Osnove ekonomije - Obavješetenje Štampa
četvrtak, 01 februar 2018 10:01

Predispitni test iz Osnova ekonomije održaće se u petak 02.02.2018. sa početkom u 14:00 h.