
27 Poziv za Jahorina ekonomski forum 2019 131
28 Otvaranje turističke sezone SP „Pećina Orlovača“ 120
29 Obavještenje o prijavi ispita 223
30 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 116
31 Obavještenje o uslovima za upis naredne godine 172
32 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 187
33 Ekonomija kulture - Vježbe 159
34 Obavještenje o održavanju nastave 223
35 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 172
36 Ekonomija kulture - Predavanja 135
37 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 227
38 Ekonomika turizma - Vježbe 198
39 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 164
40 Gastronomija i restoraterstvo - Obavještenje 198
41 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 179
42 Promocija u turizmu - Ispit 152
43 Obavještenje o prijavi ispita 243
44 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 320
45 Obavještenje o produženju apsolventskog staža 255
46 Raspored nastave - Ljetni semestar 2018/19 462
47 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 331
48 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Ispit 351
49 Prijava za studijsku posjetu 41. Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu 463
50 Obavještenje studentima koji učestvuju na ,,EYOF''-u 283
51 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 225
52 Promocija u turizmu - Ispit 254
53 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 183
54 Obavještenje o prijavi ispita 317
55 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 331
56 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 248
57 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 275
58 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 290
59 Osnovi ekonomije - Obavještenje 378
60 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 292
61 Promocija u turizmu - Ispit 284
62 Obavještenje o novim kodovima za uplatu 478
63 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 366
64 Obavještenje o ovjeri i upisu semestra 762
65 Ispitni rokovi januar - april 2019. godine 729
66 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 345
67 Prof. Anja Mandić - Obavještenje 365
68 Pravo u turizmu - Obavještenje 306
69 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 276
70 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 322
71 Promocija u turizmu - Ispit 260
72 Ekonomija kulture - Ispit 283
73 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 261
74 Promocija u turizmu - Ispit 260
75 Njemački poslovni jezik - Ispit 245
76 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 278
77 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 293
78 Engleski poslovni jezik - Ispit 232
79 Promocija u turizmu - Obavještenje 310
80 Pravo u turizmu - Obavještenje 296
81 Obavještenje o prijavi ispita 272
82 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 299
83 Obavještenje o preuzimanju indeksa 245
84 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 438
85 Obavještenje o preuzimanju indeksa 329
86 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 329
87 Pravo u turizmu - Obavještenje 345
88 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 339
89 Spisak tema za završne radove 408
90 Promocija u turizmu - Obavještenje 309
91 Rang lista studenata (studiranje na teret budžeta) 368
92 Engleski jezik 2 - Obavještenje 498
93 Istraživanje turističkih tržišta - Vježbe 272
94 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 298
95 Engleski poslovni jezik - Ispit 414
96 Njemački poslovni jezik - Ispit 371
97 Ekonomija kulture - Ispit 320
98 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 269
99 Engleski jezik 3 - Predavanja 261
100 Obavještenje o mogućnostima prelaska studiranja na teret budžeta 289
101 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 349
102 Obavještenje o prijavi ispita 380
103 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 334
104 Menadžment manifestacija - Predavanja 320
105 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 420
106 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 389
107 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 344
108 Obavještenje o upisu kolizije i finansiranju na teret budžeta 453
109 Pravo u turizmu - Ispit 301
110 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 16.10.2018. godine 297
111 Pravo u turizmu - Predavanja 365
112 Turizam i ekologija - Ispit 281
113 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 369
114 Osnove ekonomije - Obavještenje 384
115 Osnove statistike i demografija - Ispit 311
116 Nadoknada predavanja u zimskom semestru 480
117 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispiti 357
118 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 291
119 Engleski jezik 2 i 3 - Predavanja 322
120 Finansijsko poslovanje - Vježbe 335
121 Turizam i ekologija - Predavanja 243
122 Menadžment manifestacija - Predavanja 346
123 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 304
124 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 325
125 Turizam i ekologija - Ispit 251
126 Njemački jezik 3 - Ispit 377
127 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 446
128 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 307
129 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 345
130 Raspored nastave - Zimski semestar 623
131 Ispitni rok oktobar -2 /2018 - Termini ispita 533
132 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 309
133 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 312
134 Turizam i ekologija - Ispit 290
135 Raspored nastave - Zimski semestar 672
136 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 304
