Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje Štampa
srijeda, 25 jun 2014 21:02

Uvid u radove i upis ocjena iz nastavnih predmeta Osnove matematike za ekonomiste je 26.06.2014. od 10.30 do 11.15 u kabinetu predmetnog nastavnika.

prof. dr Mira Pešić Andrijić