Marketing menadžment u turizmu - Ispit Štampa
petak, 08 februar 2019 12:17

Ispit iz predmeta Marketing menadžment u turizmu kod prof.dr Nikole Gluhovića održaće se 26.02.2019. godine u 10.00 časova.