Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Obavještenje Štampa
četvrtak, 06 april 2017 12:45

Test iz predmeta Turizam i lokalni ekonomski razvoj održaće se 19.4.2017. godine u 10.00 časova.

Vježbe iz predmeta Turizam i lokalni ekonomski razvoj održaće se 19.4.2017. godine (11.15-13.00 časova.), a neće 20.4.2017. godine.

mr Nemanja Šarenac