137 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 353
138 Osnove ekonomije - Obavještenje 393
139 Obavještenje o prepisu studenata 334
140 Ekonomija kulture - Ispit 260
141 Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente 379
142 Ispitni rok oktobar-decembar 2018 - Termini ispita 593
143 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 492
144 Osnove ekonomije - Obavještenje 322
145 Obavještenje o regulaisanju statusa studenata 637
146 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 338
147 Pravo u turizmu - Obavještenje 441
148 Obavještenje o prijavi ispita 479
149 Pravo u turizmu - Ispit 311
150 Njemački jezik 1 - Obavještenje 438
151 Osnovi ekonomije - Obavještenje 466
152 Osnove matematike za ekonomiste 400
153 Turizam i ekologija - Ispit 476
154 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 399
155 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 361
156 Dodatno obavještenje o prijavi ispita 620
157 Obavještenje o prijavi ispita 661
158 Pravo u turizmu - Obavještenje 954
159 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 789
160 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 719
161 Njemački jezik 1, 2, 3 - Obavještenje 749
162 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 667
163 Osnovi ekonomije - Obavještenje 590
164 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 521
165 Finansijsko poslovanje - Ispit 535
166 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 601
167 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 572
168 Turističke destinacije - Ispit 550
169 Menadžment manifestacija - Ispit 598
170 Obavještenje o prijavi ispita 607
171 Njemački jezik 1,2 - Obavještenje 691
172 Njemački jezik 3 - Obavještenje 620
173 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 606
174 Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 706
175 Pravo u turizmu - Obavještenje 649
176 Pravo u turizmu - Ispit 734
177 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 687
178 Osnove ekonomije - Obavještenje 756
179 Doc. dr Dobrila Begenišić - Obavještenje 754
180 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 664
181 Engleski jezik 3 - Obavještenje 620
182 Turistička geografija - Vježbe 658
183 Engleski poslovni jezik - Obavještenje 648
184 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 651
185 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 652
186 Ekonomika turizma - Obavještenje 676
187 Obavještenje o prijavi ispita 542
188 Obavještenje o ovjeri semestra 665
189 Engleski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 625
190 Njemački jezik 3 - Predavanja 661
191 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 634
192 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 617
193 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 642
194 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 643
195 Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit 597
196 Doc. dr Zorica Golić - Ispiti 743
197 Obavještenje o prijavi ispita 972
198 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 867
199 Osnove statistike i demografija - Vježbe 899
200 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Vježbe 745
201 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 793
202 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 669
203 Prof. dr Branislav Mašić - Ispiti 630
204 Doc. dr Dragan Vojnović - Ispiti 680
205 Turističke destinacije - Obavještenje 697
206 Ekonomija kulture - Predavanja i vježbe 739
207 Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita 881
208 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 818
209 Osnove ekonomije - Ispit 776
210 Finansijsko poslovanje - Ispit 781
211 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 856
212 Osnove ekonomije - Obavješetenje 736
213 Ekonomika turizma - Obavještenje 859
214 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 792
215 Osnove matematika za ekonomiste - Obavještenje 889
216 Turistička geografija - Vježbe 778
217 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 835
218 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 830
219 Turističke destinacije - Obavještenje 835
220 Njemački jezik 4 - Ispit 791
221 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Obavještenje 812
222 Obavještenje o prijavi ispita 914
223 Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje 1105
224 Doc. dr Zorica Golić - Ispit 1029
225 Turističke destinacije - Vježbe 828
226 Obavještenje o odgađanju nastave i ispita 975
227 Doc. dr Marko Đogo - Ispit 840
228 Prof. dr Mladen Rebić - Ispit 925
229 Inormacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 872
230 Ekonomija sporta i razonode - Vježbe 971
231 Turistička geografija - Ispit 875
232 Turizam i ekologija, Svjetska privreda i turizam - Ispit 937
233 Osnove statistike i demografija - Vježbe 1017
234 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 966
235 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 925
236 Obavještenje o prijavi ispita 1231
237 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 1211
238 Poslovanje saobraćajnih preduzeća -Predavanja 1023
239 Ekonomika turizma - Ispit 1075
240 Finansijsko poslovanje - Ispit 1151
241 Osnove ekonomije - Ispit 1358
242 Raspored predavanja za ljetni semestar 1414
243 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1112
244 Osnove ekonomije - Obavještenje 1192
245 Obavještenje za studente 4. godine 1337
246 Preduzetništvo u turizmu, Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 1505
247 Obavještenje o prijavi ispita 1264
248 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1218
