Ekonomski jezik 3, Engleski poslovni jezik - Obavještenje Štampa
subota, 31 mart 2018 07:49
Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik III održaće se 17.4. u 12:15, dok će se kolokvijum iz predmeta Engleski poslovni jezik održati 19.4. u 10:15h.
Anja Mandić, prof