Informacioni sistemi i e-turizam - Predavanja Štampa
srijeda, 15 april 2015 07:19

Predavanja iz predmeta Informacioni sistemi i e-turizam zakazana za 16.4 i 17.4 neće se održati.

doc. dr Lazar Radovanović