Odbrana doktorske disertacije Štampa
četvrtak, 14 maj 2009 15:34
Gospođa Radmila Čičković, magistar ekonomskih nauka iz Trebinja, javno će braniti ddoktorsku disertaciju pod naslovom ''ADEKVATNOST BANKARSKOG KAPITALA I METODI PROCJENE IZLOŽENOSTI RIZIKU BANAKA U BiH'', u petak, 26.06.2009. godine u 16,00 časova, u sali 60/IV Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu - Pale.