Turistička geografija i Resursi kulturne i istorijske baštine - Ispit Štampa
četvrtak, 05 februar 2015 10:10

Ispit iz predmeta Turistička geografija održaće se 27.02.2015. u 10.00, a ispit iz predmeta Resursi kulturne i istorijske baštine održaće se 27.02.2015. u 12.00.

Studentska služba