Osnove matematike za ekonomiste - Obavještenje Štampa
petak, 11 januar 2019 10:28
  • Pripremna nastava za 2. kolokvijum iz predmeta Matematika za ekonomiste i Osnove matematike za ekonomiste odrzace se 15.01. u 10h.
  • Drugi kolokvijum iz predmeta Matematika za ekonomiste i Osnove matematike za ekonomiste odrzace se 16.01. u 10h.