Kvantitativni ekonomski metodi i modeli - Obavještenje Štampa
četvrtak, 11 april 2019 09:00

Studenti, kojima nije upisana ocjena iz predmeta Kvantitativni ekonomski metodi i modeli, treba da predaju indeks u Studentsku službu do 15. 4. 2019. godine.

Ekonomkis fakultet Pale