Informacioni sistemi i e-turizam - Obavještenje Štampa
četvrtak, 26 april 2018 12:31

Test iz predmeta Informacioni sistemi i e-turizam održaće se 3.5.2018. u 13.00 časova.