Računovodstvo sa finansijskom analizom - Predavanja i vježbe Štampa
četvrtak, 06 oktobar 2016 11:03

Prdavanja iz predmeta Računovodstvo sa finasijskom analizom održavaće se do kraja semestra četvrtkom 9.15-12 u Učionici 4.

Vježbe iz predmeta Računovodstvo sa finasijskom analizom održavaće se do kraja semestra ponedeljkom 8.15-11 u Amfiteatrui 4.

Ekonomski fakultet Pale