Turizam i lokalni ekonomski razvoj - Ispit Štampa
petak, 02 novembar 2018 09:47

Ispit iz predmeta Turizam i lokalni ekonomski razvoj kod prof. dr Rebić Mladena u apsolventskom novembarskom i decembarskom ispitnom roku održaće se

  • 15.11.2018.godine u 11:00 časova
  • 18.12.2018. godine u 11:00 časova