Obavještenje o korišćenju oktobarskog roka za apsolvente Štampa
četvrtak, 27 septembar 2018 07:44

Apsolventi imaju pravo da koriste redovan oktobarski rok. Prijava ispita traje od 28. 9. 2018. godine do 30. 9. 2018. godine.