Osnove matematike za ekonomiste - Ispit Štampa
ponedeljak, 19 jun 2017 10:00

Pismeni dio ispita iz predmeta Osnove matematike za ekonomiste na I god SP Turizam i hotelijerstvo održaće se 23.06.2017. u 13:00 časova