Osnovi matematike za ekonomiste Štampa
četvrtak, 06 jul 2017 17:17

Usmeni dio ispita iz predmeta Osnove matematike za ekonomiste na I god SP Turizam i hotelijerstvo kod doc.dr Vladimir Vladicic odrzace se 10.07.2017 god u 13:00 časova.