249 Obavještenje o povratu sredstava studentima 1403
250 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1229
251 Promocija u turizmu - Ispit 1313
252 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1429
253 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 1241
254 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1208
255 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 1431
256 Obavještenje o prijavi ispita 1508
257 Obavještenje o upisu i ovjeri semestra 1325
258 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 1174
259 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1249
260 Računovodstva sa finansijskom analizom - Obavještenje 1324
261 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1258
262 Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita 1721
263 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 1430
264 Promocija u turizmu - Obavještenje 1563
265 Pravo u turizmu - Obavještenje 1520
266 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1290
267 Engleski jezika 2 - Predavanja 1376
268 Engleski jezik 1 - Predavanja 1485
269 Svejetska privreda i turizam - Obavještenje 1635
270 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1517
271 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 1618
272 Osnove ekonomije - Obavještenje 1626
273 Stručna praksa u OC ''Jahorina'' 1709
274 Finansijsko poslovanje - Obavještenje 1533
275 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1445
276 Obavještenje o prijavi ispita 1543
277 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1564
278 Osnove ekonomije - Vježbe 1525
279 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1620
280 Ekonomika turizma - Ispit 1486
281 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1678
282 Svjetska privreda i turizam - Vježbe 1547
283 Promocija u turizmu - Obavještenje 1902
284 Promjena načina finansiranja - Rang lista 1655
285 Engleski jezik 3 i Engleski poslovni jezik - Ispit 1469
286 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1598
287 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1633
288 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 1597
289 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1603
290 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit (izmjena) 1340
291 Osnove ekonomije - Vježbe 1544
292 Gastronomija i restoratersvo - Predavanja 1574
293 Obavještenje o odgađanju nastave 1590
294 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1553
295 Engleski jezik 2 - Obavještenje 1637
296 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1612
297 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1517
298 Obavještenje o regulisanju statusa, upisu kolizije i promjeni načina finansiranja 1713
299 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1489
300 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1705
301 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1519
302 Obavještenje o prijavi ispita 1506
303 Njemački jezik - Obavještenje 1563
304 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1606
305 Menadžment manifestacija - Predavanja 1747
306 Osnove statistike i demografija - Ispit 1453
307 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 1498
308 Sociologija kulture i religije - Predavanja 1688
309 Osnove statistike i demografija - Ispit 1694
310 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1663
311 Istraživanje turističkog tržišta - Predavanja 1651
312 Osnove ekonomije - Obavještenje 1642
313 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1650
314 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1561
315 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1591
316 Svjetska privreda i turizam - Predavanja (izmjena) 1564
317 Ispitni rok novembar 2017 - Termini ispita 1557
318 Pravo u turizmu - Vježbe 1637
319 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 1641
320 Obavještenje o prijavi ispita 1625
321 Obavjestenje za studente koji su diplomirali do 25.10.2017.godine 1742
322 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1601
323 Gastronomija i restoratersvo - Ispit 2008
324 Marketing menadžment - Ispit 1540
325 Osnovi matematike za ekonomiste - Ispit 1622
326 Osnove ekonomije - Obavještenje 1754
327 Ekonomika turizma - Ispit 1638
328 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1617
329 Finansijsko poslovanje - Vježbe 1605
330 Pravo u turizmu - Vježbe 1635
331 Obavještenje o stručnoj praksi 1782
332 Finansijsko poslovanje - Predavanja 1680
333 Engleski jezik 1 - Predavanja 1681
334 Njemački jezik 3 - Ispit 1630
335 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 1606
336 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1659
337 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 1713
338 Obavještenje o prijavi ispita 1732
339 Finansijsko poslovanje - Predavanja i vježbe 1727
340 Prijava za EIAT2017 konferenciju 1606
341 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit 1621
342 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 1714
343 Ispitni rok oktobar 2 / 2017 - Termini ispita 1727
344 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 1738
345 Osnove ekonomije - Vježbe 1877
346 Računovodstva sa finansijskom analizom - Vježbe 1667
347 Računovodstva sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 1649
348 Njemački jezik 1, 2, 3 i Njemački poslovi jezik - Obavještenje 1842
349 Prof. dr Tihomir Spremo - Ispit 1583
350 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1811
351 Obavještenje o prijavi ispita za oktobarski rok 1726
352 Računovodstva sa finansijskom analizom - Ispit 1698
