Raspored ispita Štampa

2020

SP Ekonomija

Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok septembar-oktobar 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok april, jun-jul i avgust 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo. 

SP Ekonomija

Ispitni rok januar-april 2020 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok januar-april 2020- Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo. 

 

2019

SP Ekonomija

Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni apsolventski rok novembar i decembar 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvoSP Ekonomija

Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok oktobar i oktobar po odluci Senata 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvoSP Ekonomija

Ispitni rok maj, jun i septembar 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok maj, jun i septembar 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo

 


SP Ekonomija

Ispitni rok april 2019 po odluci Senata - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok april 2019 po odluci Senata - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo

 


SP Ekonomija

Ispitni rok januar-april 2019 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok januar-april 2019- Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.

 


 

SP Ekonomija

Ispitni rok oktobar, novembar i decembar 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok oktobar, novembar i decembar 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok oktobar 2 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok oktobar 2 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok jun-septembar 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.


SP Ekonomija

Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Ekonomija.

SP Turizam i hotelijerstvo

Ispitni rok januar-april 2018 - Termini ispita

Sve dodatne izmjene objavljivaće se na Oglasnoj tabli Turizam i hotelijerstvo.

 

Ekonomski fakultet Pale

Poslednje ažurirano srijeda, 15 jul 2020 22:16