Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje Štampa
petak, 26 januar 2018 10:58

Usmeni dio ispita iz predmata Osnove matematikae za ekonomiste 29.1.2018. u 11.00 časova.

doc. dr Vladimir Vladičić