353 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2017/18 godine 2016
354 Osnove ekonomije - Obavješetenje 1830
355 Ispitni rok oktobar-decembar 2017 - Termini ispita 2051
356 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1830
357 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 1953
358 Njemački jezik 1 - Ispit 1976
359 Pravo u turizmu - Obavješetenje 1956
360 Obavještenje o prijavi ispita i upisu godine 2198
361 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 1778
362 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 1815
363 Pravo u turizmu - Ispit 1876
364 Osnove ekonomije - Obavještenje 2059
365 Obavještenje o prijavi ispita 2055
366 Njemački jezik 1 - Ispit 2186
367 Osnovi matematike za ekonomiste 2267
368 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2012
369 Svjetska privreda i turizam, Animacija u turističkim destinacijama - Ispit 2049
370 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2114
371 Gastronomija i restoraterstvo, Turizam i ekologija - Ispit 2070
372 Osnove ekonomije - Obavještenje 2110
373 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 2020
374 Obavještenje o prijavi ispita za junsko-julski rok 2018
375 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2191
376 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2242
377 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2069
378 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2001
379 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2018
380 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2321
381 Turistička geografija - Vježbe 1986
382 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2112
383 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 1812
384 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2225
385 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra i prijavi ispita za junsko julski rok 2251
386 Turistička geografija - Vježbe 2124
387 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 1904
388 Prof. dr Jovo Ateljević - Ispit 2068
389 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 2055
390 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 2168
391 Doc. dr Marko Đogo - Ispiti 2124
392 Engleski jezik 3 - Predavanja 2113
393 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2141
394 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2038
395 Resursi kulturne i istorijske baštine - Obavještenje 2206
396 Turistička geografija - Vježbe 2161
397 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2200
398 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2306
399 Obavještenje o prijavi ispita 2248
400 Osnove statistike i demografija - Ispit 2440
401 Turistička geografija - Vježbe 2014
402 Turistička geografija - Vježbe 2167
403 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2052
404 Ispitni rok jun-septembar 2017 - Termini ispita 2329
405 Turistička geografija - Vježbe 2075
406 Engleski jezik 4 - Predavanja 2027
407 Engleski jezik 3 - Predavanja 2283
408 Ekonomija sporta i razonode - Prdavanja 2154
409 Pravo u turizmu - Ispit 2127
410 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2039
411 Turistička geografija - Vježbe 2187
412 Turističke destinacije - Predavanja 2082
413 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2205
414 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2194
415 Sociologija kulture i religije - Ispit 2013
416 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje 2129
417 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2044
418 Obavještenje o prijavi ispita za aprilski rok 2124
419 Pravo u turizmu - Ispit 2114
420 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2011
421 Nejmački jezik – Termini nastave 2230
422 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2197
423 Njemački jezik - Ispit 2200
424 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2104
425 Treća godina - Predavanja i vježbe 2198
426 Izmjena termina ispita u aprilskom roku 2166
427 Ekonomika turizma - Vježbe 2216
428 Obavještenje o prijavi ispita 2245
429 Obavještenje o izmjeni rasporeda nastave 2283
430 Ekonomika turizma - Predavanja 2343
431 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2390
432 Obavještenje o prijavi ispita 2440
433 Animacija u turističkim destinacijama - Predavanja 2436
434 Informacioni sistemi i e-turizam - Vježbe 2222
435 Turističke destinacije - Vježbe 2389
436 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Predavanja 2406
437 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2510
438 Raspored nastave - Ljetni semestar 2839
439 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2341
440 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2606
441 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2330
442 Svjetska privreda i turizam - Ispit 2510
443 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2331
444 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2475
445 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2544
446 Obavještenje o prijavi ispita 2436
447 Sociologija kulture i religije- Ispit 2591
448 Prof. dr Goran Jović - Ispiti 2478
449 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 2395
450 Pravo u turizmu - Ispit 2609
451 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2486
452 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispit 2457
453 Pravo u turizmu - Obavještenje 2486
454 Pravo u turizmu - Ispit 2324
455 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2477
456 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Vježbe 2532
457 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2446
458 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2422
