Skip to content
Vi ste ovdje: Početna II ciklus studija Oglasna tabla Konkurs za upis studenata u 2019/20 godini
Konkurs za upis studenata u 2019/20 godini Štampa El. pošta
petak, 04 oktobar 2019 08:55

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2019/2020. godini i Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci 02/04-3.150-7/19 od 31.1.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu 01-C-25-LX/19 od 31.1.2019. godine, raspisuje se

KOKNURS za upis studenata u akademskoj 2019/2020. godini

Drugi ciklus studija:

Sufinansiranje Strani državljani
Vanredni
Finasije 8 1 1
Poslovno upravljanje 8 1 1
Makroekonomija, reforme i biznis 5 1 1
Kvantitativna ekonomija 5 1 1
Ekonomski razvoj BiH 5 1 1
Turizam i hotelijerstvo 8 1 1

Prijemni ispit

Kandidati koji konkurišu polažu prijemni ispit.

Redoslijed kandidata za upis na studijski program utvrđuje se na osnovu:

 • uspjeha u toku prvog ciklusa studija (maksimalno 80 bodova) na osnovu Pravila studiranja na drugom ciklusu studija (čl. 15 (3) Broj bodova dodijelјen na osnovu rezultata postignutih na prvom ciklusu studija  se dobija tako što se prosječna ocjena množi sa od govarajućim ukupnim brojem  ECTS bodova (za kandidate kod kojih je sproveden postupak ekvivalencije, u proračunu se koristi dodijelјeni ekvivalent ECTS bodova), i tako dobijeni proizvod podijeli sa brojem semestara (uklјučujući i obnovu) provedenim na prvom ciklusu studija)
 • rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 20 bodova)

Po oba mjerila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

 • Studenti koji su zainteresovani za upis na drugi ciklus studija sve informacije mogu dobiti putem e-pošte Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 • Ekonomski fakultet Pale će snositi troškove za 5 najuspješnijih studenata i obezbjediti stručne prakse za sve upisane studente u skladu sa izabranim studijskim programom.

PRVI ROK - DRUGI CIKLUS STUDIJA

(1) prijavlјivanje kandidata počinje 17.6.2019. a završava 16.10.2019. godine;
(2) polaganje prijemnog ispita je 17.10.2019. godine sa početkom u 9,00 časova na svim organizacionim jedinicama visokoškolske ustanove;
(3) objavlјivanje rezultata konkursa je do 18.10.2019. godine do 14,00 časova;
(4) upis primlјenih kandidata počinje 21.10.2019. godine a završava 23.10.2019. godine.

* * *

Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti iznosi 60,00 KM za studijske programe organizacionih jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, osim na akademijama Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje iznosi 70,00 KM.

Uplatnica 60,00 KM na:

 • Primalac: Ekonomski fakultet Pale
 • Žiro račun: 555-09000055459-48
 • Budžetska organizacija - 1251004
 • Vrsta prihoda - 722512
 • Opština – 089
 • Poziv na broj: 0000000404

Uplata će se vršiti prema odluci upravnog odbora Univerziteta, a instrukciju će kandidati dobiti na organizacionim jedinicama Univerziteta.

Kandidat koji se upiše na studijski program prve godine prvog ciklusa studija prilikom eventualnog ispisa nema pravo na povrat uplaćenih finansijskih sredstava.

Kandidati su obavezni da na polaganje ispita ponesu lična dokumenta (ličnu kartu ili pasoš).

Prilikom prijave na prijemni ispit, kandidat je dužan podnijeti prijavu (popunjava na fakultetu) i priložiti sljedeća dokumenta, i to:

 1. izvod iz matične knjige rodjenih;
 2. uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci;
 3. orginal ili ovjerenu kopiju diplome o završenom I ciklusu studija, odnosno osnovnom studiju;
 4. uvjerenje o položenim ispitima na prvom ciklusu studija;
 5. nastavni plan i program (ukoliko je kandidat studije završio na drugom fakultetu)
 6. dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita ili ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti,

Više informacija o upisu u Studentskoj službi fakulteta.

Konkurs

Posebne odredbe/ prvi i drugi ciklus studija

Opšti i posebni uslovi za treći ciklus studija

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 96 gostiju na mreži


..........