Doc. dr Dragan Vojinović - Ispit Štampa
ponedeljak, 09 oktobar 2017 09:20
  • Ispit iz predmeta Marketing menadžment u turizmu na II SP Turizam i hotelijerstvo kod doc.dr Vojnović Dragana održaće se 13.10.2017 god sa početkom u 09:00 časova
  • Ispit iz predmeta Promocija u turizmu na IV god SP Turizam i hotelijerstvo kod doc.dr Vojnović Dragana održaće se 13.10.2017 god sa početkom u 09:00 časova
  • Ispit iz predmeta Poslovanje saobraćajnih preduzeća IV god SP Turizam i hotelijerstvo kod doc.dr Vojnović Dragana održaće se 13.10.2017 god sa početkom u 09:00 časova