459 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2359
460 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Vježbe 2427
461 Istraživanje turističkog tržišta - Vježbe 2533
462 Menadžment manifestacija - Vježbe 2340
463 Obavještenje o prijavi ispita 2709
464 Promocija u turizmu - Vježbe 2386
465 Promocija u turizmu - Obavještenje 2575
466 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2721
467 Pravo u turizmu - Obavještenje 2587
468 Pravo u turizmu - Predavanja 2636
469 Pravo u turizmu - Obavještenje 2371
470 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2561
471 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 2591
472 Svjetska privreda i turizam - Obavještenje 2489
473 Pravo u turizmu - Ispit (izmjena) 2535
474 Pravo u turizmu - Obavještenje 2693
475 Druga godina - Predavanja 2449
476 Ispitni rok januar-april 2017 - Termini ispita 2678
477 Obavještenje o prijavi ispita 2441
478 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2198
479 Pravo u turizmu - Obavještenje 2449
480 Engleski jezik 1 - Obavještenje 2578
481 Parvo u turizmu - Ispit 2487
482 Računovodstvo sa finasijskom analizom - Predavanja 2426
483 Pravo u turizmu - Predavanja 2518
484 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2481
485 Promocija u turizmu - Obavještenje 2503
486 Druga godina - Predavanja 2516
487 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2670
488 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 2688
489 Paravo u turizmu - Obavještenje 2747
490 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2689
491 Obavještenje o odgađanju nastave 2515
492 Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja 2365
493 Menadžment manifestacija - Predavanja 2494
494 Pravo u turizmu - Obavještenje 2467
495 Svjetska privreda i turizam - Vježbe (izmjena) 2716
496 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2318
497 Obavještenje o stručnoj praksi hotel ''Termag'' Jahorina 2661
498 Otvaranje Naučno istraživačkih radionica 2520
499 Obavještenje o promjeni načina finasiranja 2538
500 Poslovanje trgovinskih preduzeća - Predavanja 2647
501 Finansijsko poslovanje - Predavanja 2685
502 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 2760
503 Prijava za EIAT konferenciju 2489
504 Obavještenje o prijavi ispita 2733
505 Obavještenje - "Kolizija" 2571
506 Obavještenje o promociji diploma 2369
507 Obavještenje - INFO KIOSK - finansijska kartica 2420
508 Apsolventski ispitni rok (novembar i decembar 2016) - Termini ispita 2519
509 Pravo u turizmu - Obavještenje 2588
510 Obavještenje o stručnoj praksi Aparthotel ''Vučko'' Jahorina 2856
511 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 2668
512 Obavještenje o upisu studenata 2532
513 Novembarski ispitni rok - Obavještenje 2612
514 Obavještenje za predstavnike studenata svih godina 2551
515 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2437
516 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2277
517 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2409
518 Osnove ekonomije - Predavanje 2694
519 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2481
520 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 2627
521 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2664
522 Promocija u turizmu - Predavanja 2516
523 Finansijsko poslovanje - Ispit 2570
524 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 2462
525 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja i vježbe 2355
526 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2509
527 Obavještenje o uslovima za upis godine 2519
528 Pravo u turizmu - Predavanja 2404
529 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti 2562
530 Obavještenje o mogućnosti priznavanja ispita 2575
531 Pravo u turizmu - Ispit 2685
532 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Predavanja i ispit 2748
533 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2395
534 Svjetska privreda i turizam - Predavanja 2568
535 Pravo u turizmu -Ispit 2590
536 Sociologija kulture i religije - Predavanja 2502
537 Obavještenje o preuzimanju indeksa 2549
538 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2491
539 Njemački jezik 1,2,3 - Ispit 2738
540 Ispitni rok oktobar 2016 / dva - Termini ispita 2705
541 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe 2474
542 Ekonomija sporta i razonode - Ispit 2517
543 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2493
544 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2379
545 Preduzetništvo u turizmu i Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2691
546 Parvo u turizmu - Ispit 2593
547 Ekonomika turizma - Obavještenje 2533
548 Njemački jezik - Obavještenje 2606
549 Poslovanje saobraćajnih preduzeća - Ispit 2668
550 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2666
551 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 2565
552 Brucoško jutro - Obavještenje 2545
553 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2523
554 Obavještenje o prijavi ispita 2561
555 Raspored nastave - Zimski semestar 2942
556 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit (izmjena) 2581
557 Osnove statistike i demografija - Ispit 2755
558 Pravo u turizmu - Obavještenje 2390
559 Obavještenje za upis apsolventskog staža, obnovu apsolventskog staža i upis i obnovu godine 3161
560 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2655
561 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2454
562 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2377
563 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2666
564 Obavještenje o prijavi ispita 2739
565 Finansijsko poslovanje - Ispit 2777
