Pravo u turizmu - Obavještenje Štampa
četvrtak, 31 decembar 2015 08:40

Drugi kolokvij iz predmeta Pravo u turizmu održaće se 21.01.2016. godine u amfitetatru br. 2. sa pocetkom u 09.00 časova.

mr Damjan Danilović