Skip to content
Vi ste ovdje: Početna Impressum
Impressum Štampa El. pošta
subota, 09 maj 2009 11:12

Web urednici i web administratori koji su odgovorni za održavanje Web stranici www.ekofis.org Ekonomskog fakulteta Istočno Sarajevo nastoje osigurati da su informacije na stranicama Web stranice tačne i pouzdane.

  • Fakultet ne pruža garanciju niti obećanje, izričito ili implicitno, u vezi sa sadržajem i tačnošću dokumenata koji su spremljeni na ovoj web stranici i s njega se mogu koristiti. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o tačnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti službi ili izvoru istih odnosno centru aktivnosti uz kojega je dokument vezan. 
  • Netačni podaci i dokumenti koji sadrže takve podatke biti će ispravljeni čim Web urednici dobiju informaciju o netačnosti i provjere izvor podataka. Obaviještenja o  predmetima, kursevima i predavanjima i ostalim oblicima nastave ne impliciraju obvezu Fakulteta da ih izvodi u tekućoj godini  ili na način kako je u obaviještenju opisano.
  • Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo zadržava pravo da promijeni informacije na ovoj Web stranici u odnosu  na postupke, upisnine, takse, i ostala pravila te da prestane izvoditi ili promijeni izvođenje nastave iz raznih predmeta i ostalih oblika nastave u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. 
  • Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nanijeta korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovoj web stranici.
  • Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice na koji se pozivaju veze sa ove web stranice. 

Copyright: 
Sve informacije na web stranicama EFIS su pod zaštitom Copyright (c) Ekonomski fakultet Istočno Sarajevo 2009. Sva su prava zadržana osim ako nije drugačije izričito navedeno.
Ni jedan dio informacija s ove web stranice ne smije se koristiti u komercijalne svrhe , osim uz prethodnu pismenu dozvolu EFIS.

 

Meni

Početna
I ciklus studija
II ciklus studija
Postdiplomski studij
Aktivnosti
Asocijacije
Fakultet

Online:

Imamo 76 gostiju na mreži


..........