Raspored ispita Štampa

2021

SP Ekonomija

Ispitni rok maj,jun,jul i septembar

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok maj,jun,jul i septembar

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok april (prvi termin) 2021 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok april (prvi termin) 2021- Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok januar-april 2021 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok januar-april 2021- Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.

 


 

2020

SP Ekonomija

Ispiti rok novembar-decembar 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok novembar - decembar 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.

 

SP Ekonomija

Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.

 

SP Ekonomija

Ispitni rok januar-april 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok januar-april 2020- Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.

 

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano utorak, 11 maj 2021 13:51