Marketing menadžment u turizmu - Obavještenje Štampa
srijeda, 12 april 2017 08:56

Kolokvijum iz predmeta Marketing menadžment u turizmu održaće se 3.5.2017. sa početkom u 9.15h.

doc. dr Dragan Vojinović