Raspored predavanja za prvu i drugu sedmicu (akademska 2013/14 godina) Štampa
petak, 27 septembar 2013 10:50

SP Turizam i hotelijerstvo

Raspored predavanja za zimski semestar akademske 2013/14 godine (prva i druga sedmica)

Zimski semestar / Prva godina (pdf)

Zimski semestar / Druga godina (pdf)

 

Ekonomski fakultet Pale