Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje Štampa
utorak, 30 maj 2017 12:34

Test 2 iz predmeta Inormacioni sistemi i e-turizam održaće se u utorak 6.6.2017. u 11.00 časova

mr Nemanja Šarenac