Informacioni sistemi i e-turizam - Ispit Štampa
ponedeljak, 15 jun 2015 21:37

Ispiti iz predmeta Informacioni sistemi i e-turizam održaće se 25.6. u 9 časova.

Ekonomski fakultet Pale