Prof. dr Ljubiša Vladušić - Obavještenje Štampa
srijeda, 03 jul 2019 10:57

Popravni kolokvijumi kod prof. dr Ljubiše Vladušića (iz predmeta Ekonomija javnih preduzeća, Ekonomika zdravstva, Teorija i analiza ekonomske politike i predmeta na II ciklusu studija) će se održati 04.07. sa početkom u 09.00h (amfiteatar 4).

Prof. dr Ljubiša Vladušić