Marketing menadžment u turizmu - Ispit Štampa
srijeda, 10 april 2019 14:31

Ispit iz predmeta Marketing menadžment u turizmu kod prof.dr Dragana Vojinovića održaće se 23.04.2019. godine u 10.00 časova.

Prof. dr Dragan Vojinović