566 Pravo u turizmu - Obavještenje 2683
567 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2591
568 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2870
569 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 2591
570 Obavještenje o prijavi ispita 2759
571 Njemački jezik - Obavještenje 2799
572 Ekonomika turizma - Obavještenje 3133
573 Prof. dr Nenad Lalić - Ispiti 2874
574 Doc. dr Dragan Vojinović - Ispiti 2810
575 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 2811
576 Obavještenje o prijavi ispita 2753
577 Sociologija kulture i religije - Ispit 2672
578 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2795
579 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 2430
580 Turističke destinacije, Menadžment manifestacija - Ispit 3629
581 Obavještenje o regulisanju obaveza 2660
582 Prof. dr Nenad Lalić - Obavještenje 2858
583 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2816
584 Njemački jezik 2,3,4 - Obavještenje 2560
585 Ekonomika turizma - Vježbe 2769
586 Obavještenje o predavanjima 2717
587 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 2635
588 Ispitni rokovi jun-oktobar 2016 - Termini ispita 3209
589 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2721
590 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispitizp 3122
591 Osnove statistike i demografija - Vježbe (izmjena) 2841
592 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2764
593 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 2727
594 Informacija o elektronskoj prijavi ispita i korišćenju aplikacije „Info kiosk“ 3093
595 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Vježbe 2585
596 Pravo u turizmu - Obavještenje 2872
597 Obavještenje o oraganizaciji aprilskog ispitnog roka 2871
598 Turizam i ekologija - Ispit 2880
599 Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3012
600 Ispitni rok april-maj 2016 - Termini ispita 2973
601 Ekonomika turizma - Predavanja 2622
602 Osnove statistike i demografija - Vježbe 2941
603 Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 2783
604 Njemački jezik 2 - Predavanja 2739
605 Engleski poslovni jezik - Predavanja 3039
606 Ekonomika turizma - Predavanja 2625
607 Ekonomika turizma - Predavanja 2829
608 Ekonomija sporta i razonode - Predavanja 2618
609 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3035
610 Ekonomika turizma - Vježbe 2807
611 Pravo u turizmu - Obavještenje 2995
612 Marketing menadžment u turizmu, Promocija u turizmu - Ispit 3123
613 Raspored nastave - Ljetni semestar 3530
614 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2956
615 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit 2834
616 Pravo u turizmu - Obavještenje 2899
617 Poslovanje hotelskih preduzeća - Ispit 2688
618 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2847
619 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Obavještenje 2931
620 Obavještenje o prijavi ispita i ovjeri semestra 2834
621 Ekonomika turizma - Ispit 2744
622 Sociologija kulture i religije - Ispit 2866
623 Privredno pravo - Obavještenje 2982
624 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 2847
625 Slavica Jevtović Anđelić, prof. - Ispiti obavještenje 2959
626 Obavještenje za upis i obnovu semestra 3139
627 Turistička geografija - Ispit 2853
628 Poslovanje hotelskih preduzeća - Obavještenje 3005
629 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3040
630 Pravo u turizmu - Obavještenje 3040
631 Ispitni rok januar-mart 2016 - Termini ispita 3251
632 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2880
633 Računovodstvo sa fiinansijskom analizom - Obavještenje 2977
634 Obavještenje o podjeli indeksa 2946
635 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3112
636 Obavještenje o popunjavanju indeksa 3130
637 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 3040
638 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3072
639 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2984
640 Obavještenje o regulisanju statusa 2952
641 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3146
642 Obavještenje o odlaganju svih aktivnosti 2965
643 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3216
644 Obavještenje za sufinasirajuće studente 3116
645 Pravo u turizmu - Obavještenje 2991
646 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2965
647 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3011
648 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3014
649 Obavještenje za studente strane državljane 2988
650 Promocija u turizmu - Obavještenje 3077
651 Pravo u turizmu - Ispit 2995
652 Obavještenje o regulisanju statusa i upisu kolizije 2839
653 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2867
654 Pravo u turizmu - Vježbe 2894
655 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3000
656 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Ispit 2669
657 Pravo u turizmu - Obavještenje 2964
658 Obavještenje o stručnoj praksi 3154
659 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 2937
660 Engleski jezik 1 - Predavanja 3319
661 Novembarski ispitni rok (vanredni) - Termini ispita 3057
662 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4120
663 Sociologija kulture i religije - Ispit 2983
664 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3086
665 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Ispiti obavještenje 2795
666 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 2886
667 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2982
668 Sociologija kulture i religije - Obavještenje 2920
669 Doc. dr Momir Lazarević - Ispiti obavještenje 3082
670 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 2785
