Obavješetenje o terminima ispita Štampa
subota, 04 oktobar 2014 09:43

Ispiti iz predmeta Osnove statistike i demografija održaće se:

  • 07.10.2014. u 14,00 časova (prvi tetmin)
  • 15.10.2014. u 14,00 časova (drugi termin)

Ispiti iz predmeta Engleski jezik 1 i 2 održaće se:

  • 09.10.2014. u 12,00 časova (prvi tetmin)
  • 14.10.2014. u 12,00 časova (drugi termin)

 

Studentska služba