Menadžment manifestacija, Turističke destinacije - Ispit Štampa
srijeda, 23 maj 2018 08:37

Ispit iz predmeta Menadžment manifestacija kod prof.dr Branislava Mašića održaće se 30.06.2018. godine sa početkom u 14:00 časova (1. termin)

Ispit iz predmeta Turističke destinacije kod prof.dr Branislava Mašića održaće se 30.06.2018. godine sa početkom u 12:00 časova (1. termin)