671 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža, upis i obnovu godine 3190
672 Njemački jezik 2 i 3 - Ispit 3038
673 Prof. dr Aleksandar Stojanović - Obavještenje 3104
674 Engleski jezik 1 i 2 - Predavanja 2977
675 Raspored nastave - Zimski semestar 3168
676 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3058
677 Ispitni rok oktobar 2015 / dva - Termini ispita 3176
678 Obavještenje o održavanju vježbi 2945
679 Studentska služba - Obavještenje 3260
680 Prof. dr Spasoje Tuševljak - Ispiti 2942
681 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 3149
682 Njemački jezik 1 i 3 - Ispit 3106
683 Ispitni rok oktobar 2015 - Termini ispita 3040
684 Brucoško jutro - Obavještenje 3158
685 Finansijsko poslovanje - Ispit 3065
686 Raspored nastave - Zimski semestar 3177
687 Obavještenje o prijavi ispita 3197
688 Finansijsko poslovanje - Ispit 2960
689 Turizam i ekologija, Gastronomija i restoraterstvo - Ispit 3098
690 Obavještenje o prijavi ispita 3668
691 Finansijsko poslovanje - Ispit 3244
692 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3258
693 Njemački jezik 1 i 2 - Ispit 3621
694 Turizam i ekologija - Ispit 3301
695 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3375
696 Pravo u turizmu - Ispit 3402
697 Finansijsko poslovanje - Ispit 3311
698 Obavještenje o prijavi ispita 3324
699 Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje 3490
700 Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit 3327
701 Obavještenje o ovjeri ljetnog semestra 3292
702 Turističke destinacije - Ispit 3258
703 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3141
704 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 3216
705 Turističke destinacije - Predavanja 4171
706 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3287
707 Marketing menadžment u turizmu - Vježbe 3259
708 Ispitni rok jun-jul i septembar 2015 - Termini ispita 3656
709 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3324
710 Ekonomika turizma - Predavanja 3623
711 Ekonomika turizma - Predavanja 3350
712 Finansijsko poslovanje - Ispit 3558
713 Engleski jezik 1, 2 - Predavanja 3616
714 Molba za odgađanje predispitnih obaveza u periodu 8-13.5.2015. godine 3690
715 Turističke destinacije - Predavanja 3216
716 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3515
717 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit (izmjena) 3298
718 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 3508
719 Osnove statistike i demografija - Ispit 3516
720 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3362
721 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3442
722 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 3646
723 Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Predavanja 3555
724 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3517
725 Sociologija kulture i religije - Ispit 3660
726 Promjena termina ispita u aprilskom roku 3525
727 Obavještenje o prijavi ispita 3239
728 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3272
729 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3270
730 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3395
731 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3340
732 Osnove statistike i demografija - Vježbe 3562
733 Njemački jezik 2 - Predavanja 3552
734 Engleski jezik 1, 2, 3 - Predavanja 3519
735 Pravo u turizmu - Ispit 3611
736 Raspored predavanja za ljetni semestar akademske 2014/15 godine 3853
737 Osnovi ekonomije - Ispit 3510
738 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3796
739 Obavještenje o plaćanju školarine i upisnine 3634
740 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Ispit 3546
741 Pravo u turizmu - Obavještenje 3568
742 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Obavještenje 3365
743 Obavještenje o prijavi ispita 3515
744 Osnovi statistike i demografija - Ispit 3404
745 Osnove ekonomije - Obavještenje 3361
746 Obavještenje za upis i ovjeru semestra 3619
747 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3602
748 Osnove ekonomije - Vježbe 3298
749 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3340
750 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Predavanja 3537
751 Pravo u turizmu - Obavještenje 3549
752 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 3988
753 Obavještenje o prijavi ispita 3489
754 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3441
755 Osnove ekonomije - Vježbe 3504
756 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3731
757 Pravo u turizmu - Predavanja 3636
758 Turizam i okalni ekonomski razvoj - Predavanja 4317
759 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3865
760 Obavještenje o podjeli kartica ''Nove banke'' 3763
761 Pravo u turizmu - Vježbe 3549
762 Osnove ekonomije - Predavanja 3420
763 Pravo u turizmu - Obavještenje 3528
764 Obavještenje o regulisanju statusa 3610
765 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3559
766 Osnove ekonomije - Obavještenje (izmjena) 3466
767 Obavještenje o odlaganju predavanja 3447
768 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3696
769 Osnove ekonomije - Vježbe 3672
770 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Vježbe 3675
771 Osnove ekonomije - Predavanja 3624
772 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3532
773 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3688
774 Pravo u turizmu - Predavanje 3574
775 Prof. dr Mira Pešić - Andrijić - Ispit 3790
776 Finansijsko poslovanje - Predavanja 3584
777 Osnovi ekonomije - Vježbe 3670
778 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3613
779 Osnovi ekonomije - Predavanja 3799
780 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3657
781 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 3918
782 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3680
783 Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja 3463
784 Obavještenje o pravilima studiranja 3713
785 Osnovi ekonomije - Vježbe 3744
786 Obavješetenje o upisu studenata 3616
787 Sociologija kulture i religije - Predavanja 3594
788 Obavješetenje o terminima ispita 3660
789 Brucoško jutro - Obavještenje 3689
790 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3844
791 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3624
792 Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2014/15 godine 4209
793 Oktobarski ispitni rok - Obavještenje 3811
794 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3794
795 Osnovi ekonomije - Ispit 3819
796 Obavjestenje studentima upisanim u prvom upisnom roku 3602
797 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4413
798 Prof. dr Mira Pešić Andrijić - Obavještenje 4001
799 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3754
800 Ekonomika turizma - Ispit 3782
801 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3536
802 Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit 3784
803 Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje 3876
804 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4556
805 Marketing menadžment u turizmu - Ispit 4302
806 Pravo u turizmu - Predavanje 3852
807 Engleski jezik - Predavanja 4034
808 Osnove statistike i demografija - Obavještenje 3977
809 Marketing menadžment - Obavještenje 4133
810 Engleski jezik 1, 2 - Obavještenje 4100
811 Aprilski ispitni rok - Termini ispita 4155
812 Engleski jezik 1 - Obavještenje 3958
813 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine 4496
814 Raspored predavanja za ljetnji semestar akademske 2013/14 godine (prva sedmica) 4009
815 Preduzetništvo u turizmu - Ispit 3977
816 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4118
817 Januarsko-februarski ispitni rok - Termini ispita 4444
818 Osnove ekonomije - Vježbe 4106
819 Preduzetništvo u turizmu - Vježbe 3855
820 Osnove ekonomije - Vježbe 3888
821 Osnove ekonomije - Predavanja 3915
822 Računovodstvo sa finasijeskom analizom - Vježbe 3575
823 Raspored predavanja - Termini nadoknade 3804
824 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4116
825 Osnove ekonomije - Predavanja 4118
826 Preduzetništvo u turizmu - Obavještenje 3949
827 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 3922
828 Raspored predavanja za decembar (akademska 2013/14 godina) 3991
829 Novembarski ispitni rok - Termini ispita 3995
830 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4151
831 Raspored predavanja (akademska 2013/14 godina) 4338
832 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4835
833 Preduzetništvo u turizmu - Predavanja 3870
834 Raspored predavanja za petu i šestu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4365
835 Raspored predavanja za četvrtu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4136
836 Osnovi ekonomije - Vježbe 3954
837 Raspored predavanja za treću sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4061
838 Obavještenje za upis i obnovu apsolventskog staža i godine 4167
839 Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja 4113
840 Oktobarski ispitni rok - Termini ispita 4032
841 Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) 4436
842 Brucoško jutro - Obavještenje 3961
843 Obavještenje o početku nastave 3935
844 Njemački jezik 1 - Ispit 3922
845 Osnove statistike i demografija - Ispit 3928
846 Septembarski ispitni rok - Termini ispita 4475
847 Sociologija kulture i religije - Ispit 4034
848 Turistička geografija - Ispit 4151
849 Ekonomika turizma - Ispit 4330
850 Engleski jezik 1 - Ispit 4053
851 Obavještenje o ovjeri semestra 4115
852 Junsko-julski ispitni rok - Termini ispita 4397
853 Ekonomika turizma - Predavanja 4091
854 Ekonomika turizma - Predavanja 4091
855 Ekonomika turizma - Predavanja 4334
856 Turistička geografija - Ispit 4240
857 Sociologija kulture i religije - Ispit 4300
858 Raspored predavanja - Ljetni semestar (izmjenjeni) 4800
859 Ekonomika turizma - Predavanja 4347
860 Raspored predavanja - Ljetni semestar 4685
861 Raspored predavanja - Ljetni semestar (prva sedmica) 4408
862 Turistička geografija - Ispit 4417
863 Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje 4458
864 Turistička geografija - Ispit 4346
865 Osnove matematike za ekonomiste - Ispit 4332
866 Obavještenje o preuzimanju indeksa 4325
867 Osnove matematike za ekonomiste - Vježbe 4249
868 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4495
869 Turistička geografija - Predavanja 4496
870 Osnove matematike za ekonomiste - Predavanja 4256
871 Raspored predavanja (do kraja semestra) 4501
872 Raspored predavanja - Šesta sedmica 4265
873 Raspored predavanja - Peta sedmica 4448
874 Raspored predavanja - Četvrta sedmica 4257
875 Raspored predavanja - Treća sedmica 4516
876 Matematika za ekonomiste - Vježbe 4511
877 Sociologija kulture i religije - Predavanja 4455
878 Raspored predavanja - Druga sedmica 4461
879 Raspored predavanja - Prva sedmica 4499
880 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4925
881 SP Turizam i hotelijerstvo - Drugi upisni rok 4393
882 Upis 2012/13 - Obavještenje 5037
883 SP Turizam i hotelijerstvo - Rang lista 4850
884 SP Turizam i hotelijerstvo - Konkurs 4811
885 Rješenje za SP Turizam i hotelijerstvo 4837
 

Meni

Početna
I ciklus studija
Nastavni planovi
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 141 gostiju na mreži